Zdalne nauczanie? Dlaczego warto?

Zdalne nauczanie? Dlaczego warto?

Zdalne nauczanie ? dlaczego warto?

Popularność zdalnego nauczania rośnie. Coraz więcej osób decyduje się na podjęcie studiów, ukończenie kursów, odbycie szkoleń i seminariów za pośrednictwem Internetu. Akceptację w różnych środowiskach zyskały specjalistyczne webinaria, w których w czasie rzeczywistym można uczestniczyć jako słuchacz. Powstaje wiele platform dedykowanych nauce online, coraz więcej kanałów i videoblogów, na których umieszczane są różnorakie nagrania edukacyjne.
Nie zapominajmy również o stronach, na których tworzone i gromadzone są materiały do ćwiczeń, zabaw, gier dydaktycznych. I dyscyplina wiedzy nie jest tu żadnym ograniczeniem ? z nauki w trybie online korzystają humaniści, przyrodnicy, językowcy, sportowcy, artyści. Dlaczego warto uczyć się przez Internet? Przeczytajcie poniższy artykuł.

WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA

Głównym argumentem na korzyść nauki online, jaki wysuwają jej zwolennicy, jest duża swoboda w zakresie miejsca, w jakim można podjąć aktywność naukową. Niezależnie od tego, czy nauka ma polegać na spotkaniu z prowadzącym w czasie rzeczywistym, czy na samodzielnym zgłębianiu materiału lub wykonywaniu ćwiczeń, to logujemy się do stron z dowolnego miejsca na świecie. Zyskujemy czas, który przy zajęciach stacjonarnych poświecilibyśmy na dojazdy, przygotowanie i powrót.

Żartobliwym skojarzeniem są tu memy i filmiki krążące w Internecie, przedstawiające uczestników videokonferencji w eleganckich koszulach i? spodniach od piżamy. To taki symboliczny obraz, który w zabawny sposób pokazuje, że nauka online pozwala na nieco więcej swobody, co w efekcie skutkuje oszczędnością czasu. A czas jest towarem mocno deficytowym, nieprawdaż?

Jeśli pracujemy na materiałach gotowych, dostępnych w Internecie i niewymagających spotykania się online z trenerem, swoboda w zakresie wyboru czasu nauki jest pełna. Do pracy siadamy, kiedy wolimy: w zależności od tego, na jaką porę dnia przypada nasza największa efektywność, kiedy możemy sobie na to pozwolić ze względu na inne obowiązki, kiedy możemy wygospodarować przestrzeń do spokojnego przeanalizowania materiałów. Są tacy, którzy wybiorą wczesny poranek, inni usiądą do nauki w nocy, niektórzy znajdą czas popołudniami, kiedy mieszkanie jeszcze jest puste i rodzina nie dotarła z pracy i szkoły. Pracę można rozkładać w obrębie tygodnia i robić to dosyć swobodnie, pod warunkiem, że zmieścimy się w wyznaczonym terminie zaliczenia.

CIĄGŁE SAMOKSZTAŁCENIE

W dobie, kiedy jesteśmy ze wszystkich stron zalewani ogromem informacji, umiejętność samodzielnej pracy na materiałach jest cenionym atutem. Nauka online uczy samodyscypliny, umiejętności skierowania uwagi na konkretne źródła i zagadnienia, uczy też ignorowania licznych dystraktorów i wykształca nawyk dobrej organizacji czasu. Wymaga umiejętności rozplanowania swoich aktywności i terminowego wykonywania działań. Przy czym kursy i szkolenia są zwykle tak zorganizowane, aby prowadząc kursanta krok po kroku, trener dawał możliwość nadbudowywania następnych poziomów wiedzy i umiejętności. Kolejność kroków jest sugerowana i kontrolowana, ale w dużej mierze od samodzielnej pracy uczestnika zależy, z których materiałów skorzysta, ile czasu poświęci na utrwalenie i tak dalej. Nauka zdalna daje możliwość samodzielności w znaczeniu nie tylko swobody w doborze źródeł, czasu i miejsca nauki, ale również pozwala na wysoce zindywidualizowany tok nauki. Każdy w zależności od swoich potrzeb, uzdolnień, preferencji może poświęcić więcej lub mniej czasu na analizę określonych zagadnień, czytanie wykresów, map, zestawień danych… Nie ogranicza jego działań konieczność dopasowania tempa pracy do potrzeb większej grupy. Nawet lekcje online, prowadzone w czasie rzeczywistym, można wielokrotnie odtwarzać, zatrzymywać, cofać, więc łatwiej pojąć omawiane zagadnienia. Podkreślić należy, że w nauce online nadal istnieje możliwość skonfrontowania wiedzy (z nauczycielem i innymi uczestnikami zajęć), zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości. Nauka przez Internet nie narzuca ograniczeń w procesie wymiany informacji, a proponuje dodatkowy kanał komunikacyjny ? kontakt poprzez tekst mówiony i pisany (czaty, fora, maile).

Zarządzanie sobą w czasie, samomotywacja i kreatywność ? to najbardziej oczywiste kompetencje miękkie, jakie nabywa uczestnik kursów online.

SZANSA NA ROZWÓJ

Zdolność ciągłego uczenia się, nabywania nowych kompetencji, przebranżawiania się ? a takie możliwości daje nauka online ? są wielkimi i pożądanymi przez pracodawców atutami.

Zaawansowane narzędzia telekonferencyjne i powszechna dostępność Internetu umożliwiają uczestnictwo w procesach dydaktycznych online. Na przeszkodzie nie staje nasza mobilność, brak czasu czy zmienność planów ? dzięki nauce online nie pominiemy zajęć, nie pozostaniemy sami z niezrozumiała partią materiału do przygotowania.

Bardzo polecamy uczestnictwo w kursach online, które Pracownia z Oknem na Świat proponuje uczniom szkół podstawowych i średnich. Szczególnie popularne kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty (https://okno.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/) można poszerzyć o zajęcia dotyczące rozwiązywania zadań z treścią z matematyki oraz pisania form wypowiedzi z języka polskiego. Kursy online to rozwiązanie, które powszechnie stosowane jest w szkolnictwie ? czas otworzyć się na nowe możliwości i zadbać o rozwój dziecka.

Blog - ciekawostki i porady Blog Marty Hendzel Olimiady i konkursy

Twój koszyk

Zamknij