„Moja córka uczestniczyła w kilku kursach prowadzonych w Pracowni z Oknem na Świat, m.in. w kursie do egzaminu ósmoklasisty, kiedy była jeszcze w klasie 7. Zajęcia prowadzone są w bardzo interesujący sposób, nauczyciele potrafią zaciekawić dzieci do tego stopnia, że uczestnicy z przyjemnością się uczą, a wiedza wpada sama do głów. Córka była zadowolona ze wszystkich zajęć, jednak z największą przyjemnością uczestniczyła w lekcjach matematyki prowadzonych przez Panią Anastazję. W najbliższym czasie planujemy kontynuację nauki w Pracowni. Pracownię polecam wszystkim, zarówno bardzo zdolnym uczniom w celu rozwijania zainteresowań, jak i uczniom, którzy chcą wyrównać braki. Naprawdę warto.”

Monika Rutkiewicz 

„Już od początków mojej edukacji w szkole podstawowej uczęszczałem na zajęcia z języka angielskiego, które prowadziła Pani Marta Hendzel. Na zajęciach miałam możliwość nauki poprzez zabawę, mogłam poznawać język w gronie przyjaciół i w następnych latach mogłam liczyć na pomoc w przygotowaniach do egzaminów Cambridge, które za każdym razem zdawałam powyżej oczekiwań. Potem kontynuowałam naukę angielskiego, ale też zdecydowałam się na lekcje dodatkowe z innych przedmiotów szkolnych takich jak matematyka, język niemiecki czy nauki ścisłe. Każdy z prowadzących wspierał mnie w nauce i sumiennie śledził moje postępy. W każdej sytuacji mogłam liczyć na nauczycieli, którzy także po zajęciach mogli mi pomóc, sprawdzić pracę domową lub porozmawiać. Zarówno Pani Marcie jak i całej pracowni zawdzięczam wkład w moje sukcesy w edukacji jak i w pasji.”

Weronika Borowska, YouTube: Veronica Marie

Egzamin ósmoklasisty

INFORMACJE OGÓLNE

  • Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy sprawdzian kompetencji, który będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na koniec 8-letniej szkoły powszechnej.
  • Przedmioty – język polski, matematyka i język obcy do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski.
  • Do 30 września trzeba podać pisemną informację, z jakiego języka obcego będziemy zdawać egzamin.
  • Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.
  • Pierwszego dnia jest egzamin z języka polskiego (120 minut), drugiego dnia z matematyki (100 minut), trzeciego dnia z języka obcego (90 minut).
  • Od 2022 roku dodatkowo będzie trzeba wybrać jeden z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historii.
  • Wynik egzaminu ósmoklasisty nie będzie wpływał na ukończenie szkoły, ale będzie uwzględniany podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
  • Na egzamin można jedynie przynieść przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.
 • Z egzaminu zwolnieniu są laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych albo laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (finalista to ten, który ma przynajmniej 60% z 3 etapu)

Zajęcia przygotowujące do tego egzaminu odbywają się w formie warsztatowej. Dzięki zadaniom w grupach, materiał jest szybko przyswajany. Natomiast podczas pracy indywidualnej uczestnicy mogą sprawdzić, czy przyswojony materiał umieją zastosować wykonując ćwiczenia egzaminacyjne.

Główne założenia kursu:

 

 • utrwalenie materiału szkolnego
 • uzupełnienie luk
 • oswojenie z nową formą testów
 • uspokojenie dzieci i dodanie otuchy
 • rozwiniecie umiejętności zarządzania czasem i
 • koncentracji na zadaniu
 • rozwinięcie umiejętności opanowania stresu
 • podczas testu i wzmocnienie pewności siebie

1. Długość kursu – są dwa rodzaje kursów:
– 40 godzin lekcyjnych na jeden przedmiot – 30 godzin zegarowych
– 26,5 godzin lekcyjnych na jeden przedmiot – 20 godzin zegarowych

2. Możliwość zapisu na jeden przedmiot

3. Grupy i ceny:
grupa 11-15-osobowa
– od 699 zł – 40 godzin lekcyjnych
grupa 6-10-osobowa
– od 999 zł – 40 godzin lekcyjnych
– od 749 zł – 26,5 godzin lekcyjnych
grupa 4-5-osobowa na życzenie klienta
– 999 zł – 26,5 godzin lekcyjnych
– 1399 zł– 40 godzin lekcyjnych
grupa 3-osobowa na życzenia klienta
– 1199 zł za osobę – 26,5 godzin lekcyjnych
– 1799 zł za osobę – 40 godzin lekcyjnych
grupa 2-osobowa na życzenia klienta
– 1599 zł za osobę – 26,5 godzin lekcyjnych
– 2399 zł za osobę – 40 godzin lekcyjnych
zajęcia indywidualne na życzenia klienta
– 2399 zł – 26,5 godzin lekcyjnych
– 3599 zł – 40 godzin lekcyjnych

4. Możliwa płatność ratalna

5. Promocje:
– klienci Pracowni – 50 zł mniej nie dotyczy kursów startujących w październiku i kursów szytych na miarę na życzenie klienta
– przy zapisie dwóch osób każda z osób płaci o 50 zł mniej – nie dotyczy kursów startujących w październiku i kursów szytych na miarę na życzenie klienta

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak mogę zapisać dziecko na kurs?

