Matura rozszerzona z matematyki – na co zwrócić uwagę?

Matura na poziomie podstawowym sprawia wielu maturzystom sporo trudności, a co dopiero na poziomie rozszerzonym. Na pewno póki co komfortem psychicznym dla zdających jest fakt, że nie ma progu zdawalności na maturze z matematyki na poziomie rozszerzonym. Prawdopodobnie zmieni się to w roku szkolny 2024/2025.

 

Jak wygląda arkusz?

Na rozwiązanie matury z matematyki na poziomie rozszerzonym można przeznaczyć maksymalnie 180 minut. Do zdobycia jest 50 punktów. Arkusz z 2023 roku zawierał 13 zadań otwartych. Niestety, w przeciwieństwie do matury na poziomie podstawowym na rozszerzonej maturze z matematyki nie ma żadnych zadań testowych czy typu prawda/fałsz. Maturzysta musi wykazać się większą wiedzą i umiejętnościami – rozpisać wszystkie zadania w sposób logiczny i uporządkowany.

Warto pamiętać, że podczas egzaminu można korzystać z Wybranych wzorów matematycznych, cyrkla i linijki oraz kalkulatora prostego.

 

Przygotowując się do matury rozszerzonej z matematyki, istnieje kilka kluczowych aspektów, na które warto zwrócić szczególną uwagę:

 

  • Zrozumienie materiału

Zrozumienie głównych koncepcji, definicji i twierdzeń w ramach poszczególnych działów matematyki. Nie wystarczy tylko nauczyć się wzorów – trzeba wiedzieć, jak je zastosować i zrozumieć ich kontekst.

  • Ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia

Trening i systematyczność jest najistotniejsza dla jak najlepszych rezultatów. Ćwiczenie rozwiązywania różnorodnych zadań z różnych działów matematyki. Podejmuj wyzwania, od prostych po bardziej skomplikowane, aby zrozumieć różne typy problemów, jakie mogą pojawić się na egzaminie. Wypełniaj arkusze z poprzednich lat – nawet te z tzw. „starej matury” czy z matury „nowej” z ubiegłego roku.

  • Umiejętność interpretacji

Ćwiczenie czytania i interpretowania treści zadań. Ważne jest, aby zrozumieć, co egzaminator od Ciebie oczekuje i jasno analizować dany problem matematyczny.

  • Praca nad rachunkiem algebraicznym

Zapewnienie sobie płynności w wyrażeniach algebraicznych, rozwiązywaniu równań i nierówności, faktoryzacji wielomianów oraz korzystaniu z właściwości funkcji.

  • Geometria

Rozumienie geometrii płaskiej i przestrzennej, umiejętność stosowania twierdzeń i algorytmów do rozwiązywania problemów geometrycznych.

  • Analiza matematyczna

Znajomość podstawowych pojęć analizy matematycznej, takich jak pochodne, całki, granice, szeregi, różniczkowanie i całkowanie funkcji, a także zastosowanie tych pojęć w rozwiązywaniu zadań.

  • Statystyka i prawdopodobieństwo

Rozumienie podstawowych pojęć związanych z teorią prawdopodobieństwa i statystyką, jak również zdolność do analizy danych statystycznych i formułowania wniosków.

  • Czas i praca nad błędami

Planowanie odpowiednio czasu na rozwiązanie poszczególnych zadań, unikanie zbytniego przytrzymywania się jednego problemu. Po zakończeniu egzaminu przejrzyj swoje odpowiedzi, aby wyłapać błędy i poprawić ewentualne pomyłki.

  • Ćwiczenia z arkuszami maturalnymi

Rozwiązywanie arkuszy maturalnych z poprzednich lat, aby zaznajomić się z formatem egzaminu, rodzajem zadań i poziomem trudności.

  • Samodyscyplina i regularność

Utrzymywanie regularnych sesji nauki, podział materiału na mniejsze części i systematyczne powtarzanie.

Pamiętaj, że przygotowanie do matury wymaga czasu, konsekwencji i skupienia. Pracuj nad zrozumieniem materiału i umiejętnością stosowania go do rozwiązywania różnych typów zadań. Zwracaj uwagę na swoje mocne i słabe strony oraz staraj się ciągle doskonalić swoje umiejętności matematyczne.

Kurs przygotowujący do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym

Jeżeli masz trudności z matematyką, a pragniesz dostać się na wymarzoną uczelnię czy kierunek, pomyśl, czy nie warto zainwestować w dodatkowe zajęcia, które usystematyzują lub pogłębią Twoją wiedzę? Wiele uczelni wyższych bierze pod uwagę wynik właśnie z tego egzaminu przy rekrutacji. Do wyboru masz kurs grupowy przygotowujący do matury rozszerzonej z matematyki w formie zdalnej lub stacjonarnej.

Termin matury z matematyki na poziomie rozszerzonym

W 2024 roku ta matura odbędzie się 15 maja (środa) o godzinie 9:00.