Harmonogram matura 2024

Egzamin maturalny w tym roku odbędzie się później niż matura w 2023 roku. Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła nietypowo termin 7 maja (wtorek) – start egzaminów maturalnych. To bez wątpienia duży plus dla tegorocznym abiturientów, ponieważ będą oni mieć więcej czasu na naukę lub powtórkę do tego ważnego egzaminu (26 kwietnia 2024 r. zakończą się zajęcia w najstarszych klasach liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych), który kończy ostatni etap edukacji przed studiami.

 

Szczegółowy harmonogram maturalny

W roku szkolnym 2023/2024 sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 7 do 24 maja 2024 roku, a egzaminów ustnych od 11 do 16 maja i od 20 do 25 maja 2024 roku.

 

Harmonogram egzaminów pisemnych

Egzaminy pisemne odbywają się zawsze o godzinie 9:00 lub 14:00 – ta późniejsza godzina dotyczy tylko egzaminów na poziomie rozszerzonym.

 • 7 maja (wtorek), godzina 9:00 – egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Brak jakiegokolwiek egzaminu o godzinie 14:00.
 • 8 maja (środa), godzina 9:00 – egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym, o godzinie 14:00 egzaminy z języka kaszubskiego, z łemkowskiego i z języka łacińskiego i kultury antycznej.
 • 9 maja (czwartek), godzina 9:00 – egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie podstawowym, o godzinie 14:00 egzaminy pisemne na poziomie podstawowym z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i z języka włoskiego.
 • 10 maja (piątek), godzina 9:00 – egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, o godzinie 14:00 egzaminy pisemne z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 13 maja (poniedziałek), godzina 9:00 – egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, o godzinie 14:00 egzamin z filozofii.
 • 14 maja (wtorek), godzina 9:00 – egzamin pisemny z biologii, o godzinie 14:00 egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 15 maja (środa), godzina 9:00 – egzamin pisemny z matematyki na poziomie rozszerzonym, o godzinie 14:00 egzaminy z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 16 maja (czwartek), godzina 9:00 – egzamin pisemny z chemii, o godzinie 14:00 egzamin z historii muzyki.
 • 17 maja (piątek), godzina 9:00 – egzamin pisemny z geografii, o godzinie 14:00 egzaminy z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) na poziomie podstawowym.
 • 20 maja (poniedziałek), godzina 9:00 – egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, o godzinie 14:00 egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.
 • 21 maja (wtorek), godzina 9:00 – egzamin pisemny z historii, o godzinie 14:00 egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 22 maja (środa), godzina 9:00 – egzamin pisemny z informatyki, o godzinie 14:00 z historii sztuki.
 • 23 maja (czwartek), godzina 9:00 – egzamin pisemny z fizyki, o godzinie 14:00 egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 24 maja (piątek) przeprowadzone będą egzaminy w językach obcych z matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii, zdawane przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

 

Harmonogram egzaminów ustnych

Sesja ustnych egzaminów maturalnych potrwa od 11 do 16 maja i od 20 do 25 maja 2024 roku. Egzaminy ustne przeprowadzane będą z języka polskiego i języków nowożytnych według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

 

Co jeśli będę w szpitalu lub przydarzy mi się wypadek?

W przypadku tak zwanej „siły wyższej” może się zdarzyć, że ktoś nie dotrze na egzamin maturalny, wówczas CKE przewidziało taką sytuację i wyznaczył dodatkowe terminy maturalne: egzamin maturalny w części pisemnej odbędzie się w terminie dodatkowym od 3 do 17 czerwca 2024 r., a egzamin maturalny w części ustnej w terminie dodatkowym między 10 a 12 czerwca 2024 r.

 

Egzaminy poprawkowe

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się w sierpniu 20 – egzaminy ustne, a 21 pisemne (godzina 9:00). Warto dodać, że sesja egzaminacyjna dotyczy wyłącznie egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, języki nowożytne i matematyka).