Na kurs można zapisać się poprzez stronę internetową, telefonicznie 730-125-606 lub mailowo biuro@okno.edu.pl. Po zapisie przesyłamy Państwu potwierdzenie drogą mailową. Prosimy zwrócić uwagę czy nasz mail nie wpadł do folderu „OFERTY” lub „SPAM”.

2. Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli szkół państwowych i prywatnych oraz przez trenerów danych przedmiotów. Wszyscy prowadzący są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do pracy z grupą.

3. Na jakich materiałach pracujemy?

Każdy uczeń otrzymuje komplet materiałów na każdych zajęciach. Pracujemy na testach z CKE, materiałach i testach autorskich oraz testach z repetytoriów. Nasze materiały są zgodne z podstawą programową. Na wszystkich kursach realizujemy ten sam program.

4. Co dziecko ma zebrać ze sobą na zajęcia?

 

Tylko piórnik i ewentualnie notatnik na słówka z języka angielskiego. Zapewniamy wszystkie niezbędne do zajęć materiały.

5. Jak jest prowadzony kurs?

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu zgodnie z podstawą programową. Na pierwszych zajęciach przeprowadzamy test, który pokazuje nam poziom dzieci, tempo pracy i daje informacje, w których działach są ewentualne braki. W trakcie kursu przeprowadzamy ok. 10 testów, a po każdych zajęciach dzieci otrzymują pracę domową.

6. Czy są przerwy w trakcie zajęć?

 

Tak, w trakcie zajęć robimy przerwy. Przy kursach dwugodzinnych i dłuższych trwają one po dziesięć minut.

7. W jaki sposób mogę dokonać płatności za kurs?

 

Przy zapisie przez sklep internetowy płatności można dokonać od razu przelewem natychmiastowym. Przy zapisie mailowym lub telefonicznym istnieje możliwość płatności w 3 ratach.

8. Co w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania?

 

Rezygnację można złożyć mailowo na adres biuro@okno.edu.pl. Po przyjęciu rezygnacji dokonujemy zwrotu nadpłaconej kwoty – płacą Państwo tylko za zajęcia zrealizowane do dnia rezygnacji.

9. Czy otrzymam informację od nauczyciela o postępach dziecka?

 

Jeżeli dziecko ma znaczne trudności z materiałem, trener lub koordynator kursów skontaktuje się z Państwem mailowo. Dzieci zawsze otrzymują testy po ich sprawdzeniu, więc w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić wynik.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

PRZEDMIOTY

MATEMATYKA
Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w pełnym zakresie przedmiotu.


Szczegóły Zapisz


JĘZYK POLSKI

Kompleksowe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.


Szczegóły Zapisz


JĘZYK ANGIELSKI

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.


Szczegóły Zapisz


„Bycie kandydatem w rękach specjalistów Pracowni to prawdziwa przyjemność. Prowadzący potrafił wysłuchać potrzeb, odpowiedzieć na każde pytanie i dobrze tłumaczyć zagadnienia. Ważne, że był w stanie córkę wyciszyć i spokojnie przejść do realizacji celu, czyli pozytywnie zdanego egzaminu.”

Mama Ani

„Już od początków mojej edukacji w szkole podstawowej uczęszczałem na zajęcia z języka angielskiego, które prowadziła Pani Marta Hendzel. Na zajęciach miałam możliwość nauki poprzez zabawę, mogłam poznawać język w gronie przyjaciół i w następnych latach mogłam liczyć na pomoc w przygotowaniach do egzaminów Cambridge, które za każdym razem zdawałam powyżej oczekiwań. Potem kontynuowałam naukę angielskiego, ale też zdecydowałam się na lekcje dodatkowe z innych przedmiotów szkolnych takich jak matematyka, język niemiecki czy nauki ścisłe. Każdy z prowadzących wspierał mnie w nauce i sumiennie śledził moje postępy. W każdej sytuacji mogłam liczyć na nauczycieli, którzy także po zajęciach mogli mi pomóc, sprawdzić pracę domową lub porozmawiać. Zarówno Pani Marcie jak i całej pracowni zawdzięczam wkład w moje sukcesy w edukacji jak i w pasji.”

Weronika Borowska, YouTube: Veronica Marie

ZAPISY: