Rekrutacja do liceum – jak wybrać odpowiednią szkołę?

Rekrutacja do szkoły średniej to temat bardzo ważny, wymagający solidnego przygotowania i podjęcia niezwykle ważnej decyzji, która będzie miała olbrzymi wpływ na dalsze losy absolwentów szkoły podstawowej. Powagę tego procesu szeroko dyskutuje się w debacie publicznej. Ostatnimi laty doradztwo zawodowe w szkołach prowadzi się w większym zakresie godzinowym, młodzież uczestniczy w targach szkół średnich i dniach otwartych, wszystko po to, by świadomie i z przekonaniem o słuszności działań wybrać najlepszą szkołę. Nie ma ogólnie funkcjonującego, przystawalnego dla każdego ucznia typu szkoły średniej. Każdy z absolwentów szkoły podstawowej ma inne predyspozycje, talenty, zainteresowania, więc rekrutacja do szkoły średniej wiąże się z wieloma indywidualnymi potrzebami i decyzjami. Przyjrzyjmy się baczniej sytuacji, gdy wstępny wybór został poczyniony i ósmoklasista zadecydował już, ze chce się uczyć w liceum ogólnokształcącym. Ten moment to dopiero połowa trudnej drogi ku wymarzonej szkole średniej.

Zapisz się na bezpłatną 30-minutową konsultację

Zadbaj o rozwój umiejętności społecznych i zwiększ swoją pewność siebie

ZDEFINIOWANIE WŁASNYCH POTRZEB I OCZEKIWAŃ

Nie kierujmy się modą, nie idźmy bezkrytycznie za tłumem, za większością klasy, za pomysłem przyjaciela. Pamiętajmy, że w procesie uczenia się, przygotowywania do dalszych etapów ? studiów, pracy zawodowej ? należy spojrzeć na wszystko poprzez pryzmat swojej indywidualności. Tu pojawia się pierwszy filtr szkół ? znalezienie placówek, które oferują klasy o profilu zgodnym z naszymi uzdolnieniami. Nie warto decydować się na klasę o profilu np. matematyczno-fizycznym, gdy lepiej czujemy się w przedmiotach humanistycznych.

Nauka w klasie o profilu odstającym od naszych zainteresowań będzie trudna i frustrująca, zwiększone liczby lekcji z przedmiotów wiodących będą wymuszać na uczniu skupienie się na nielubianych dziedzinach wiedzy. Zadbajmy o komfort rozwijania się w obszarach, które są interesujące i z którymi chce się wiązać naukowo-zawodową przyszłość.

Dobrze jest też podczas procesu rekrutacji do liceum rozejrzeć się w poszukiwaniu szkół, które mogą pochwalić się wysoką procentową zdawalnością matury. Ważnym wyznacznikiem wskazującym na skuteczność nauczania w danej placówce jest liczba laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych. W takich liceach nie tylko chcą się uczyć zdolni, zorientowani na sukces uczniowie, ale i co równie ważne ? pracują tam dobrzy nauczyciele.

Nie zawsze anegdoty i legendy o szkołach i nauczycielach są prawdziwe. Nie sugerujmy się obiegowymi, niesprawdzonymi opiniami, bazujcie na faktach, danych mierzalnych i weryfikowalnych. Ponadto jednostkowe przeświadczenia mogą być diametralnie różne od faktycznego stanu rzeczy, warto poszukać informacji u kilku źródeł. Dobrą sławą cieszą się szkoły z tradycjami, które wypracowały i udoskonaliły model pracy. Świetnie byłoby aplikować do szkoły, która ma szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, dających szansę z jednej strony uczniom słabszym na wyrównanie poziomu wiedzy, a z drugiej uczniom zdolnym, aby mogli rozwijać swoje talenty pod okiem specjalistów z rozmaitych dziedzin.

Warto także mieć świadomość, jakie przedmioty są brane pod uwagę w procesie rekrutacji do liceum, czyli jak nalicza się punkty do liceum za świadectwo i egzamin ósmoklasisty: ile punktów należy mieć, by móc dostać się do wymarzonej szkoły i klasy. Realna znajomość własnych szans również weryfikuje pole manewru i uściśla zakres poszukiwań.

Nie pomijamy również elementu, który może się wydawać trywialny, ale na dłuższą metę taki nie jest: aspekt odległości szkoły od miejsca zamieszkania. Długie codzienne przejazdy na trasie dom-szkoła-dom mogą być frustrujące i nużące, może warto i o tym pamiętać przy wyborze szkoły średniej?

Zadbajmy, by rekrutacja do liceum przebiegła jak najlepiej i by proces wyboru szkoły zakończył się satysfakcjonującą decyzją. Powodzenia!