Kurs predyspozycji językowych Warszawa

Test predyspozycji językowych Warszawa

Test predyspozycji językowych to specjalny egzamin, który jest używany przy rekrutacji do wielu warszawskich dwujęzycznych klas siódmych oraz oddziałów dwujęzycznych w szkołach ponadpodstawowych. Test kompetencji językowych nie jest przeprowadzany w celu sprawdzenia znajomości języka obcego lub ojczystego. Egzamin ma sprawdzić wyczucie stylistyczne, ogólny zasób słownictwa, związków frazeologicznych i idiomatycznych, zdolność zauważania podobieństw w językach obcych oraz umiejętność tłumaczenia zdań z języka fikcyjnego na polski. Bada też, czy dziecko potrafi myśleć logicznie.

Czytaj dalej

Kurs predyspozycji językowych Warszawa

Nasze kursy pomagają przygotować się do testu predyspozycji językowych potrzebnego przy rekrutacji zarówno do dwujęzycznych klas siódmych oraz klas wstępnych w dwujęzycznych szkołach średnich. Zaczęliśmy przygotowywać uczniów do testu kompetencji językowych już w roku 2013 i robimy to do dziś. Prowadzimy dwa typy zajęć przygotowawczych: kursy podstawowe i kursy PLUS, przeznaczone dla osób, które po kursie podstawowym chcą nabyć jeszcze więcej doświadczenia. Najbardziej popularny jest kurs 15-godzinny. Oferujemy jednak jeszcze kurs trwający 30 godzin, zaczynający się jesienią a kończący na wiosnę. Program zajęć opieramy na zadaniach pojawiających się na testach predyspozycji językowych w poprzednich latach. Kurs można odbyć w trybie grupowym lub indywidualnym. Podczas przygotowań ważne jest mierzenie postępów, w tym właśnie celu na pierwszych i ostatnich zajęciach uczestnicy piszą próbne testy. Przygotowanie do testu predyspozycji językowych odbywa się poprzez:
  • pracę z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi;
  • rozwój kompetencji w głównych kategoriach testu;
  • nabycie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu;
  • opracowanie sposobu opanowania stresu podczas egzaminu i wzmocnienie pewności siebie.
Program podzielony jest na trzy główne działy: języki fikcyjne, języki obce i język polski. W ramach każdego z nich pracujemy na konkretnych typach zadań.
  • Języki fikcyjne – tłumaczenie zdań, kody i szyfry, zadania wymagające odpowiedniej strategii.
  • Języki obce – uzupełnianie luk podanymi wyrazami, instrukcje, tworzenie liczebników na podstawie wzoru.
  • Język polski – porządkowanie zdań, zadania ze słuchu, uzupełnianie luk w tekście.
Jest to tylko kilka przykładów, podczas kursu ćwiczymy strategię rozwiązywania kilkunastu typów zadań. Pracę nad danym typem poleceń zaczynamy zawsze od pracy wspólnej z całą grupą, ucząc dzieci techniki rozwiązywania samego zadania i mówiąc o punktacji i częstych błędach. Następnie przechodzimy do pracy z mniejszą pomocą na przykład w parach lub z niewielką podpowiedzią. Ostatnim etapem jest praca samodzielna oraz ta zadana do domu.

Twój koszyk

Zamknij