Korepetycje język polski online

Korepetycje język polski online

Trudności w nauce mogą się przydarzyć każdemu i na każdym etapie edukacji. Czasem trwają krótko i są przejściowe a innym razem długotrwałe. Nie należy się ich wstydzić. Bycie dobrym ze wszystkich przedmiotów szkolnych i rozumienie każdego tematu jest zwyczajnie niemożliwe. Nie oznacza to jednak, że nie warto się tym przejmować. Gdy dziecko zaczyna mieć problemy z nauką jakiegoś przedmiotu, i zwłaszcza gdy trwają już dłuższy czas, nie należy ich lekceważyć. Warto wtedy jak najszybciej przejść do działania, ponieważ takie trudności mogą się odbić nie tylko na ocenach ucznia, ale również na wyniku egzaminu ósmoklasisty czy matury.

Czytaj dalej
Korepetycje są najbardziej skutecznym i najczęściej wybieranym rozwiązaniem w przypadku radzenia sobie z trudnościami lub zaległościami w nauce. Takie problemy mogą mieć bardzo różne podłoże. Do najczęstszych należy zarówno problem w zrozumieniu całej tematyki przedmiotu albo poszczególnych działów, ale także zaległości spowodowane na przykład dłuższą nieobecnością na zajęciach jak i nieodpowiadający dziecku sposób prowadzenia zajęć lub sam nauczyciel.

Korepetycje z polskiego online

Nasze kursy korepetycyjne prowadzimy w formie pracy zdalnej, czyli online. Są to zajęcia indywidualne, na których dziecko łączy się z prowadzącym a on może w pełni skupić się na konkretnych problemach ucznia. Takie spotkania mogą się odbywać raz lub dwa razy w tygodniu i trwać 60 albo 90 minut. Częstotliwość i czas trwania zajęć zależą w pełni od dziecka, jego poziomu wiedzy i umiejętności oraz potrzeb. Korepetycje w Pracowni prowadzimy już od wielu lat. Do pracy wykorzystujemy autorskie materiały opracowane przez specjalistów. Nasza kadra to świetnie wyszkoleni prowadzący. Lata doświadczenia nauczyły nas, że dobrze przeprowadzone zajęcia to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale też zrobienie tego w odpowiedni sposób i zadbanie o to, żeby uczeń nie tracił motywacji i chęci do nauki.

Korepetycje z języka polskiego online

Kursy korepetycyjne z języka polskiego realizujemy zarówno na poziomie szkoły podstawowej jak i średniej. Na obu tych etapach edukacji język polski jest niezwykle ważnym przedmiotem. Każdego ucznia w jego szkolnej karierze czekają dwa bardzo poważne egzaminy sprawdzające wiedzę nabytą na tych zajęciach. Na maturze jak i na egzaminie ósmoklasisty polski jest przedmiotem obowiązkowym. Wysoki wynik egzaminu oraz dobre oceny z języka polskiego bardzo przydają się w procesie rekrutacji na studia lub do szkoły średniej. Przy trudnościach z nauką języka polskiego najlepiej jest dosyć szybko wyciągnąć rękę po pomoc. Im wcześniej się to zrobi tym wcześniej zaczną pojawiać się efekty a problemy zaczną szybciej zanikać. Jednak to, że zaległości jest dużo nie oznacza, że nie można odnieść sukcesu. Aktualnie wielu specjalistów obala mit, że do nauki danego przedmiotu trzeba posiadać jakieś konkretne predyspozycje. Zatem przy odpowiednim prowadzącym i motywacji można nauczyć się wszystkiego. Korepetycje pomogą Ci w:
  • zrozumieniu tematyki przedmiotu i uporaniu się z trudnościami w nauce polskiego;
  • nadrobieniu zaległości w materiale;
  • przygotowaniu się do sprawdzianów w szkole i innych ważnych egzaminów z polskiego;
  • poprawieniu swoich umiejętności w pisaniu dłuższych i krótszych form wypowiedzi oraz rozumieniu tekstów literackich.

Twój koszyk

Zamknij