Olimpiada matematyka

Olimpiada matematyka

Olimpiada Matematyczna Juniorów to specjalny konkurs przedmiotowy, w którym mogą brać udział uczniowie 6-8 klas szkoły podstawowej. Odbywa się w trakcie roku szkolnego i jest podzielony na 3 etapy.

 1. Pierwszy etap składa się z dwóch części – korespondencyjnej (polegającej na samodzielnym rozwiązaniu zadań i przesłaniu ich do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ) oraz testowej (podczas której uczeń rozwiązuje 15 zadań testowych na terenie szkoły).
 2. Zawody drugiego i trzeciego stopnia odbywają się w terminie i miejscu ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ – w ciągu 180 minut uczestnicy rozwiązują 5 zadań otwartych w warunkach kontrolowanej samodzielności.
Czytaj dalej

Przygotowanie do olimpiady matematycznej

Olimpiada jest konkursem ogólnopolskim o wysokim standardzie merytorycznym. Zakres wymaganej wiedzy różni się nieco od zwykłej podstawy programowej a szczegóły można znaleźć w specjalnym programie na stronie OMJ. Zadania konkursowe są nieszablonowe i wymagają od uczestników umiejętności logicznego myślenia i przedstawiania poprawnej argumentacji. Uczestnicy rozwiązują zadania o zróżnicowanym stopniu trudności. Wymagają one od nich nie tyle dużej wiedzy, ale pomysłowości, wyobraźni i myślenia abstrakcyjnego. Celami olimpiady są:
 • rozbudzanie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży szkół podstawowych;
 • wyszukiwanie i integracja uczniów zainteresowanych nauką matematyki;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;
 • stymulowanie aktywności poznawczej uzdolnionej młodzieży;
 • zyskanie przez uczniów doświadczenia i podstaw merytorycznych potrzebnych do udziału w matematycznej olimpiadzie szkół średnich (dającej uprawnienia przy rekrutacji na studia).

Olimpiada matematyka szkoła podstawowa

Udział i uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady uprawnia ucznia do:
 • zwolnienia z pisania części matematycznej egzaminu ósmoklasisty i tym samym automatyczne uzyskanie wyniku 100%;
 • pierwszeństwa podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
Jeśli chodzi o zajęcia przygotowujące do Olimpiady Juniorów możemy popisać się dużym doświadczeniem. Program kursu opieramy na zagadnieniach pojawiających się na Olimpiadach Matematycznych Juniorów (wcześniej Olimpiadach Matematycznych Gimnazjalistów) w poprzednich latach. Nasza kadra składa się z samych świetnie przeszkolonych specjalistów. Prowadzący doskonale wiedzą jak zrealizować zajęcia w ciekawy sposób, jak najlepiej przygotować dziecko do udziału w konkursie i na co należy zwrócić największą uwagę. Nasze kursy przygotowujące do Olimpiady Matematycznej Juniorów to zajęcia indywidualne w formie zdalnej. Taki tryb zajęć pozwala na mocne spersonalizowanie ich pod konkretne potrzeby ucznia oraz jego słabsze i mocniejsze strony. Oferujemy kursy trwające 20 lub 30 godzin.

Kurs do olimpiady matematycznej

Nasz kurs obejmuje przerobienie wszystkich działów tematycznych pojawiających się w programie merytorycznym, są to:
 • liczby całkowite;
 • liczby wymierne, proporcjonalność i obliczenia procentowe;
 • potęgowanie i pierwiastkowanie oraz liczby niewymierne;
 • liczby rzeczywiste i ich interpretacja geometryczna;
 • operacje i wyrażenia algebraiczne;
 • geometria – punkty, proste, płaszczyzny i ich położenie;
 • geometria – wielokąty;
 • geometria – okręgi;
 • geometria – proste przekształcenia;
 • geometria w przestrzeni;
 • elementy teorii zbiorów, kombinatoryki.

Twój koszyk

Zamknij