Konkurs kuratoryjny i olimpiada ? najważniejsze informacje

Od zawsze uczniowie uczestniczyli w olimpiadach i konkursach kuratoryjnych z matematyki.

Ostatnio jednak ich motywacja jest nie tyle związana z tym, żeby mieć sukcesy na tym polu, ale, żeby przede wszystkim wyprzedzić rówieśników w rekrutacji do szkoły średniej. Ponieważ sukcesy w konkursie kuratoryjnym lub olimpiadzie matematycznej juniorów zwalniają z egzaminu ósmoklasisty gwarantując wynik na poziomie 100%.

Rodzice prześcigają się w pomysłach na to, jak ułatwić dzieciom wejście do dobrego liceum. I to, co między innymi, może dać im przewagę jest właśnie sukces na olimpiadzie lub konkursie kuratoryjnym z matematyki.

Warto pamiętać, że olimpiada czy konkurs to nie to samo co alfik matematyczny czy kangur matematyczny.

Kiedy zacząć przygotowania, dla kogo są konkursy i olimpiady i co jest ważne?
O tym wszystkim przeczytasz poniżej.

Kto może przystąpić?

Zarówno do konkursu kuratoryjnego jak i do olimpiady matematycznej juniorów mogą przystąpić uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej.

Nie ma ograniczeń i każdy może przystąpić, choć zazwyczaj uczniowie są typowani przez nauczycieli matematyki uczących w danej klasie i znających możliwości swoich uczniów.

Miejsce zamieszkania nie ma znaczenia. Wszystko jest tak zorganizowane, aby nawet dzieci mieszkające w małych miejscowościach miały równe szanse z tym mieszkającymi w ogromnych miastach.

W końcu wszystko zależy od poziomu wiedzy i umiejętności dzieci.

Z naszego doświadczenia wynika, że na konkursach kuratoryjnych czy olimpiadach najlepiej wypadają uczniowie klas 6-8.

Młodsi powinni przygotowywać się do tej formuły biorąc udział w alfiku czy kangurze matematycznym.

My zachęcamy do solidnego oszacowania swoich możliwości jeszcze przed zaczęciem pracy.

W przypadku naszych kursów każdy uczeń pisze próbny test, na podstawie którego przydzielamy go do grupy lub proponujemy zajęcia indywidualne.

Nie sam wynik testu jest ważny, ale również tempo pracy ucznia i jego ogólne nastawienie do pracy, która jednak będzie dość intensywna.

Zawsze uczciwie mówimy rodzicom o szansach lub ich braku danego dziecka.

Szkoda czasu na roczną pracę, jeśli od początku widać, że możliwości dziecka są zbyt małe lub czasu jest za mało, żeby dojść do wymaganego poziomu.

Konkurs czy olimpiada?

Zdecydowanie konkurs kuratoryjny, choć nie zaszkodzi podejść do tego i tego.

Konkurs jest zdecydowanie łatwiejszy. Jest więcej danych i materiałów, tak więc łatwiej jest się do niego przygotować.

To nie znaczy, że zniechęcamy do podchodzenia do olimpiady matematycznej juniorów. Zwyczajnie nasze doświadczenie pokazuje, że konkurs łatwiej wygrać.

Wygrana w olimpiadzie ma jednak ten plus, że zarówno laureat jak i finalista ma otwarte drzwi do każdej szkoły średniej. A to ogromna korzyść.

Co daje udział a co wygrana w konkursie kuratoryjnym lub olimpiadzie?

Niestety sam udział nic nie daje. Korzyści pojawiają się dopiero, kiedy dziecko dojdzie do ostatniego etapu.

W przypadku konkursu kuratoryjnego z matematyki:

 1. finalista ? ma dodatkowe punkty rekrutacyjne do szkoły średniej ? 7 punktów
 2. laureat – pierwszeństwo przyjęcia do szkół ponadpodstawowych
 3. bycie laureatem zwalnia z udziału w egzaminie ósmoklasisty z matematyki i daje maksymalną liczbę punktów

W przypadku olimpiady matematycznej:

 1. laureat i finalista ? osoba, która doszła do zawodów III stopnia i zdobyła założoną przez komisję liczbę punktów
 2. bycie finalistą i laureatem daje takie same uprawnienia jak bycie laureatem konkursu kuratoryjnego tj. taki uczeń ma pierwszeństwo przyjęcia do szkół ponadpodstawowych
 3. bycie finalistą lub laureatem zwalnia z udziału w egzaminie ósmoklasisty z matematyki i daje maksymalną liczbę punktów

Warto pamiętać, że w przypadku braku przejścia do II etapu, nadal jest trochę czasu na to, żeby rozwinąć swoje inne umiejętności, aby wylądować w upragnionym liceum czy technikum.

