HARMONOGRAM EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2024

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem przeprowadzanym na zakończenie szkoły podstawowej mającym na celu sprawdzenie wiedzy uczniów z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Istotne jest przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty, ponieważ jest on warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik ma wpływ przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej wybranej przez ucznia.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem pisemnym i uczniowie zdają go z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, którym zazwyczaj jest język angielski. Na egzaminie ósmoklasisty w 2024 roku nie zostanie wprowadzony czwarty przedmiot.

 

Kiedy egzamin ósmoklasisty 2024? Harmonogram

Każdego roku Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza terminy egzaminu ósmoklasisty na swojej oficjalnej stronie. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie, będą mogli napisać go w dodatkowym terminie przewidzianym na czerwiec.

W roku szkolnym 2023/2024 egzamin ósmoklasisty rozpocznie się 14 maja 2024 o godzinie 9.00 egzaminem z języka polskiego. Egzamin ósmoklasisty z matematyki odbędzie się 15 maja 2024 o godzinie 9.00 a egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego lub innego języka nowożytnego przewidziany jest na 16 maja 2024 również o godzinie 9.00.

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym zaplanowany jest na 10 czerwca 2024 o godzinie 9.00 i rozpocznie się egzaminem z języka polskiego. 11 czerwca 2024 o godzinie 9.00 odbędzie się egzamin ósmoklasisty z matematyki a egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego lub innego języka nowożytnego w terminie dodatkowym przewidziany jest na 12 czerwca 2024 o godzinie 9.00.

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 to 3 lipca 2024 roku. 

Na rozwiązanie arkusza z języka polskiego uczniowie będą mieć 120 minut. Na egzamin ósmoklasisty z matematyki przewidziane jest 100 minut, podczas gdy na rozwiązanie egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego lub innego języka nowożytnego przeznaczone będzie 90 minut.

Zazwyczaj CKE publikuje arkusze egzaminacyjne każdego dnia egzaminu ósmoklasisty około godziny 13.00 na swojej oficjalnej stronie internetowej, dzięki temu uczniowie będą mogli oszacować liczbę punktów zdobytych z poszczególnych egzaminów.

 

Co należy wziąć ze sobą w dniu egzaminu ósmoklasisty 2024?

Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie powinni mieć ze sobą przybory do pisania, takie jak długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz na egzamin z matematyki dodatkowo trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą linijki. Należy pamiętać także, że trzeba mieć ze sobą legitymację szkolną lub dowód osobisty. CKE przypomina, że podczas egzaminu ósmoklasisty uczniowi nie wolno korzystać ze słowników, kalkulatorów i wnosić na salę urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty?

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, mimo że jest on punktowany, to egzamin ten nie ma ustalonego progu zdawalności. Trzeba jednak pamiętać, że wyniki z egzaminu ósmoklasisty wpływają na punktację podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej wybranej przez ucznia.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2024

W roku szkolnym 2023/2024 Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem zaplanowany jest na grudzień 2023 roku.

Egzamin próbny z języka polskiego odbędzie się 5 grudnia 2023 o godzinie 9.00 i uczniowie będą mieć 120 minut na rozwiązanie go. 6 grudnia 2023 o godzinie 9.00 rozpocznie się egzamin próbny z matematyki, który będzie trwać 100 minut, a egzamin próbny z języka obcego zaplanowany jest na 7 grudnia 2023 o godzinie 9.00 i uczniowie będą mieć 90 minut aby go rozwiązać.

Zgłoszenie chęci przystąpienia do egzaminu próbnego dokonuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba mająca konto w systemie Operon. Zgłoszenie dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie.