Jak pracujemy?

Jakość, jaką tworzymy od ponad 12 lat wynika z kilku czynników

Doświadczenie

Od lat przygotowujemy dzieci i młodzież do testów, egzaminów, olimpiad i konkursów kuratoryjnych. Co roku pomagamy również nadrabiać zaległości setkom uczniów w formie korepetycji. Ta wieloletnia praktyka połączona z wiedzą na temat samych egzaminów i regularnych zmian w podstawie programowej pozwala nam zagwarantować wysoką jakość zajęć i wysokie wyniki. Wielu naszych prowadzących to laureaci i finaliści konkursów i olimpiad.
image-with-counter

Kadra

Osoby prowadzące zajęcia to osoby są związane z nami od lat. To ludzie, którzy lubią rozwijać innych i sami stale się rozwijają. Poszerzają swoją wiedzę merytoryczną, ale i umiejętności prowadzenia zajęć. Nawet nauczyciele i egzaminatorzy z wieloletnim doświadczeniem wprowadzają nowatorskie elementy do swojej pracy. Wiemy, że bez dobrej relacji nie ma edukacji. Dlatego zapraszając nową osobę do zespołu przyglądamy się nie tylko jej warsztatowi pracy, ale i jej wartościom czy sposobowi komunikowania.

Warsztatowa forma pracy

Pracujemy w małych grupach. Każdy kurs rozpoczynamy od integracji grupy i ustaleniem zasad współpracy. Pracujemy przy stolikach ustawionych w podkowę lub wielki stół. Na każdych zajęciach robimy zabawy podnoszące poziom energii a wszystkie ćwiczenia mają aktywizujący charakter. Praca odbywa się w parach, w małych grupach, indywidualnie i w całej grupie. Wychodzimy od wspólnego rozwiązywania zadań a dopiero potem przechodzimy do coraz bardziej samodzielnej pracy. Pracujemy tak od samego początku, bo wiemy, że nauka jest możliwa jedynie w atmosferze bezpieczeństwa, partnerstwa i życzliwości.

Rozwój kompetencji osobistych i społecznych

Podczas wszystkich naszych zajęć, indywidualnych i grupowych, młodzież przy okazji uczenia się rozwija również kompetencje miękkie. Korzystając z warsztatowej formy pracy uczymy współpracy, komunikacji, przestrzegania ustalonych zasad i wyrażania swoich potrzeb. Dodatkowo każdy uczestnik na naszych zajęciach rozwija samodzielność, radzenie sobie z presją czasu, organizację czasu i pracy a także radzenie sobie ze stresem. Każda sytuacja edukacyjna jest okazją do rozwoju kompetencji, które później przydadzą się po0dczas egzaminów, testów czy odpowiedzi ustnych.
image-with-counter

Materiały

Materiały na naszych kursach są autorskie, przygotowane przez naszych metodyków i egzaminatorów OKE. Każdy dział programowy składa się z dwóch części. Pierwsza to teoria a druga to zadania i ćwiczenia praktyczne. Kolejność działów wynika z układu programu w podstawie programowej. Każda grupa na danym kursie korzysta z takich samych materiałów, dzięki temu program jest realizowany w takiej samej kolejności.

Badanie efektów pracy

Na każdym kursie określamy na pierwszych zajęciach poziom wiedzy i umiejętności uczniów. To jest cenna informacja zarówno dla nas jak i dla młodzieży. Podczas trwania kursu regularnie sprawdzamy postępy w formie testów a na koniec kursu robimy test końcowy. Rodzice otrzymują od nas informacje na temat postępów w formie raportów w połowie i na koniec kursu. Raport to nie tylko informacja na temat wyników testów, ale też sugestie na temat dodatkowej pracy.

Wyniki

Średni wynik z egzaminu ósmoklasisty naszych kursantów to 84%. Mamy wielu finalistów i laureatów olimpiady i konkursu kuratoryjnego z matematyki. A do klas dwujęzycznych od 2013 dzięki nam dostało się ponad 2500 osób. Te efekty są możliwe tylko kiedy łączymy wspólnie – uczniowie, prowadzący i rodzice.
Co roku kontaktujemy zbieramy informacje od rodziców kursant na temat wyniku na ostatecznym egzaminie ósmoklasisty, maturze czy teście predyspozycji językowych.

Kontakt i współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami to dla nas priorytet, dlatego dbamy o regularny kontakt z nimi:
  • dziennik elektroniczny Activenow – każdy rodzic ma wgląd w to, co się dzieje na zajęciach dzięki platformie, na której są zaznaczane obecności, wpisywane tematy zajęć, wyniki testów i raporty na temat postępów dzieci na kursach
  • rodzice mają kontakt mailowy/ telefoniczny z prowadzącymi zajęcia
  • nasze biuro jest czynne w dni, kiedy odbywają się zajęcia, aby można było szybko się z nami skontaktować
  • badanie zadowolenia – każdy kursant wypełnia ankietę na ostatnich zajęciach, w której ocenia jakość kursu – regularnie kontaktujemy się również z rodzicami w tej sprawie

Twój koszyk

Zamknij