Kursy predyspozycji językowych online

Kursy predyspozycji językowych online

Test predyspozycji językowych to pewnego rodzaju narzędzie używane podczas rekrutacji do dwujęzycznych klas siódmych oraz oddziałów dwujęzycznych w szkołach średnich. Ten egzamin nie jest przeprowadzany w celu sprawdzenia znajomości języka obcego czy ojczystego. Test ma zbadać wyczucie stylistyczne, ogólny zasób słownictwa, związków frazeologicznych i idiomatycznych, zdolność zauważania podobieństw w językach obcych oraz umiejętność tłumaczenia zdań z języka fikcyjnego na polski. Oprócz tych wszystkich kompetencji sprawdza także umiejętność logicznego myślenia.

Kurs w formie online świetnie sprawdzi się osobom, które z najróżniejszych przyczyn nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, ale chcą jak najlepiej przygotować się do egzaminu predyspozycji językowych.

Czytaj dalej

Kurs przygotowujący do testu predyspozycji językowych Warszawa

Nasze kursy przygotowawcze pomogą w uzyskaniu wysokiego wyniku na teście predyspozycji językowych potrzebnego przy rekrutacji zarówno do dwujęzycznych klas siódmych jak i klas wstępnych w dwujęzycznych szkołach średnich. Zaczęliśmy prowadzić ten typ zajęć już w 2013 roku i robimy to do dziś. W ofercie mamy dwa rodzaje spotkań przygotowawczych: kurs podstawowy i kurs PLUS, skierowany do osób, które po kursie podstawowym chcą nabrać jeszcze więcej doświadczenia. Nasz najbardziej popularny kurs trwa 15 godzin. W ofercie mamy jednak jeszcze kurs 30-godzinny, który zaczyna się jesienią a kończy na wiosnę. Program zajęć tworzony jest w oparciu na zadaniach pojawiających się na testach predyspozycji językowych w poprzednich latach. Proponujemy dwa tryby spotkań: indywidualne i grupowe. Doświadczenie nauczyło nas jak ważne jest mierzenie postępów w nauce, dlatego właśnie na pierwszych i ostatnich zajęciach uczestnicy piszą próbny egzamin kompetencji językowych. Kurs przygotowawczy do testu predyspozycji językowych realizujemy poprzez:
  • pracę z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi;
  • rozwój kompetencji w głównych kategoriach testu;
  • nabycie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu;
  • opracowanie sposobu panowania nad stresem i wzmocnienie pewności siebie.
Program merytoryczny kursu podzielony jest na trzy główne działy: języki fikcyjne, języki obce i język polski. Praca nad każdym z nich opiera się na konkretnych typach zadań.
  • Języki fikcyjne – kody i szyfry, tłumaczenie zdań, zadania wymagające odpowiedniej strategii.
  • Języki obce – tworzenie liczebników na podstawie wzoru, uzupełnianie luk podanymi wyrazami, instrukcje.
  • Język polski – uzupełnianie luk w tekście, porządkowanie zdań, zadania ze słuchu.
To tylko kilka przykładów, podczas kursu ćwiczymy strategię rozwiązywania kilkunastu rodzajów poleceń. Zaczynamy zawsze od pracy wspólnej, uczymy dzieci techniki rozwiązywania danego typu zadań i mówimy o punktacji oraz często popełnianych błędach. Kolejnym krokiem jest praca z mniejszą pomocą na przykład z drobną podpowiedzią albo w parach. Pod koniec zajęć wdrażamy pracę samodzielną, którą jest również ta zadana do domu.

Twój koszyk

Zamknij