Zadanie geometryczne z egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Zadania na egzaminie ósmoklasisty z matematyki obejmują różnego typu zadania z różnych dziedzin tej nauki.

Jednym z nich są zadania typu Tak/Nie, A, B, C. Właśnie wtedy lubią się pojawiać geometryczne problemy do rozwiązania.

Próbne testy lub przykładowe arkusze egzaminacyjne do egzaminu ósmoklasisty mogą zawierać w jednym zestawie od 1 do 3 takich zadań.

Poniżej podajemy kilka wskazówek na temat tego, na co zwrócić uwagę rozwiązując te zadania wraz z problemem geometrycznym tego typu do rozwiązania.

Odpowiedzi do zadania znajdują się na samym dole.

Wskazówki:

  1. Maksymalna liczba punktów za zadania tego typu to 1.
  2. Nie ma punktów ujemnych, więc jeżeli nawet zaznaczysz złą odpowiedź, to po prostu nie dostaniesz żadnych punktów.
  3. Zadanie składa się z części tekstowej oraz tabeli z odpowiedziami, spośród których masz wybrać prawidłowe.
  4. Najpierw rozwiąż zadanie w brudnopisie i w zależności od otrzymanego wyniku zaznacz T (jeżeli odpowiedź jest pozytywna) lub N (jeżeli odpowiedź jest negatywna) w lewej części tabelki.
  5. Następnie wybierz odpowiedź A, B lub C w prawej części tabelki, dając w ten sposób uzasadnienie poprzedniego wyboru. W zadaniu poniżej odpowiedź to NB (Nie, ponieważ całkowite pole powierzchni każdej z otrzymanych brył jest równe całkowitemu polu powierzchni początkowej bryły)
  6. W karcie odpowiedzi musisz wybrać jedną z opcji TA, TB, TC, NA, NB lub NC zgodnie ze swoim wynikiem.
  7. Zanim przeniesiesz odpowiedź na kartę odpowiedzi, zaznacz swoją odpowiedź w arkuszu.
  8. Nie próbuj zgadywać odpowiedzi, tylko rozwiąż zadanie w brudnopisie i zaznacz właściwą odpowiedź.
  9. WAŻNE!!! Brudnopisy nie są sprawdzane, więc MUSISZ przenieść swoją odpowiedź na kartę odpowiedzi.
Wszystkie zadania pochodzą ze strony cke.gov.pl.

Nie dałeś rady rozwiązać zadania? Zapisz się na nasz kurs, bo podobne, ale zapewne trudniejsze zadania będą na egzaminie ósmoklasisty już w kwietniu/ maju. Nie zostało dużo czasu!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat egzaminu ósmoklasisty lub samych kursów skontaktuj się z nami:

e-mail: biuro@okno.edu.pl


Odpowiedź:

10 – NB