Zawsze można pójść na kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty.

Dzięki temu możemy wzmocnić język polski lub język angielski i bardzo dobrze wypaść na ostatecznym sprawdzianie w kwietniu czy w maju.

Terminy olimpiad i konkursów matematycznych

Mimo, że co roku terminy trochę się od siebie różnią to generalny schemat jest zachowany. Możemy przyjąć pewne założenia co do terminów na podstawie ubiegłych lat.

Konkurs kuratoryjny z matematyki – I etap szkolny:

 1. odbywa się w październiku
 2. przeprowadzany jest na terenie szkoły
 3. przeprowadzany jest przez nauczyciela ze szkoły
 4. prace sprawdzane są przez nauczycieli szkolnych na podstawie klucza
 5. prace, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu zostają przesłane do komisji konkursowej do weryfikacji i dopiero potem oficjalnie zamieszczane są listy osób zakwalifikowanych do II etapu
 6. wyniki są po około dwóch tygodniach
 7. uczeń może się odwołać u nauczyciela szkolnego
 8. ostateczne listy wywieszone są po około trzech tygodniach na stronie MSCDN
 9. arkusze są identyczne we wszystkich szkołach i przygotowywane są przez komisję konkursową MSCDN

Konkurs kuratoryjny z matematyki – II etap rejonowy:

 1. odbywa się około półtora miesiąca po I etapie
 2. przeprowadzany jest w wyznaczonej placówce w danym mieście lub gminie
 3. przeprowadzany jest przez osobę z komisji konkursowej
 4. prace sprawdzane są przez komisję konkursową
 5. nazwiska osób, których prace, zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu zostają oficjalnie zamieszczane na stronie www MSCDN po około 10 dniach
 6. można się odwołać w terminie wyznaczonym przez komisję
 7. ostateczna lista osób zakwalifikowanych jest wywieszona po miesiącu

Konkurs kuratoryjny z matematyki – III etap wojewódzki:

 1. odbywa się około dwóch miesięcy po II etapie
 2. przeprowadzany w wyznaczonej placówce w danym mieście lub gminie
 3. przeprowadzany jest przez osobę z komisji konkursowej
 4. prace sprawdzane są przez komisję konkursową
 5. ogłoszenie wyników jest około dwa tygodnie po konkursie
 6. można się odwołać w terminie wyznaczonym przez komisję
 7. ostateczna lista osób zakwalifikowanych jest wywieszona po miesiącu od dnia konkursu

Olimpiada matematyczna juniorów ? Zawody I stopnia:

 1. odbywa się między 1 września a 15 października
 2. składa się z części testowej i korespondencyjnej
 3. część testowa przeprowadzana jest na terenie szkoły przez nauczyciela z danej szkoły
 4. część korespondencyjna odbywa się w domu ? uczeń rozwiązuje zadania w domu i przesyła je na adres wskazany na stronie olimpiady
 5. prace sprawdzane są przez nauczycieli szkolnych na podstawie klucza ? tylko część testowa (nie korespondencyjna)
 6. na podstawie wyników z części testowej i korespondencyjnej uczniowie są zakwalifikowani do kolejnego etapu
 7. wyniki są podane na stronie internetowej olimpiady zwykle po okołu miesiąca od zamknięcia części korespondencyjnej
 8. uczeń może się odwołać w komisji konkursowej
 9. arkusze są identyczne we wszystkich szkołach jeśli chodzi o wersję testową i wersję korespondencyjną

Olimpiada matematyczna juniorów ? Zawody II stopnia:

 1. odbywa się w styczniu
 2. przeprowadzana jest na terenie wskazanej placówki w danym mieście lub gminie
 3. prace sprawdzane są przez komisję konkursową
 4. wyniki są podane na stronie internetowej olimpiady zwykle po około miesiąca od zawodów II stopnia
 5. uczeń może się odwołać w komisji konkursowej

Olimpiada matematyczna juniorów ? Zawody III stopnia:

 1. odbywa się w marcu
 2. przeprowadzana jest na terenie wskazanej placówki w danym mieście lub gminie
 3. prace sprawdzane są przez komisję konkursową
 4. wyniki są podane na stronie internetowej olimpiady zwykle po około miesiąca od zawodów II stopnia
 5. uczeń może się odwołać w komisji konkursowej

Kiedy zacząć przygotowania?

