Konkurs kuratoryjny

Konkurs Kuratoryjny

Konkurs Kuratoryjny to zawody przedmiotowe skierowane do uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej. Konkurs organizowany jest z myślą o uczniach wykazujących szczególne zainteresowanie danym przedmiotem, prezentujących rozległą wiedzę i potrafiących rozwiązywać skomplikowane zadania problemowe za pomocą kreatywności i logiki. Konkurs Kuratoryjny jest mniej skomplikowany w porównaniu do olimpiady, ale korzyści płynące z uzyskania tytułu laureata są podobne.

Czytaj dalej
Udział i uzyskanie tytułu laureata uprawnia ucznia do:
  • zwolnienia z pisania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu (Konkurs Kuratoryjny z matematyki = zwolnienie z egzaminu z matematyki) i automatyczne uzyskanie wyniku 100%;
  • otrzymania oceny celującej z danego przedmiotu;
  • pierwszeństwa przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
Zakres wiedzy wymaganej na Konkursie jest określony przez specjalny program merytoryczny. Tworzy się go w oparciu o podstawę programową oraz treści rozszerzające. Każdy Konkurs Kuratoryjny odbywa się w trakcie roku szkolnego i jest trzystopniowy:
  • pierwszy jest etap szkolny, przeprowadza się go na terenie placówki, do której uczęszcza dziecko i jest nadzorowany oraz sprawdzany przez nauczycieli ze szkoły;
  • drugi to etap rejonowy, jest przeprowadzany w wyznaczonej placówce w danym mieście lub gminie, nadzorowany i sprawdzany jest przez osoby z komisji konkursowej;
  • ostatni jest etap wojewódzki i odbywa się na takich samych zasadach co poprzedni etap.

Przygotowanie do Konkursu Kuratoryjnego

Kursy przygotowujące do Konkursu Kuratoryjnego przeznaczone są dla uczniów z klas 6-8. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnych spotkań z prowadzącym. Są prowadzone w trybie zdalnym, czyli online. Oferujemy kursy trwające 20 lub 30 godzin. Program kursu opieramy na zagadnieniach i zadaniach pojawiających się na Konkursach Kuratoryjnych w poprzednich latach. Nasza kadra to świetnie przygotowani merytorycznie prowadzący, którzy mogą popisać się dużym doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy. Doskonale wiedzą jak zrealizować zajęcia w ciekawy sposób, jak najlepiej przygotować dziecko do udziału w konkursie i na co warto zwrócić największą uwagę. Nasze kursy przygotowujące do Konkursu Kuratoryjnego prowadzimy z zakresu dwóch przedmiotów:
  • matematyki;
  • informatyki.

Twój koszyk

Zamknij