OPIS POZIOMÓW

 

Zapraszamy do zapisów do grup z odpowiednim poziomem. Poziomowane grupy tworzone są na Mokotowie i na Saskiej Kępie.
 

1.Sumą iloczynu oraz ilorazu liczb LXXIV i XXXVII jest liczba:
2.Zaznacz zbiór wszystkich dzielników liczby 18.
3.Jedna trzecia reszty z dzielenia liczby 19 przez 4 wynosi:
4.Dane są dwie liczby: liczba a=3?125 oraz b=5?27. Porównaj te liczby.
5.Po 30% obniżce w sklepie internetowym cena telefonu komórkowego spadła o 130 zł. Jaka była cena tego telefonu przed obniżką? Odpowiedź zaokrąglij do pełnych złotówek.
6.Liczba b jest o 15% większa od liczby a, natomiast liczba c jest o 40% większa od liczby b. O ile procent liczba c jest większa od liczby a?
7.Spośród podanych wypowiedzi wybierz jedną fałszywą.
8.Punkt A o współrzędnych (-3, -5) leży w…
9.Sumą wyrażeń algebraicznych (x-2y)5 oraz 3(x+y) jest wyrażenie algebraiczne:
10.Wynikiem mnożenia (2?x – ?y)(?x + 3?y) jest wyrażenie algebraiczne:
11.Rozwiązaniem równania 7x-5(x-1)=17 jest liczba:
12.1/3 wartości wyrażenia 2:(5-3 1/3) wynosi:
13.Pole trójkąta ABC wynosi 12 cm2. Jaką długość ma wysokość opuszczona na podstawę AB z wierzchołka C, jeżeli wiadomo, że długość podstawy AB wynosi 6 cm?
14.Z 24 jednakowych klocków sześciennych o krawędzi 1 cm Janek chce ułożyć graniastosłup. Jakiego graniastosłupa nie będzie mógł ułożyć?
15.Ile wynosi średnia arytmetyczna wszystkich liczb nieparzystych od 1 do 20?