Co będzie na egzaminie ósmoklasisty w 2024?

Egzamin ósmoklasisty decyzją CKE odbędzie się w tym roku nietypowo podczas trwania matur, a więc od 14 do 16 maja 2024 roku – od wtorku do czwartku, codziennie o godzinie 9:00. Egzaminy odbędą się wcześniej, a to przełoży się na mniej czasu na naukę. W zeszłym roku egzaminy zaplanowano między 23 a 25 maja. Nie będzie to jednak miało wpływu na sprawdzenie prac – wyniki CKE poda, tak jak w 2023 roku,  3 lipca 2024 roku.

Czy coś się zmieni?

Egzamin po szkole podstawowej nie będzie się różnił od tego, który został przeprowadzony w 2023 roku. Za to w 2025 czeka nas spora zmiana w zakresie tego, co trzeba umieć na egzamin. Na egzaminie z języka polskiego wydłuży się lista lektur obowiązkowych, będzie obejmować lektury nie tylko z klasy 7 i 8, ale również z 4, 5 i 6. Podobnie będzie na egzaminie z matematyki, na którym zostanie sprawdzona wiedza z zakresu klas 4-8. Nie będzie jeszcze trzeba wybierać czwartego przedmiotu.

Na egzaminie ósmoklasisty 2024 uczniowie obowiązkowo muszą podejść do zdania:

 • Języka polskiego.
 •  
 • Wybranego języka nowożytnego (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski).

Tu warto zaznaczyć, że na egzaminie obowiązuje język nowożytny ten, na którego zajęcia uczęszczał uczeń w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty zazwyczaj sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów w różnych dziedzinach na podstawie programu nauczania obowiązującego następujących obszarach:

 

Język polski:

 • Czytanie ze zrozumieniem.
 • Umiejętność poprawnego redagowania tekstu.
 • Wiedza o zasadach gramatycznych i ortograficznych.
 • Znajomość lektur.
 • Wiedza z zakresu literatury.

Dokładną listę lektur można znaleźć tutaj. Warto odnotować, że podobnie jak w poprzednim roku szkolnym, obowiązuje skrócona lista lektur, zawierająca około 15 pozycji. Pozostałe, uzupełniające lektury, można użyć przy pisaniu wypracowania (wypowiedzi argumentacyjnej, opowiadania), ale nie jest to obligatoryjne.

 

Matematyka:

 • Umiejętność rozwiązywania zadań matematycznych z różnych dziedzin, takich jak arytmetyka, algebra, geometria, statystyka itp.
 • Rozumienie i interpretacja danych liczbowych, tabel, wykresów.

 

Język obcy (najczęściej angielski):

 • Rozumienie tekstu czytanego i słuchanego w języku obcym.
 • Umiejętność porozumiewania się w języku obcym, w tym pisanie.

 

Czas trwania egzaminów

W tej kwestii CKE pozostaje zgodne co do czasu trwania z ubiegłych lat:

 • Język polski – 120 minut.
 • Matematyka – 100 minut.
 • Język obcy nowożytny – 90 minut. 

UWAGA! Podany czas dotyczy standardowych arkuszy.

Co można wnieść na egzamin?

Zgodnie z wytycznymi CKE uczeń zdający egzamin musi mieć ze sobą na każdym przedmiocie długopis lub pióro z czarnym tuszem do zapisywania odpowiedzi, dodatkowo na matematyce linijkę. Wszelkie rysunki wykonuje się długopisem, nie wolno mieć ołówka. Ponadto zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty jest przygotowywany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na poziomie centralnym lub regionalnym (OKE), zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie CKE. Podane są tam:

 • Informacje o egzaminie.
 • Podstawa programowa.
 • Arkusze z ubiegłych lat oraz demonstracyjne.
 • Harmonogram egzaminów.
 • I inne materiały dodatkowe, a także ćwiczenia egzaminacyjne.

Tegorocznym ósmoklasistą życzymy powodzenia na egzaminach!