Najlepiej rok wcześniej, czyli we wrześniu w roku poprzedzającym I etap konkursu lub olimpiady.

Dzięki tak wczesnemu rozpoczęciu przygotowań:

 1. uczeń poznaje typy zadań
 2. uczeń przerabia zadania z każdego działu
 3. poznaje program i zakres merytoryczny
 4. poznaje formułę konkursu
 5. ma szansę uzupełnić swoje braki i rozłożyć odpowiednio pracę
 6. ma szansę zrobić dużą liczbę zadań na każdym poziomie trudności
 7. oswaja stres i wzmacnia pewność siebie

Wczesne rozpoczęcie przygotowywań ma jeszcze jedna pozytywna stronę. Może się okazać, że konkurs lub olimpiada jednak nie jest dla nas odpowiednia. Możemy wtedy poszukać innych pomysłów na to, jak zdobyć ekstra punkty w rekrutacji do szkoły średniej. Można zmienić przedmiot lub zupełnie wpaść na nową koncepcję.

Jak się przygotować?

Jest wiele sposobów na przygotowanie do olimpiady czy konkursu.

Jednym z nich jest samodzielna lub ze znajomym regularna praca w domu.

Korzyścią takiego rozwiązania jest pełna kontrola nad tempem pracy i swoim czasem.

Minusem takiej opcji może być brak regularności i wsparcia osoby, która zjadła na tym zęby.

Innym sposobem jest praca na kółku w szkole.

To dość dobre rozwiązanie, bo zakłada pewną regularność i pracę pod okiem eksperta.

Przy założeniu, że nauczyciel szkolny ma duże doświadczenie w przygotowywaniu młodzieży do takich testów.

A poza tym musi mieć energię, dzięki której dzieciom będzie się chciało solidnie pracować, odrabiać pracę domową i w ogóle przychodzić na zajęcia.

Jeszcze inną opcją jest pójście na kurs przygotowujący do konkursów i olimpiad.

My takie kursy prowadzimy od lat. Udział w takim profesjonalnym kursie pod okiem doświadczonego nauczyciela pozwala przejść przez całą formułę testu i nadrobić zaległości.

To opcja idealna, dla tych uczniów i rodziców, którzy nie mają czasu sami się zająć przygotowywaniami i chcą maksymalnie zwiększyć szanse na dojście do ostatniego etapu.

Skupiamy się głównie na konkursie kuratoryjnym z matematyki, gdyż chcemy, aby nasi kursanci mieli realne korzyści ze skorzystania z naszej pomocy. Zawsze łatwiej zostać laureatem niż finalistą.

Dodatkowym plusem udziału w takim kursie jest również możliwość regularnych konsultacji z prowadzącym nauczycielem lub metodykiem.

Przygotowaliśmy ponad 100 laureatów i ta liczba ciągle rośnie! Świadczy to tylko o naszym doświadczeniu, zaangażowaniu oraz skutecznych metod nauczania.

Skąd wziąć materiały?

Do konkursu kuratoryjnego wywieszane są programy merytoryczne zazwyczaj w lipcu w roku, w którym jest I etap. To pozwala na poczucie bezpieczeństwa.

Do olimpiady jest jedynie polecana literatura, podane są zadania z poprzednich lat, ale nie ma podanego programu merytorycznego.

Poziom olimpiady jest znacznie wyższy niż konkursu kuratoryjnego i poza wysokim poziomem umiejętności i zdolności matematycznych wymaga tzw. sprytu.

Warto przeglądać to, co jest w Internecie. Zbieranie materiałów i testów z poprzednich lat też nie zaszkodzi.

Część materiałów można kupić w księgarniach. Jeśli mamy dostęp do materiałów bez rozwiązań zawsze należy skonsultować swoje rozwiązanie z kimś, kto się tym na co dzień zajmuje.