Jak umysł ścisły ma zdać maturę z polskiego na 100%?

Matura z języka polskiego, zarówno w formie pisemnej i ustnej, niezależnie od profilu klasy, w jakim się uczymy ? ścisłym czy humanistycznym, musi być zdana na minimum 30%. Są jednak osoby, którym zależy na nieco lepszym wyniku niż dolny próg zdawalności. Wydaje się również, że zdecydowanie łatwiej jest dobrze zdać egzamin maturalny uczniom z klas humanistycznych, którzy często mają dużo więcej godzin polskiego, z uwagi chociażby na obowiązkowe rozszerzenie z tego przedmiotu w takich profilach.

Czy maturzyści, którzy muszą większą uwagę poświęcić na przedmioty ścisłe ? matematykę czy fizykę, mają mniejsze szanse na dobry wynik z polskiego? Z obserwacji wyników z ostatnich lat można zauważyć, że uczniowie po matematyczno-przyrodniczych profilach w liceach czy technikach, osiągają znacznie lepsze wyniki niż ich koledzy-humaniści. Z czego to wynika? Bardzo często przyszli studenci politechniki lepiej radzą sobie z pisaniem wypracowań pod klucz czy według określonego wzorca. Wielu humanistów tworzy swoje prace w sposób bardziej kreatywny, pomijając często kwestie związane ze spójnością i logiczną argumentacją. Oczywiście nie jest to reguła, bowiem niejeden humanista może osiągnąć lepszy wynik od kolegi z klasy matematyczno-informatycznej.

CO MOGĄ ZROBIĆ MATURZYŚCI O ŚCISŁYCH UMYSŁACH, ŻEBY ZDAĆ MATURĘ  Z POLSKIEGO NA 100%?

LEKTURY Z GWIAZDKĄ

Uczniowie z klas o profilach ścisłych skupiają się tylko na najważniejszych tekstach, tzw. lekturach z gwiazdką. Pomijają często teksty dodatkowe czy uzupełniające. Warto wiedzieć, że maturę pisemną i ustną z języka polskiego skonstruowano w taki sposób, by można było zawsze odwołać się do listy lektur obowiązkowych (np. do Pana Tadeusza, Dziadów, Lalki  czy Wesela). Wydaje się to rozsądne rozwiązanie, ponieważ skupiając się na mniejszej liczbie lektur, jesteśmy w stanie lepiej i dogłębniej je poznać, niż próbując zgłębić wszystkie teksty, które omawialiśmy na lekcjach polskiego.

ANALIZA WCZEŚNIEJSZYCH ARKUSZY MATURALNYCH

Uczniowie z klas ścisłych mają skłonność do analizowania wszystkiego, dlatego doskonałym pomysłem, który realizują, jest sprawdzanie arkuszy maturalnych z poprzednich lat i badanie tematów wypracowań. Poza problematyką rozprawek, dobrze popatrzeć, jakie polecenia pojawiają się w zadaniach związanych z czytaniem ze zrozumieniem. Pamiętajmy, że matura z języka polskiego nie opiera się tylko na napisaniu dłuższej formy, ale również na pytaniach obejmujących wiedzę z języka czy rozumienia tekstu czytanego ? to prawie 1/3 wszystkich możliwych punktów do zdobycia. Można zauważyć, że niektóre zadania się powtarzają ? np. te związanie z pisaniem streszczenia artykułu czy podania tytułu lektury obowiązkowej na podstawie fragmentu.

SPRAWDZANIE RUCHU MATURALNEGO W SIECI

Co roku Sejm RP ustanawia rok pod patronatem wybitnych postaci z historii czy właśnie z literatury. To również może być pewny trop do tego, co Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieści w arkuszu maturalnym odnośnie tematu wypracowania. Warto również śledzić fora internetowe, na których pojawiają się informacje, co maturzyści wylosowali na maturze ustnej ? zgodnie z nowymi zasadami dany temat może się powtórzyć kolejnego dnia. Poza tym warto wiedzieć, jakie zagadnienia możemy dostać podczas ustnych zmagań z językiem polskim, tak, by nic nas nie zaskoczyło. Szczególnie jeśli chodzi o tematy językowe, na które w szkole średniej nie ma zbyt wiele czasu, bo nacisk jest postawiony na literaturę. Uczniowie klas ścisłych doskonale znają kryteria oceniania rozprawek czy analizy wiersza, dlatego piszą swoje wypracowania zgodnie z wytycznymi. Możecie je znaleźć na stronie CKE.

Warto mieć na uwadze fakt, że nie ma tak naprawdę jednej sprawdzonej metody na to, by zdobyć jak największą liczbę punktów na maturze z polskiego. Najważniejsze jest to, żeby na co dzień poświęcić choć odrobinę zainteresowania lekcjom z naszej ojczystego języka i po prostu na nich uważać. Na pewno ważna jest znajomość lektur ogwiazdkowanych ? przeczytanych w całości lub chociaż poznanych w formie streszczenia.