Test predyspozycji językowych

Test predyspozycji językowych

Test predyspozycji językowych jest używany przy rekrutacji do dwujęzycznych klas siódmych oraz do niektórych oddziałów dwujęzycznych w szkołach średnich.

Test kompetencji językowych nie ma na celu sprawdzenia znajomości języka ojczystego, czy obcego. Egzamin ten sprawdza wyczucie stylistyczne, ogólny zasób słownictwa, związków frazeologicznych i idiomatycznych, zdolność zauważania podobieństw w językach obcych, umiejętność tłumaczenia zdań z języka fikcyjnego na polski. Sprawdza też, czy dziecko potrafi myśleć logicznie. Czasem zadanie jest na tyle długie i skomplikowane, że bez konkretnej strategii rozwiązywania trudno będzie je rozwiązać. Z doświadczenia wiemy też, że poza predyspozycjami językowymi, znaczącymi czynnikami pozwalającymi zdać egzamin na wysokim poziomie są umiejętność koncentracji i opanowania stresu oraz zarządzenia swoim czasem.

Czytaj dalej

Testy predyspozycji językowych

Nasze kursy pomagają w przygotowaniu się do testu predyspozycji językowych zarówno do klas 7 dwujęzycznych jak i do tzw. klas wstępnych w szkołach średnich dwujęzycznych. Kursy przygotowujące do testu predyspozycji językowych prowadzimy od 2013 roku. Prowadzimy kursy podstawowe i kursy PLUS, dla osób po kursie podstawowym, które chcą wykonać jeszcze więcej zadań. Najbardziej popularnym kursem jest kurs 15-godzinny, choć bywają i takie, które starują na jesieni i trwają aż do wiosny i mogą trwać nawet 30 godzin zegarowych czyli 40 godzin dydaktycznych. Kurs stworzony jest na podstawie zadań z egzaminów kompetencji językowych z wcześniejszych lat. Kurs można zrealizować grupowo lun indywidualnie. Na pierwszych i ostatnich zajęciach dzieci piszą testy, których wyniki są miarą postępu w pracy. Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do testu kompetencji językowych poprzez:
 • pracę z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi (czytanie i ze słuchu),
 • rozwój umiejętności w głównych kategoriach (język fikcyjny, języki obce, język polski),
 • rozwój umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu,
 • rozwój umiejętności opanowania stresu podczas egzaminu i wzmocnienie pewności siebie.
Program jest podzielony na trzy główne działy: języki fikcyjne, języki obce i język polski. W ramach każdego działu mamy konkretne typy zadań m. in.:
 • języki fikcyjne - tłumaczenie zdań,
 • języki fikcyjne - kody i szyfry,
 • języki obce – instrukcje,
 • języki obce – uzupełnianie luk podanymi wyrazami,
 • język polski – porządkowanie zdań, język polski – słuchanie.
To tylko kilka przykładów. W sumie, podczas kursów przygotowujących do testów predyspozycji językowych, ćwiczymy techniki rozwiązywania kilkunastu typów zadań. Pracę z danym typem zadań zawsze zaczynamy od pracy wspólnej, z całą grupą. Wtedy uczymy dzieci strategii rozwiązywania danego zadania, mówimy o punktacji i o częstych błędach. Następnie ten sam typ zadań dzieci rozwiązują z mniejszą pomocą np. z małą podpowiedzią lub w parach. I kolejnym etapem jest już zupełnie samodzielna praca. Praca domowa dotyczy typów zadań, o których była mowa na zajęciach. Przykładowe typy zadań:
 • uzupełnianie luk w tekście w języku polskim i obcym ze słuchu oraz w tekście czytanym,
 • porządkowanie zdań i fragmentów tekstu w języku polskim i języku obcym,
 • rozwiązywanie zadań w języku fikcyjnym według określonej strategii,
 • tworzenie liczebników w językach obcych na podstawie wzoru,
 • rozwiązywanie zadań typu prawda/fałsz ze słuchu oraz w tekście czytanym.

Twój koszyk

Zamknij