Co na maturze w roku 2024?

Niestety, nie mamy przecieków i nie wiemy, co dokładnie będzie na egzaminie maturalnym. Jednak wiemy o kilku konkretach, dotyczących przebiegu matury w roku szkolnym 2023/2024. Aby uzyskać świadectwo maturalne i móc wziąć udział w rekrutacji studiowania na uczelni wyższej należy zdać 5 egzaminów – trzy pisemne i dwa ustne oraz przystąpić przynajmniej do jednego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Zmiany na maturze 2024

Najważniejsze zmiany na maturze 2024 opublikowane przez CKE to:

 • zmniejszenie liczby pytań jawnych na maturze ustnej z języka polskiego z 227 do 110 (można je znaleźć tu, w aneksie),
 • złagodzenie sposobu oceniania egzaminów pisemnych z języka polskiego,
 • obniżenie wymagań egzaminacyjnych o ok. 20-25 procent,
 • na poziomie rozszerzonym z języka polskiego należy napisać wyłącznie wypracowanie, nie będzie trzeba wypełnić testu historyczno-literackiego – część ta pojawi się w 2025 roku,
 • utrzymanie braku wymogu zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym z progiem 30%.

Wszystkie te zmiany napawają optymistycznie, jeśli chodzi o przystąpienie do tegorocznej matury.

 

Matury na poziomie podstawowym

Nadal obowiązkowa pozostaje matura z języka polskiego, matematyki i wybranego języka nowożytnego (do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuski lub włoski), a także zdanie ustnych matur z języka polskiego i języka nowożytnego (wybór ten sam co w przypadku matury pisemnej). Wszystkie egzaminu muszą zostać zaliczone na minimum 30%.

Uwaga! Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego (białoruski, litewski, ukraiński). Egzaminy przypominają ten z języka polskiego na poziomie podstawowym.

 

Matury na poziomie rozszerzonym

Bardzo dobrą wiadomością dla tegorocznych maturzystów jest to, że MEiN przy współpracy z CKE nie wprowadza progu zdawalności na poziomie rozszerzonym 30%. Nadal by „zdać” maturę z matematyki czy języka polskiego na poziomie rozszerzonym wystarczy tylko do niej przystąpić. Można, do czego nie zachęcamy, zakodować arkusz i wyjść z sali. Dla bardziej ambitnych – jest możliwość przystąpienia nawet do 5 egzaminów na poziomie rozszerzonym, nie można jednak zdawać ich więcej. Do wyboru mamy naprawdę wiele przedmiotów:

 • język polski,
 • język nowożytny (angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuski, włoski) – najpopularniejszy nadal pozostaje język angielski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Oraz przedmioty mniej popularne:

 • filozofia,
 • historia sztuki,
 • historia muzyki,
 • informatyka,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • języki mniejszości narodowych i etnicznych,
 • język regionalny.

Zdawanie języka polskiego, matematyki czy języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym nie zwalnia z pisania tych przedmiotów na poziomie podstawowym!

Dobra wiadomość dla absolwentów technikum i branżowej szkoły II stopnia – nie mają oni obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

 

Czas trwania egzaminów

W tej kwestii również nie zmieniło się nic wobec poprzedniego roku. Ile trwają poszczególne egzaminy?

Najwięcej czasu maturzyści otrzymają na napisanie matury z języka polskiego na poziomie podstawowym – jest to 240 minut (!) – jest to druga edycja matury w zmienionej formie po reformie, bowiem ten przedmiot przeszedł największą rewolucję. Do wypełnienia są dwa arkusze – w pierwszym znajdują się pytania do dwóch tekstów, napisanie notatki syntetyzującej (język polski w użyciu) oraz test historyczno-literacki ze znajomości lektur obowiązkowych (listę tych lektur można znaleźć tu), a także napisanie pracy pisemnej (wypracowania) składającej się z minimum 300 słów. Na poziomie rozszerzonym mamy do dyspozycji 210 minut (tyle samo na maturze na poziomie rozszerzonym z informatyki i na językach mniejszości narodowych na poziomie podstawowym).

Na rozwiązanie egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym możemy przeznaczyć maksymalnie 180 minut, tyle samo czasu mamy na maturę z biologii, chemii, fizyki, filozofii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języku łacińskim i kulturze antycznej, wiedzy o społeczeństwie.

Najmniej czasu mamy na wypełnienie arkusza z języka nowożytnego na poziomie podstawowym – 120 minut, a na rozszerzonym – 150 minut.

Podany czas trwania egzaminów dotyczy arkuszy standardowych, dla osób z dostosowaniami, w spektrum autyzmu, słabowidzących czy przewlekle chorych czas ten jest wydłużony zgodnie z wytycznymi CKE.

 

Deklaracja lub e-deklaracja maturalna

Wprowadzona od zeszłego roku dostępność e-deklaracji w systemie ZIU jest bardzo wygodna dla maturzystów i dyrekcji, ponieważ umożliwia złożenie samodzielnie deklaracji maturalnej w formie podania wirtualnego. Wystarczy uzyskać od szkoły dostępów. Do 7 lutego 2024 można dowolnie modyfikować swoje preferencje maturalne.