JAK NAPISAĆ EGZAMIN ÓSMOKLASISTY, ABY DOSTAĆ NAJWIĘCEJ PUNKTÓW?

CKE podało już terminy egzaminu ósmoklasisty w 2024 roku. Egzamin rozpocznie się 14 maja 2024 roku o godzinie 9.00 egzaminem z języka polskiego. Następny dzień jest przewidziany na egzamin z matematyki, a 16 maja odbędzie się egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.

Mimo że egzaminu ósmoklasisty nie da się nie zdać, ważne jest aby przystąpić do niego, ponieważ jest on warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Co więcej, wynik z egzaminu ósmoklasisty ma wpływ przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej wybranej przez ucznia. 

 

Jak zdać egzamin ósmoklasisty?

Aby zdobyć maksymalną liczbę punktów na egzaminie ósmoklasisty w 2024 roku, pierwszym krokiem będzie dokładne zapoznanie się z wymaganiami egzaminacyjnymi dla poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którymi są język polski, matematyka i język obcy nowożytni. Warto także wiedzieć jakiego rodzaju zadań może spodziewać się uczeń na arkuszu egzaminacyjnym. Szczegółowe informacje związane z wymaganiami egzaminacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, są dostępne na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej w zakładce „Egzamin ósmoklasisty”.

Na egzaminie ósmoklasisty w 2024 roku uczniowie mogą spodziewać się zadań zarówno zamkniętych, jak i otwartych. Przed egzaminem z języka polskiego warto przypomnieć sobie, jak pisać dłuższą wypowiedz pisemną taką jak rozprawka i opowiadanie. Na egzamin z języka obcego uczniowie powinni opanować słownictwo i powtórzyć gramatykę a na egzamin z matematyki warto powtórzyć działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych czy elementy rachunku prawdopodobieństwa. Mogą pojawić się także równania z jedną niewiadomą i działania na potęgach i pierwiastkach.

 

Systematyczność

Kolejnym krokiem w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty, będzie zaplanowanie systematycznej nauki z poszczególnych przedmiotów. Ważne jest, aby uczeń rozdzielił swój czas w taki sposób, aby udało mu się powtórzyć wszystkie tematy z języka polskiego, matematyki i języka obcego przed egzaminem. Regularna nauka pozwoli na bieżąco śledzić postępy w nauce i ewentualne braki, które jeszcze sprawiają uczniowi trudności. Istotne jest także niepomijanie żadnego tematu z matematyki, ponieważ może okazać się że, wiedza z poprzednich zajęć okaże się niezbędna przy omawianiu następnych zagadnień. Przygotowując się do egzaminu, uczeń może również skorzystać z profesjonalnych kursów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty w 2024 roku, które pomogą mu usystematyzować wiedzę i uzupełnić ewentualne braki przed egzaminem.

Rozwiązywanie arkuszy z egzaminu ósmoklasisty

Przygotowując się do egzaminu ósmoklasisty pomocne mogą okazać się arkusze próbne i arkusze z ubiegłych lat. Regularne rozwiązywanie arkuszy z egzaminu ósmoklasisty pomoże uczniowi zapoznać się z formatem egzaminu, ponieważ arkusz często zawiera zadania wymagające obliczeń matematycznych czy udzielania odpowiedzi pisemnych więc przećwiczenie tego rodzaju zadań przez ucznia zwiększy jego umiejętności i pewność siebie podczas egzaminu.

 

O czym pamiętać podczas pisania egzaminu ósmoklasisty 2024?

Przed rozpoczęciem rozwiązywania arkusza egzaminacyjnego należy uważnie przeczytać pierwszą stronę, aby dokładnie zrozumieć, co jest wymagane od ucznia. Polecenia na arkuszu należy czytać dokładnie i ważne jest, aby odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli uczeń nie jest pewny swojej odpowiedzi należy unikać spędzania zbyt dużo czasu na jednym pytaniu, aby mieć wystarczająco czasu na rozwiązanie reszty zadań. Odpowiedzi na arkuszu powinny być zapisywane czytelnie i zrozumiale. Przed rozpoczęciem pisania uczeń może zaplanować swoją odpowiedz w brudnopisie, aby uporządkować swoje myśli. Po napisaniu odpowiedzi, uczeń powinien przeczytać swoją odpowiedz jeszcze raz w celu poprawienia ewentualnych błędów ortograficznych, gramatycznych lub interpunkcyjnych. Przed oddaniem arkusza należy upewnić się, czy wszystkie odpowiedzi zostały zaznaczone.

 

Podsumowując, kluczem do zdobycia jak największej liczby punktów na egzaminie ósmoklasisty jest systematyczna nauka, odpowiednie przygotowanie się i skupienie podczas pisania testu.