Egzamin ósmoklasisty język polski

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty polski

Egzamin ósmoklasisty to sprawdzian umiejętności, jakie uczeń uzyskał w ciągu wszystkich ośmiu lat w szkole podstawowej. Jest poważnym wydarzeniem w życiu młodego człowieka, dlatego że to właśnie jego wynik jest najważniejszy w kwestii przyjmowania do szkoły średniej. Egzamin odbywa się w maju i składa z trzech części:

 • egzamin ósmoklasisty z języka polskiego;
 • egzamin ósmoklasisty z matematyki;
 • oraz egzamin ósmoklasisty z języka obcego.

Przygotowanie do egzaminu z języka polskiego jest równie ważne, jak to z pozostałych przedmiotów. Kluczowe w tym procesie będzie przerobienie wielu zadań z poprzednich lat, nadrobienie zaległości i poznanie techniki i schematów przydatnych do napisania egzaminu.

Czytaj dalej

Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z polskiego?

Zacznijmy od określenia, kiedy zacząć powtórki do egzaminu. Zależy to od poziomu umiejętności ucznia, ale także od jego ambicji. Naszym zdaniem warto zacząć jak najwcześniej, nawet już pod koniec siódmej klasy, tak aby wkroczyć w nowy rok szkolny z określonymi celami. Na początku kursu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego przeprowadzany jest test diagnostyczny. Pozwala on nie tylko na zmierzenie poziomu wiedzy kursanta, ale także na porównanie postępów mierzonych w trakcie kursu. Rodzice na bieżąco otrzymują raporty o rozwoju kompetencji dziecka. Odgrywają oni kluczową rolę w procesie przygotowań poprzez wsparcie dziecka, ale również współpracę z trenerami.

Korepetycje język polski egzamin ósmoklasisty

Na korepetycje z języka polskiego warto zdecydować się nie tylko wtedy, kiedy dziecko ma mniejsze lub większe zaległości. Na korepetycjach przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczeń dostanie pakiet wiedzy potrzebnej do uzyskania dobrego wyniku, ale także zestaw narzędzi, który pozwoli na wyciągnięcie maksimum z tej wiedzy. Egzamin ósmoklasisty z polskiego składa się z dwóch części – testu i wypracowania. Należy pamiętać, że warto być dobrze przygotowanym do obu z nich. Rozwiązując część testową trzeba wykorzystać nie tylko zdobytą wiedzę, ale także umiejętności w uważnym czytaniu ze zrozumieniem oraz znajomość formuły zadań i specyficznego języka, którym są napisane. Natomiast przy pisaniu wypracowania należy się wykazać znajomością lektur szkolnych i zasad poprawnej pisowni oraz dobrze zrozumieć temat pracy. Warto również zastanowić się nad paroma czynnikami:
 • poziom umiejętności – im więcej zaległości tym wcześniej należy zacząć;
 • indywidualne potrzeby – określenie czy nauka będzie odbywać się w grupie czy indywidualnie;
 • możliwości logistyczne – kurs stacjonarny czy online;
 • plan działania – warto podzielić pracę na etapy np. robić jeden test tygodniowo;
 • mierzenie efektów – warto regularnie się sprawdzać, by móc zaobserwować postępy;
 • panowanie nad stresem – opracowanie własnych metod radzenia sobie ze stresem.

Korepetycje z polskiego do egzaminu ósmoklasisty

Korepetycje z polskiego przygotowujące do egzaminu pozwalają na zdobycie umiejętności ale także ich regularne ćwiczenie. Dzięki takim powtórkom uczeń pozna:
 • formułę zadań i ich język – to pozwoli na łatwiejsze rozumienie poleceń i szybsze rozwiązywanie zadań;
 • punktację zadań – co pozwoli na ustalenie na czym skupić największą uwagę;
 • kryteria oceniania zadań – jest to przydatne zwłaszcza przy wypracowaniu, ale i krótszych formach wypowiedzi, dzięki temu właśnie pisanie może stać się prostsze;
 • często popełniane błędy – co może pozwolić na to by unikać ich samemu lub wyciągnąć z nich lekcję póki nie ma z tego konsekwencji w postaci utraconych punktów.

Twój koszyk

Zamknij