Olimpiady

Przygotowanie do olimpiady

Olimpiada Juniorów to specjalny konkurs przedmiotowy skierowany do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych. Zawody odbywają się w trakcie roku szkolnego i są trójstopniowe. Zadania konkursowe są nieszablonowe i wymagają od uczestników umiejętności logicznego myślenia i przedstawiania poprawnej argumentacji. Zakres wiedzy wymaganej na poszczególnych etapach różni się nieco od zwykłej podstawy programowej i określa go program merytoryczny.

Czytaj dalej
Celami olimpiady są:
  • wyszukiwanie i integracja uczniów zainteresowanych danym przedmiotem;
  • rozbudzanie zamiłowania do nauki wśród młodzieży szkół podstawowych;
  • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;
  • stymulowanie aktywności poznawczej uzdolnionej młodzieży;
  • uzyskanie podstaw merytorycznych do późniejszego udziału w olimpiadzie szkół ponadpodstawowych (dającej uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe).
Udział i uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady uprawnia ucznia do:
  • zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu (olimpiada matematyczna = zwolnienie z egzaminu z matematyki)
  • pierwszeństwa w przyjmowaniu do szkół średnich.
Nasze kursy przygotowujące do olimpiady to zajęcia indywidualne w formie zdalnej. Program oparty jest o zagadnienia pojawiające się na olimpiadach juniorów (wcześniej olimpiadach gimnazjalnych) w poprzednich latach. Nasi prowadzący doskonale wiedzą jak przeprowadzić zajęcia w ciekawy sposób oraz jak najlepiej przygotować dziecko do udziału w konkursie i na co zwrócić największą uwagę. Kursy przygotowujące do olimpiady prowadzimy z dwóch przedmiotów:
  • matematyki;
  • informatyki.

Twój koszyk

Zamknij