Kurs ósmoklasisty online

Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty online

Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty prowadzimy od samego początku, a nawet jeszcze wcześniej. Jeszcze przed tym jak wystartował pierwszy rocznik klas ósmych, wiosną tamtego roku zaprosiliśmy uczniów klas siódmych na kursy przygotowujące na czekający ich w przyszłości egzamin ósmoklasisty. Od tego czasu, dzięki naszym kursom, setki uczniów dostały się do wymarzonych szkół średnich.

Czytaj dalej

Kurs ósmoklasisty online

Przed uczniami klas ósmych stoją dwa bardzo ważne zadania – wybór szkoły średniej i porządne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Wrzesień to idealny czas na wybranie najlepszego sposobu na przygotowanie się do tego sprawdzianu.
Jeżeli nie masz możliwości wybrania stacjonarnej formy zajęć, nie musisz się tym przejmować. Oferujemy kilka rozwiązań w formie online, spośród których na pewno wybierzesz coś dla siebie.
  • Kurs pełny w formie online to idealne rozwiązanie dla tych, którzy w kilka miesięcy chcą uporządkować swoją wiedzę i nadrobić zaległości. Każdy uczestnik otrzymuje unikalne materiały autorstwa naszych metodyków. Materiały przygotowane są tak, aby zrealizować podstawę programową do egzaminu ósmoklasisty oraz zapewnić przygotowanie teoretyczne i praktyczne potrzebne do uzyskania jak najlepszego wyniku.
  • Kurs uzupełniający do egzaminu ósmoklasisty to opcja dla tych, którzy dodatkowo chcą rozwinąć swoje kompetencje w takich obszarach jak pisanie form wypowiedzi czy rozwiązywanie zadań z treścią.
  • Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty w formie zajęć indywidualnych to forma dla tych, którym plan zajęć nie pozawala na kurs grupowy lub potrzebują bardziej indywidualnego podejścia. Program i materiały są takie same jak na kursie grupowym, jednak tempo pracy i czas poświęcony na konkretne zagadnienia jest w pełni dostosowany do konkretnej osoby. Liczba spotkań zależy od potrzeb i możliwości dziecka.

Egzamin ósmoklasisty kurs online

Na pierwszych zajęciach kursu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty rozwiązują test diagnostyczny. Pozwala on na zmierzenie poziomu wiedzy i określenie obszarów do pracy. Postępy uczestników mierzymy na bieżąco. Ważnym elementem przygotowania na naszych kursach są również prace domowe. Dla rodziców i prowadzących zajęcia dostępna jest specjalna platforma, na której zamieszczane są wyniki testów i ogólna informacja dotycząca postępów dzieci.
Oprócz wysokich wyników na egzaminie, które od lat uzyskują nasi kursanci, równie ważna jest dla nas atmosfera na zajęciach. Wiemy, że skuteczna nauka jest możliwa jedynie w warunkach poczucia bezpieczeństwa, ciekawości i radości. Dlatego od samego początku istnienia Pracowni wszystkie kursy prowadzone są tak, aby taki klimat zagwarantować.
Forma prowadzenia zajęć jest typowo warsztatowa. Integrujemy kursantów w każdej grupie, ustalamy jasne zasady współpracy na zajęciach i komunikacji z rodzicami. Nasza kadra to osoby świetnie przygotowane merytorycznie. Osoby prowadzące zajęcia posiadają nie tylko doświadczenie w prowadzeniu kursów, ale także przygotowanie do pracy w sposób dynamiczny i ciekawy.

Twój koszyk

Zamknij