Najczęstsze błędy popełnianie na egzaminie ósmoklasisty

Popełnianie błędów jest rzeczą ludzką – jak mawiali na wiele sposób starożytni filozofowie. Jednak „dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską” (św. Augustyn), dlatego warto zastanowić się, jakie błędy popełniamy i jak je wyeliminować na egzaminie ósmoklasisty, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, by móc dostać się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej, bowiem połowa punktów wpływających na przyjęcie do szkoły średniej, to wynik z egzaminu (liczbę punktów można wyliczyć na tej stronie).

 

Kluczowe usterki na egzaminie ósmoklasisty

 • Brak czytania ze zrozumieniem i nieodpowiednie interpretowanie treści.

Wiadomo, że stres może spowodować mniejszą uważność czy rozumienie tego, co czytamy. Jednak dobrą praktyką jest odczytanie tekstu przynajmniej dwukrotnie. Można tworzyć krótkie notatki na marginesie, podkreślać najważniejsze zdania lub wypisywać słowa klucze, które pomogą nam w odpowiednim zrozumieniu i interpretacji tekstu.

 • Błędy gramatyczne i ortograficzne.

By wyeliminować tę kwestię, warto dużo czytać, by poprawić swoją poprawność językową. Do tego dobrze rozwiązywać ćwiczenia i dyktanda, zapamiętać zasady i reguły ortograficzne. Jeżeli mamy wątpliwość, odnośnie pisowni jakiegoś wyrazu, możemy zapisać obie wersje (np. z „ż” i „rz”) w brudnopisie, na końcu arkusza, który nie jest oceniany – często wówczas, szczególnie wzrokowcy, są w stanie wybrać prawidłową formę zapisu wyrazu.

 • Niewłaściwe przygotowanie do egzaminu, brak powtórzenia materiału.

Kluczem do sukcesu jest ciężka praca – systematyczna i odpowiednio zaplanowana. Jeżeli jednak nie jesteśmy w stanie samodzielnie powtórzyć materiału, możemy skorzystać z gotowych materiałów lub kursów przygotowujących do egzaminu z języka polskiego, matematyki czy angielskiego. Jeszcze lepsze efekty może przynieść praca na zajęciach indywidualnych, podczas których nauczyciel jest w stanie dokładnie sprawdzić, z czym mamy największy problem.

Po samodzielnej nauce można również jednorazowo podejść do próbnego egzaminu ósmoklasisty, który sprawdzi egzaminator.

 • Nieczytanie tego, co się już napisało.

Dla wielu uczniów egzamin ósmoklasisty to moment bardzo stresujący, dlatego wielu z nich chce mieć to jak najszybciej za sobą, dlatego częstą praktyką, ale jak bardzo szkodliwą, jest wychodzenie wcześniej z egzaminu bez przeczytania tego, co się napisało – na egzaminie z języka polskiego można przejrzeć swoje wypracowanie, by wyeliminować błędy, na matematyce czy na języku nowożytnym sprawdzić, czy mamy zaznaczone wszystkie odpowiedzi, często z rozpędu coś możemy pominąć.

 

 • Najczęstsze błędy na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego
  • Brak zawarcia wszystkich pięciu elementów w krótkiej formie wypowiedzi (zaproszenie, ogłoszenie).
  • Niestosowanie akapitów – wcięcia w tekście.
  • Brak odwołania się do odpowiedniej liczby utworów – zgodnie z poleceniem.
  • Streszczanie lektur w rozprawce.
  • Powtórzenia – nieużywanie synonimów.
  • Brak przecinków przed „ale, który, że, bo” itp.
  • Pomylenie autora tekstu.
  • Mylenie rodzaju literackiego z gatunkiem.
  • Niepoprawny zapis tytułu lektury.
  • Błędy zapis dialogu w opowiadaniu.
 • Najczęstsze błędy na egzaminie ósmoklasisty z matematyki:
  • Nieprawidłowe interpretowanie zadań matematycznych i błędy w obliczeniach.
  • Nieuważne czytanie poleceń.
  • Brak zapisania wyniku.
  • Zaznaczenie dwóch odpowiedzi w pytaniach testowych lub nieprecyzyjne/niejasne zaznaczenie odpowiedzi.
  • Brak podjęcia próby rozwiązania zadania w brudnopisie – „strzelanie na chybił trafił”.
  • Nieumiejętność stosowania wzorów matematycznych.
 • Najczęstsze błędy na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego:
  • Niepoprawna koniugacja czasowników/nieznajomość czasowników nieregularnych.
  • Nieprawidłowe użycie struktur gramatycznych, takich jak czasowniki modalne czy konstrukcje warunkowe.
  • Błędy dotyczące przypadków, zaimków, przymiotników i innych elementów gramatyki.
  • Zastosowanie nieodpowiedniego czasu.
  • Błędy w tłumaczeniu z jednego języka na drugi.
  • Niepełne zrozumienie tekstu czytanego lub słuchanego.
  • Pisanie mniejszej lub większej ilości słów, niż jest mowa w poleceniu.

Częsty błąd dotyczących wszystkich egzaminów

Nieuważne zaznaczanie odpowiedzi w karcie odpowiedzi – zdarza się inna odpowiedź zaznaczona w arkuszu i inna w karcie odpowiedzi albo zaznaczona więcej niż jedna odpowiedź; niestety, tylko odpowiedź na karcie odpowiedzi jest odpowiedzią wiążącą, nawet jeśli zaznaczymy ją poprawnie w arkuszu.

Stres przed egzaminem

Silny lęk, strach i niepewność przed egzaminem może niestety „sprzyjać” w popełnianiu błahych błędów. Warto przed samym egzaminem wyciszyć się i zrelaksować, a nie powtarzać jeszcze na ostatnią chwilę wszystkiego. Bardzo istotnym, ale zapominanym lub bagatelizowanym elementem, jest sen. Będąc wypoczętym, można zdziałać cuda, także na egzaminie ósmoklasisty 🙂