Co prawda pierwszy egzamin ósmoklasisty odbędzie się dopiero w kwietniu 2019 r., ale już dziś wiele osób zadaje sobie pytanie, jak ostatecznie będą wyglądały zadania egzaminacyjne i jak poradzą sobie uczniowie ósmych klas. Nic dziwnego. W końcu wszystkim zależy na jak najlepszym wyniku i bezstresowym nastawieniu.

Na naszym facebookowym profilu poświęconym temu testowi Egzamin ósmoklasisty na Facebooku ósmoklasiści nawet licytują się z uczniami trzecich klas gimnazjów, który egzamin będzie trudniejszy.

Ale nie taki diabeł straszny. Do wszystkiego można się przygotować. Najważniejsze to zachować spokój i podejść do sprawy strategicznie.

Można również skorzystać z profesjonalnych kursów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty. O tym, jak wybrać ten właściwy możesz przeczytać tutaj.

Zatem, czego można się spodziewać i jak będzie wyglądał egzamin? Przeczytajcie poniższy tekst.


1. Terminy

Egzamin ósmoklasisty odbywa się 15, 16 i 17 kwietnia 2019 o godzinie 9.00 każdego dnia. Pierwszego dnia jest egzamin z języka polskiego (120 minut), drugiego dnia z matematyki (100 minut), trzeciego dnia z języka obcego (90 minut).

Jest to egzamin obowiązkowy i wszyscy ósmoklasiści do niego przystępują. Osoby, które z przyczyn losowych będą nieobecne, będą mogły podejść do niego w czerwcu w specjalnie wyznaczonym terminie. Wyniki egzaminu będą udostępnione 14 czerwca 2018 roku a zaświadczenia będą rozdane na koniec roku szkolnego.


2. Przybory

Na egzamin przynosimy jedynie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki również linijkę. Nie można korzystać z kalkulatora i słowników, nie można mieć ze sobą telefonu.
W teście jest brudnopis, więc nie ma konieczności przynoszenia swoich kartek do zapisywania np. obliczeń z matematyki.


3. Egzamin ósmoklasisty – matematyka

W części matematycznej można się spodziewać od 19 do 23 zadań i można zdobyć maksymalnie 32 punkty. Po połowie na zadania otwarte i zamknięte.

Zamknięte: zadania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. Zadania otwarte: uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Zadania zamknięte 0-1, nie ma punktów ujemnych i nie ma połówek. Zadania otwarte 2, 3 lub 4 punkty w zależności od złożoności zadania.

Rozwiązanie zadania musi zawierać tok rozumowania, niezbędne rachunki, przekształcenia lub wnioski oraz pełną odpowiedź. Test jest w formie pisemnej. Jeden poziom dla wszystkich.


4. Egzamin ósmoklasisty – język polski

W części z języka polskiego można się spodziewać 17-26 zadań, w tym od 12-17 zamkniętych i od 5 do 9 otwartych. Zadania zamknięte to około 30% całości. W sumie do zdobycia jest od 40 do 53 punktów.

Egzamin ósmoklasisty z polskiego składa się z dwóch części. To oznacza, ze zadania zorganizowane są wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu oraz propozycje dwóch tematów wypracowań, z których uczeń będzie wybierał jeden i pisał tekst nie krótszy niż 200 słów.

Typy zadań na teście: zadania wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda-fałsz, zadania na dobieranie, zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania bądź krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami, zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające stworzenia krótkiego tekstu, w tym zadania sprawdzające umiejętność tworzenia różnych form użytkowych, np. ogłoszenia, zaproszenia, dedykacji, zadanie rozszerzonej odpowiedzi, wymagające napisania wypracowania.

Zadania zamknięte 0-1, nie ma punktów ujemnych i nie ma połówek.

Test jest w formie pisemnej. Jeden poziom dla wszystkich.


5. Egzamin ósmoklasisty – język angielski/język obcy

Test z języka obcego jest na poziomie A2+, jedynie część ze słuchu jest na poziomie B1. Co odpowiada poziomowi KET i PET.

Do 30 września 2018 r. należy zadeklarować język, z którego będzie pisało dziecko tę część egzaminu. Ale uwaga – zasada jest taka, że uczniowie zdają egzamin z języka, który jest wiodący.

Część językowa składa się z 5 części: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, gramatyka, język komunikacyjny. W sumie jest od 12 do 15 zadań. Do zdobycia jest w sumie 55 punktów.

Punktacja 0-1, nie ma punktów ujemnych i nie ma połówek. Forma pisemna, nie ma mówienia.

Zadania zamknięte, np. wielokrotnego wyboru, otwarte np. z luką do samodzielnego wpisania i zadania wymagające krótkiej wypowiedzi np. odpowiedź jednym zdaniem do tekstu czytanego.


Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat egzaminu ósmoklasisty lub samych kursów skontaktuj się z nami:

e-mail: biuro@okno.edu.pl
tel.: 730 125 606, 730 125 129


Kliknij, by sprawdzić harmonogram kursów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty →