?Przybornik maturalny?, czyli co zabrać ze sobą na egzamin maturalny?

Podobnie jak rycerze brali ze sobą miecz, zbroję i hełm na wojnę, tak maturzysta może wziąć ze sobą ?broń?, która może mu pomóc w pokonaniu ?potwora majowego? ? maturę. Informator maturalny opublikowany przez CKE dokładnie określa, czego abiturient może używać podczas egzaminu maturalnego oraz co ma do dyspozycji na miejscu, w szkole. Każde z tych ?narzędzi? może dać dodatkowe punkty i czasem przesądzić o zdaniu bądź nie zdaniu matury.

Podstawowe wyposażenie ? co można wnosić, a czego nie?

Każdy maturzysta musi mieć ze sobą długopis z czarnym wkładem, najlepiej posiadać chociaż jeszcze jeden zapasowy. Ponadto każdy absolwent szkoły średniej musi wylegitymować się przed wejście dowodem osobistym lub paszportem; prawo jazdy czy legitymacja szkolna nie są dokumentami tożsamości zgodnie z prawem polskim. Bez jednego z podanych dokumentów, nie zostaniemy wpuszczeni na egzamin maturalny. Zdający może mieć również ze sobą ołówek (jednak nim niczego nie wypełniamy w arkuszu maturalnym), butelkę małej wody (bez etykiety, musi być umieszczona przy stoliku na podłodze, by przypadkiem nie zalać wodą arkusza maturalnego!), chusteczki (bez opakowania). Niedozwolone jest wnoszenie żadnego jedzenia czy innych napojów niż woda.

Koniecznie trzeba pamiętać, że nie wolno wnosić na salę telefonów komórkowych czy innych urządzeń telekomunikacyjnych czy teleinformatycznych, a także maskotek czy figurek na szczęście. Jeżeli nawet jakieś urządzenie włączy się podczas egzaminu maturalnego, wszystkim zdającym, przebywającym w danym pomieszczeniu, zostaje on unieważniony.

Jak to wygląda z poszczególnymi przedmiotami maturalnymi?

Podczas matury można korzystać tylko z przyrządów, wyszczególnionych przez CKE:

Egzamin maturalny z języka polskiego oraz z języków mniejszości narodowych

Zgodnie z rozporządzeniem MEN podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, możemy korzystać z dwóch słowników ? słownika ortograficznego i słownika poprawnej polszczyzny. Obie pozycje musi nam zagwarantować szkoła. Jeden słownik ma być dostępny dla 25 osób. Warto z niego korzystać, bowiem za język na poziomie podstawowym możemy zdobyć aż 6 punktów oraz 4 za ortografię, a na poziomie rozszerzonym odpowiednio do zdobycia są po 4 punkty.

Ta sama zasada odnośnie słowników dotyczy matury z języka kaszubskiego, łemkowskiego, białoruskiego, ukraińskiego, litewskiego czy niemieckiego (te cztery ostatnie rozumiane jako języki mniejszości narodowej).

Egzamin maturalny z matematyki oraz pozostałe przedmioty ścisłe

Tu nasze wyposażenie jest zdecydowanie większe. Zdający musi mieć ze sobą linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty, czyli taki, który umożliwia wykonywanie podstawowych zadań matematycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Poza tym może zawierać funkcje obliczania procentów i pierwiastków. Bardziej złożone opcje nie są akceptowane ? na przykład obliczanie logarytmów czy funkcji trygonometrycznych, z takim kalkulatorem nie zostaniemy wpuszczeni na egzamin.

Kalkulator prosty i linijkę możemy mieć ze sobą na takich przedmiotach maturalnych jak: biologia, chemia, astronomia i fizyka, geografia. Bez linijki, ale z kalkulatorem wejdziemy na egzamin z wiedzy o społeczeństwie czy z informatyki.

Szkoła jest zobowiązana do zapewnienia dla każdego ucznia dostęp do tablic matematycznych CKE (wybrane wzory matematyczne), na egzaminie maturalnym z fizyki, chemii, biologii mamy dostęp do wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych.

Egzamin ustny z języka polskiego, języka mniejszości narodowych i wybranego języka nowożytnego

Jeśli chodzi o tę formę egzaminu maturalnego ? do sali możemy wnieść tylko czarny długopis oraz dowód tożsamości. Przy przygotowaniu otrzymujemy sygnowane pieczątką szkoły białe kartki do sporządzania notatek przy wygłaszaniu swojej wypowiedzi. Nie możemy w tym czasie używać żadnych słowników czy innych narzędzi.

Dodatkowo na egzamin maturalny z historii, historii sztuki i historii muzyki i geografii możemy wnieść lupę, która może przydać się do lepszego zbadania mapy, obrazu czy zapisu nutowego, a na maturze z informatyki korzystamy z komputera.