Egzamin ósmoklasisty – język polski

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

JĘZYK POLSKI

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

JĘZYK POLSKI

INFORMACJE OGÓLNE

O egzaminie
 

O egzaminie z języka polskiego:

Część z języka polskiego jest w formie pisemnej, trwa 120 minut i odbywa się pierwszego dnia egzaminu.
Jest tylko jeden poziom.

Zadania egzaminacyjne dotyczą dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu. Poza tym uczeń ma do wyboru dwa tematy wypracowań, z których będzie musiał wybrać jeden i napisać tekst nie krótszy niż 200 słów.

W sumie jest od 17 do 26 zadań, w tym 12-17 zamkniętych i 5-9 otwartych. Zadania zamknięte stanowią około 30% całości testu, w sumie do zdobycia jest od 40 do 53 punktów. 

Punktacja:
0-1 ? nie ma punktów ujemnych i nie ma połówek

Rodzaje zadań:
– zadania wielokrotnego wyboru ,
– zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie,
– zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania bądź krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami,
– zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające stworzenia krótkiego tekstu, w tym zadania sprawdzające umiejętność tworzenia
różnych form użytkowych, np. ogłoszenia, zaproszenia, dedykacji,
– zadanie rozszerzonej odpowiedzi, wymagające napisania wypracowania.

Kursy roczne

Zagadnienia realizowane podczas kursu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty ? język polski

 1. Rodzaje i gatunki literackie.
 2. Środki poetyckie.
 3. Analiza i interpretacja tekstów literackich.
 4. Fonetyka.
 5. Fleksja.
 6. Składnia.
 7. Słowotwórstwo.
 8. Słownictwo.
 9. Stylistyka.
 10. Ortografia i interpunkcja.
 11. Krótkie formy wypowiedzi (zaproszenie).
 12. Ogłoszenie, dedykacja, życzenia, podziękowania).
 13. Długie formy wypowiedzi (m.in. opowiadanie, charakterystyka, wypowiedź o charakterze argumentacyjnym).
 14. Interpretacja dzieła sztuki (obraz, rzeźba, fotografia, grafika).
 15. Powtórzenie lektur obowiązkowych.
 16. Gatunki dziennikarskie (reportaż, wywiad, artykuł, felieton) oraz teksty współczesnej kultury popularnej (np. film, piosenka, komiks).
Kursy tematyczne

I. PISANIE FORM WYPOWIEDZI: KRÓTKICH I DŁUGICH

Dlaczego warto?

1. Wiele osób błędnie uważa, że pisania wypracowań nie można się nauczyć, że wymaga ono wrodzonego talentu. To nieprawda. Nawet najbardziej ścisły umysł może pisać poprawnie wszystkie formy wypowiedzi znajdujące się w programie. Często problemy wynikają z braku wiedzy lub niezrozumienia kryteriów oceniania.

2. W nauce szkolnej brakuje czasu na sprawdzanie prac pisemnych. Uczniowie nie zawsze mają szansę na skorygowanie błędów, utrwalają więc złe nawyki.

3. Pisanie różnych form wypowiedzi stanowi umiejętność przydatną nie tylko przy okazji egzaminu ósmoklasisty, lecz także w szkole średniej, podczas studiów oraz w dalszym życiu zawodowym.

Największe korzyści:

 • warsztatowy charakter, dużo praktycznych ćwiczeń
 • omówienie wszystkich form wypowiedzi krok po krok
 • tworzenie bazy przydatnego słownictwa
 • pokazanie przydatnych trików, które pomogą zrobić dobre wrażenie na czytającym
 • omówienie typowych błędów i pokazanie sposobów ich unikania
 • poznanie kryteriów egzaminacyjnych i nauka samooceny własnej pracy
 • informacja zwrotna po każdej pracy domowej

II. PRÓBNY EGZAMIN
To trwające dwie godziny zegarowe spotkanie, które ma zapoznać uczestnika z procedurą egzaminu ósmoklasisty. Próbny egzamin przeprowadzany jest przez CERTYFIKOWANEGO EGZAMINATORA.
Największe korzyści:
– uczestnik dowie się  jak przygotować się do egzaminu
– uczestnik otrzyma komplet informacji, co jest ważne i konieczne podczas egzaminu
– otrzyma wynik testu
– uczestnik zapozna się z formułą testu, co pomoże opanować stres na egzaminie w kwietniu

ZAPISY: