Rekrutacja do liceum – co zrobić, aby mieć więcej punktów?

Rekrutacja do liceum – co zrobić, aby mieć więcej punktów?

Rekrutacja do liceum – co zrobić, aby mieć więcej punktów?

Co najmniej dwukrotnie wciągu naszego życia musimy się zmierzyć ze zdobywaniem punktów, by dostać się do wymarzonej szkoły; po szkole podstawowej do szkoły średniej oraz po maturze na studia. Przeważnie do naszej puli liczony jest wynik z egzaminu ósmoklasisty, za który można maksymalnie zdobyć przeważnie 100 punktów, a drugie ty e (maksymalnie) za oceny ze świadectwa ? choć rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych czy ponadpodstawowych może wyglądać inaczej, dlatego przed tym etap em warto zapoznać się z systemem przyznawania punktów do wymarzonego liceum na stronie wybranej placówki. Ponadto na stronie wymarzonej szkoły odnajdziemy informacje jak obliczyć punkty, kiedy składać papiery oraz kiedy będą wyniki rekrutacji.

Jak wspomóc dziecko w akceptacji zmiany?

Zbieranie punktów warto zacząć od około 6 lub 7 klasy, bowiem po 8 klasie otrzymujemy świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, i więc wychowawca może na nim umieścić nasze wszystkie dokonania, które mogą nam otworzyć drzwi do wybranej szkoły średniej. Warto też skupić się na przedmiotach najlepiej punktowanych do danej klasy. Dla absolwenta szkoły podstawowej ubiegającego się do szkoły z klasą humanistyczną ważniejszy będzie egzamin z języka polskiego niż z matematyki, a także ocena z historii niż z fizyki.

AKTYWNOŚCI BRANE POD UWAGĘ PRZY NABORZE DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Udział w konkursach

Uczniom, biorącym udział w konkursach, nawet wewnątrzszkolnych, przynosi to zawsze korzyści. Dlaczego? Ponieważ dzięki temu rozwijamy się, poszerzamy swoją wiedzę, możemy zdobyć nagrodę, nauczycielom często to imponuje i może mieć wpływ na wyższą ocenę z przedmiotu. Wyższa ocena na koniec roku, to więcej punktów przy rekrutacji do liceum! Często dzięki udziałowi w konkursach, mamy większą szansę na ocenę bardzo dobrą lub celującą, a tym samym mamy większą szansę zdobycia czerwonego paska na świadectwie ? za to też możemy otrzymać średnio dodatkowe 7 punktów.

Najtrudniejsza, ale zarazem najcenniejsze, są olimpiady przedmiotowe na poziomie ponadwojewódzkim. Jak to jest liczone?

Przykładowy przelicznik punktów dla przykładowych konkursów o wybranym zasięgu:

 • za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego ? przyznaje się 10 punktów;
 • za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ? można dostać 7 punktów;
 • za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ? uczeń otrzymuje 5 punktów.

Cenne są również konkursy z wiedzy będącymi konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego ? przyznaje się 10 punktów;
 • za dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  ? otrzymuje się 7 punktów,
 • za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ? uczeń dostaje 5 punktów,
 • za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego ? zgarniamy 7 punktów,
 • za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ? przyznaje się 5 punktów,
 • za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ? otrzymuje się 3 punkty.

Można również otrzymać punkty za konkursy międzynarodowe czy nawet powiatowe, nie tylko z wiedzy matematycznej czy historycznej, ale także w konkursach artystycznych czy sportowych.

Uwaga: w zależności od szkoły, te wskaźniki punktowe mogą się lekko różnić, jednak wniosek jest taki, że warto brać udział w konkursach.

Pamiętajcie również, że uczniowie, którzy ?uzyskają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty? są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu i automatycznie otrzymują 100 procent!

Pozostałe aktywności

Z rozporządzenia MEN czytamy, że ?W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się do trzech punktów ?maksymalnie 3 punkty?. Dlatego warto brać udział w wolontariatach; pomagać w domach dziecka, schroniskach dla zwierząt czy w fundacjach, a także w samorządzie szkolnym, bowiem za to również do zdobycia są punkty.

Źródło: MEN, CKE, OKE, kuratorium w Warszawie

Blog - porady dla młodzieży Blog Marty Hendzel blog-top Olimiady i konkursy

Twój koszyk

Zamknij