Olimpiada informatyka

Olimpiada informatyczna

Olimpiada Informatyczna Juniorów jest ogólnopolskim konkursem przedmiotowym skierowanym do uczniów 6-8 klas szkoły podstawowej. Odbywa się w trakcie roku szkolnego i składa się z trzech etapów.

  1. Pierwszy etap jest podzielony na dwie części:
    • zadania programistyczne, które uczeń rozwiązuje samodzielnie w specjalnym systemie, zadań jest 6 a za każde można zdobyć 100 punktów;
    • test, który odbywa się w zarejestrowanych szkołach, na rozwiązanie zadań zamkniętych i otwartych uczestnik ma 100 minut.
  2. Zawody drugiego stopnia odbywają się w wybranych ośrodkach lokalnych. Składa się z sesji próbnej podczas, której uczestnik może przetestować przygotowany dla niego sprzęt oraz z sesji właściwej trwającej 4 godziny. W czasie zawodów uczeń mierzy się z dwoma, trzema lub czterema zadaniami.
  3. Trzeci etap konkursu ma formę identyczną, co etap drugi. Różnią się jedynie tym że zawody trzeciego stopnia trwają dwa dni.
Czytaj dalej
Zadania na OIJ wymagają od uczestnika nie tylko dużej wiedzy, ale także umiejętności logicznego myślenia i kreatywności. Zadania programistyczne polegają na napisaniu programu rozwiązującego konkretny problem, uczeń może w tym celu użyć języka C++ lub Python. Przy pisaniu algorytmów należy zwrócić uwagę nie tylko na to, aby rozwiązywał dany problem, ale także żeby nie przekraczał limitu czasu (zwykle sekundy lub kilku sekund) ani pamięci (kilkudziesięciu lub kilkuset megabajtów). Udział i uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady gwarantuje:
  • uzyskanie oceny celującej z informatyki;
  • wstęp wolny do wybranej szkoły średniej.

Przygotowanie do olimpiady informatycznej

Nasz kurs przygotowujący do Olimpiady Informatycznej to zajęcia indywidualne w formie zdalnej. Program kursu opieramy na zagadnieniach pojawiających się na OIJ (wcześniej OIG) w poprzednich latach. Prowadzący doskonale wiedzą jak zrealizować zajęcia w ciekawy sposób oraz jak najlepiej przygotować dziecko do udziału w konkursie, i na co należy zwrócić największą uwagę. W trakcie zajęć skupiamy się na tym, aby przerobić cały zakres merytoryczny wymagany na konkursie i na tym żeby przećwiczyć rozwiązywanie zadań testowych oraz programistycznych. W naszej ofercie można znaleźć kursy trwające 20 lub 30 godzin.

Twój koszyk

Zamknij