TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

HARMONOGRAM

INFORMACJE O KURSACH

Test predyspozycji językowych jest organizowany w celu wyselekcjonowania najlepszych kandydatów do dwujęzycznych klas siódmych oraz do niektórych oddziałów dwujęzycznych w szkołach średnich (są to tzw. “klasy wstępne” bądź “klasy zerowe”, w których nacisk przez cały pierwszy rok kładziony jest na naukę języka). 

Osiągnięcie wysokiego wyniku umożliwia naukę w renomowanej szkole, a w przyszłości zdanie międzynarodowej matury i możliwość studiowania na całym świecie.

Test kompetencji językowych nie ma na celu sprawdzenia znajomości języka ojczystego, czy obcego. Egzamin ten sprawdza wyczucie stylistyczne, ogólny zasób słownictwa, związków frazeologicznych i idiomatycznych, zdolność zauważania podobieństw w językach obcych, umiejętność tłumaczenia zdań z języka fikcyjnego na polski.

Z doświadczenia wiemy, że poza predyspozycjami językowymi, znaczącymi czynnikami pozwalającymi zdać egzamin na wysokim poziomie są umiejętność koncentracji i opanowania stresu oraz zarządzenia swoim czasem.

Do szkół średnich dwujęzycznych obowiązywać może jednak test kompetencji językowych. W Pracowni prowadzimy kursy przygotowujące do tego testu z języka angielskiego: https://okno.edu.pl/test-z-jezyka-angielskiego-do-liceum-dwujezycznego/

Pierwszy termin egzaminu jest zaplanowany na 10 czerwca, a drugi na 22 czerwca 2021 r.

 

Nasz kurs stworzony jest na podstawie wnikliwej analizy zadań z egzaminów kompetencji językowych z ostatnich kilku lat. Dzięki temu udało nam się wyselekcjonować typy zadań, które się na nim pojawiają i uszeregować niezbędną wiedzę w przystępny sposób.

Kurs pomaga w przygotowaniu się do testu predyspozycji zarówno do klas 7 jak i do tzw. “klas wstępnych” w szkołach średnich dwujęzycznych.

CELEM KURSU JEST KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO TESTU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH POPRZEZ:

– pracę z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi (czytanie i ze słuchu),
– rozwój umiejętności w głównych kategoriach (język fikcyjny, języki obce, język polski),
– rozwój umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu,
– rozwój umiejętności opanowania stresu podczas egzaminu i wzmocnienie pewności siebie.

W PROGRAMIE KURSU M. IN.:

– uzupełnianie luk w tekście w języku polskim i obcym ze słuchu oraz w tekście czytanym,
– porządkowanie zdań i fragmentów tekstu w języku polskim i języku obcym,
– rozwiązywanie zadań w języku fikcyjnym według określonej strategii,
– tworzenie liczebników w językach obcych na podstawie wzoru,
– rozwiązywanie zadań typu prawda/fałsz ze słuchu oraz w tekście czytanym.

Nasze kursy odbywają się w formie warsztatowej. Oznacza to, że odchodzimy od formy zajęć stosowanej w szkole i stawiamy przede wszystkim na stworzenie przyjaznej atmosfery w grupie i współpracę między uczestnikami oraz prowadzącym.

Poza przekazaniem niezbędnej wiedzy staramy się również zainteresować tematem i pokazać, że nauka nie musi być nudna. Nasze zajęcia przeplatane są ćwiczeniami aktywizującymi, które ułatwiają koncentrację.

Nasze kursy prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę. Każdy prowadzący przechodzi szkolenia metodyczne i trenerskie, które umożliwiają prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie, w miłej i przyjaznej atmosferze. Zarówno zajęcia stacjonarne, jak i prowadzone online podlegają nadzorowi metodycznemu.

Więcej informacji o naszej kadrze

NASZA KADRA

Zajęcia online przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty dostępne są w formie kursów grupowych oraz zajęć indywidualnych. Prowadzone są za pomocą platformy Webex. Liczba godzin oraz program zajęć odpowiadają kursom stacjonarnym.

Instrukcja obsługi kursów online

Regulamin uczestnictwa w kursie

Pełny kurs – TPJ BASIC – kurs 15 godzin zegarowych:

  • grupa 6-10 osób – 649 zł/os.

Zniżka:

  • 50 zł dla klientów Pracowni
  • 100 zł przy jednoczesnym zapisie dwóch i więcej osób.

 

Grupa „na życzenie” – kurs 12 godzin zegarowych:

  • grupa 2-osobowa – 999 zł/os.
  • grupa 3-osobowa – 899 zł/os.
  • grupa 4-5 osób – 799 zł/os.

 

Zajęcia indywidualne – proponujemy 4 spotkania po 2 godziny zegarowe:

  • 60 min – 120 zł
INFORMACJE WKRÓTCE

FAQ

1. Jak mogę zapisać dziecko na kurs?

Na kurs można zapisać się poprzez stronę internetową, telefonicznie 730-125-606 lub mailowo biuro@okno.edu.pl. Po zapisie zostaje przesłane Państwu potwierdzenie drogą mailową. Prosimy zwrócić uwagę czy nasz mail nie wpadł do folderu „OFERTY” lub „SPAM”.

2. Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli szkół państwowych i prywatnych oraz przez trenerów danych przedmiotów. Wszyscy prowadzący są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do pracy z grupą.

3. jakich materiałÓW UŻYWAMY?

Pracujemy z wykorzystaniem testów z CKE, naszych materiałów i testów autorskich oraz testów z repetytoriów. Nasze materiały są zgodne z podstawą programową. Na wszystkich kursach realizujemy ten sam program i każdy uczeń otrzymuje taki sam komplet materiałów z danego przedmiotu.

4. Co dziecko ma zebrać ze sobą na zajęcia?

Prosimy o zabranie piórnika, zeszytu w kratkę (zajęcia z matematyki) i ewentualnie notatnik na słówka z języka angielskiego. Dodatkowo prosimy zabrać buty na zmianę, jedzenie i picie.

5. Jak jest prowadzony kurs?

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu zgodnie z podstawą programową. Na pierwszych zajęciach przeprowadzamy test, który pokazuje nam poziom dzieci, tempo pracy i daje informacje, w których działach są ewentualne braki. W trakcie kursu przeprowadzamy ok. 6-10 testów, a po każdych zajęciach dzieci otrzymują pracę domową.

6. Czy są przerwy w trakcie zajęć?

Tak, w trakcie zajęć są przerwy. Przy kursach dwugodzinnych i dłuższych trwają one około 5-10 minut.
W trakcie przerw dzieci pozostają w budynku, w którym prowadzone są zajęcia. 

7. W jaki sposób mogę dokonać płatności za kurs?

Link do płatności podawany jest w mailu potwierdzającym zapis. Istnieje możliwość płatności w ratach. 

8. Co w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania?

Rezygnację można złożyć mailowo na adres biuro@okno.edu.pl. Po przyjęciu rezygnacji dokonujemy zwrotu nadpłaconej kwoty – płacą Państwo tylko za zajęcia zrealizowane do dnia rezygnacji.

9. Czy otrzymam informację od nauczyciela o postępach dziecka?

Tak, osoby prowadzące zajęcia przesyłają indywidualne raporty podsumowujące postępy i pracę dzieci. Jeżeli dziecko ma znaczne trudności z materiałem, trener lub koordynator kursów kontaktuje się z Państwem. Dzieci zawsze otrzymują testy po ich sprawdzeniu, więc w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić wynik.

ZAPISY: