Konkurs Kuratoryjny matematyka

Konkurs Kuratoryjny matematyka

Konkurs Kuratoryjny z matematyki to zawody przedmiotowe dla uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej. Aby znaleźć się na podium należy nie tylko wykazać się zainteresowaniem przedmiotem oraz wysokim poziomem wiedzy matematycznej, ale także posiadać duże pokłady kreatywności i pomysłowości. Do rozwiązywania skomplikowanych zadań problemowych w szczególności przydaje się umiejętność logicznego myślenia. Konkurs Kuratoryjny jest łatwiejszy w porównaniu do Olimpiady, ale korzyści płynące z uzyskania tytułu laureata są podobne.

Czytaj dalej
Uzyskanie tytułu laureata Konkursu Kuratoryjnego z matematyki uprawnia ucznia do:
  • zwolnienia z pisania egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu i automatyczne uzyskanie wyniku 100%;
  • otrzymania oceny celującej z matematyki;
  • pierwszeństwa przy rekrutacji do szkoły średniej.
Zakres wiedzy wymaganej na Konkursie jest przedstawiony w specjalnym programie merytorycznym. Tworzy się go w oparciu o podstawę programową oraz treści rozszerzające. Konkurs Kuratoryjny z matematyki odbywa się w trakcie roku szkolnego (zwykle od października do lutego) i składa się z trzech etapów:
  • zawody pierwszego stopnia odbywają się w szkole do której uczęszcza dziecko, jest nadzorowany i sprawdzany przez nauczycieli z placówki, nazywa się go etapem szkolnym;
  • drugi jest etap rejonowy, który jest przeprowadzany w wyznaczonej placówce w danym mieście lub gminie, nadzorują go i sprawdzają osoby z komisji konkursowej;
  • finałem konkursu jest etap wojewódzki, odbywający się na tych samych zasadach co zawody drugiego stopnia.

Przygotowanie do Konkursu Kuratoryjnego z matematyki

Kurs przygotowujący do Konkursu Kuratoryjnego z matematyki to seria indywidualnych spotkań w formie online. Dzięki takiemu trybowi zajęć prowadzący może przeprowadzić ucznia przez cały wymagany program merytoryczny personalizując go pod konkretne potrzeby dziecka. Oferujemy kursy przygotowawcze trwające 20 lub 30 godzin. Możemy popisać się dużym doświadczeniem w prowadzeniu przygotowań do Konkursów Kuratoryjnych. Program kursu opieramy na programie merytorycznym oraz na zagadnieniach pojawiających się na Konkursie z matematyki w poprzednich latach. Nasi prowadzący doskonale wiedzą jak najlepiej przygotować dziecko do udziału w konkursie i na co zwrócić największą uwagę.

Twój koszyk

Zamknij