MATURA

HARMONOGRAM

INFORMACJE O KURSACH

Kursy maturalne podzielone są na zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego oraz matury z matematyki. Prowadzimy grupy na dwóch poziomach zaawansowania: podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia odbywają się zarówno online, jak i stacjonarnie w Warszawie.

 

Matura z języka polskiego

Celem zajęć przygotowujących do matury z języka polskiego jest przypomnienie i usystematyzowanie wiadomości z historii literatury i językoznawstwa oraz ćwiczenie pracy z tekstem. Kluczowe lektury omawiane i analizowane są szczegółowo. 

 

Matura z matematyki

Celem zajęć przygotowujących do matury z matematyki jest opanowanie języka matematycznego oraz umiejętności wymaganych w ramach podstawy programowej CKE. Ćwiczone jest: rozumienie i interpretowanie pojęć matematycznych, operowanie obiektami matematycznymi, budowanie modeli matematycznych danej sytuacji, użycie i tworzenie strategii rozwiązania problemu oraz tworzenie łańcucha argumentów i uzasadnia jego poprawności.

JĘZYK POLSKI

W programie:

 1. Informacje o egzaminie pisemnym i ustnym. Techniki rozwiązywania testu. Epoki literackie – ogólne przypomnienie, chronologia, najważniejsze dzieła.
 2. Tradycja biblijna.
 3. Analiza wiersza.
 4. Tradycja antyczna. Rozprawka.
 5. Średniowiecze.
 6. Renesans.
 7. Egzamin ustny – ćwiczenia.
 8. Barok i oświecenie.
 9. Elementy językoznawstwa.
 10. Romantyzm przed powstaniem listopadowym.
 11. „Dziady” cz. III.
 12. „Pan Tadeusz”.
 13. Pozytywizm.
 14. „Lalka”.
 15. Młoda Polska – poezja.
 16. „Wesele”.
 17. XX-lecie międzywojenne – grupy poetyckie.
 18. XX-lecie międzywojenne – proza.
 19. Literatura wojny i okupacji.
 20. Literatura powojenna.

 

MATEMATYKA

W programie:

 1. Liczby rzeczywiste.
 2. Wyrażenia algebraiczne.
 3. Równania i nierówności.
 4. Funkcje.
 5. Ciągi.
 6. Trygonometria.
 7. Planimetria.
 8. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej.
 9. Stereometria.
 10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka.
 11. Rachunek różniczkowy.

Nasze kursy odbywają się w formie warsztatowej. Oznacza to, że odchodzimy od formy zajęć stosowanej w szkole i stawiamy przede wszystkim na stworzenie przyjaznej atmosfery w grupie i współpracę między uczestnikami oraz prowadzącym.

Poza przekazaniem niezbędnej wiedzy staramy się również zainteresować tematem i pokazać, że nauka nie musi być nudna. Nasze zajęcia przeplatane są ćwiczeniami aktywizującymi, które ułatwiają koncentrację.

Nasze kursy prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę. Każdy prowadzący przechodzi szkolenia metodyczne i trenerskie, które umożliwiają prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie, w miłej i przyjaznej atmosferze. Zarówno zajęcia stacjonarne, jak i prowadzone online podlegają nadzorowi metodycznemu.

Więcej informacji o naszej kadrze:

NASZA KADRA

Zajęcia online przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty dostępne są w formie kursów grupowych oraz zajęć indywidualnych. Prowadzone są za pomocą platformy Webex. Liczba godzin oraz program zajęć odpowiadają kursom stacjonarnym.

Instrukcja obsługi kursów online

Regulamin uczestnictwa w kursie

Sprawdź aktualny harmonogram i promocje!

EGZAMIN MATURALNY – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Pojedyncze zajęcia, lub regularne spotkania 

60 min – 120 zł

GRUPA “NA ŻYCZENIE” 
(2 os. / 3 os. / 4-5 os. / ) 

STACJONARNIE / ONLINE
Regularne spotkania w czasie trwania roku szkolnego
Cena podana za osobę

32 godziny zegarowe – 1999 zł / 1399 zł / 1199 zł
40 godzin zegarowych – 2199 zł / 1599 zł / 1499 zł

INFORMACJE WKRÓTCE

FAQ

1. Jak mogę zapisać dziecko na kurs?

Na kurs można zapisać się poprzez stronę internetową, telefonicznie 730-125-606 lub mailowo biuro@okno.edu.pl. Po zapisie zostaje przesłane Państwu potwierdzenie drogą mailową. Prosimy zwrócić uwagę czy nasz mail nie wpadł do folderu „OFERTY” lub „SPAM”.

2. Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli szkół państwowych i prywatnych oraz przez trenerów danych przedmiotów. Wszyscy prowadzący są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do pracy z grupą.

3. jakich materiałÓW UŻYWAMY?

Pracujemy z wykorzystaniem testów z CKE, naszych materiałów i testów autorskich oraz testów z repetytoriów. Nasze materiały są zgodne z podstawą programową. Na wszystkich kursach realizujemy ten sam program i każdy uczeń otrzymuje taki sam komplet materiałów z danego przedmiotu.

4. Co dziecko ma zebrać ze sobą na zajęcia?

Prosimy o zabranie piórnika, zeszytu w kratkę (zajęcia z matematyki) i ewentualnie notatnik na słówka z języka angielskiego. Dodatkowo prosimy zabrać buty na zmianę, jedzenie i picie.

5. Jak jest prowadzony kurs?

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu zgodnie z podstawą programową. Na pierwszych zajęciach przeprowadzamy test, który pokazuje nam poziom dzieci, tempo pracy i daje informacje, w których działach są ewentualne braki. W trakcie kursu przeprowadzamy ok. 6-10 testów, a po każdych zajęciach dzieci otrzymują pracę domową.

6. Czy są przerwy w trakcie zajęć?

Tak, w trakcie zajęć są przerwy. Przy kursach dwugodzinnych i dłuższych trwają one około 5-10 minut.
W trakcie przerw dzieci pozostają w budynku, w którym prowadzone są zajęcia. 

7. W jaki sposób mogę dokonać płatności za kurs?

Link do płatności podawany jest w mailu potwierdzającym zapis. Istnieje możliwość płatności w ratach. 

8. Co w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania?

Rezygnację można złożyć mailowo na adres biuro@okno.edu.pl. Po przyjęciu rezygnacji dokonujemy zwrotu nadpłaconej kwoty – płacą Państwo tylko za zajęcia zrealizowane do dnia rezygnacji.

9. Czy otrzymam informację od nauczyciela o postępach dziecka?

Tak, osoby prowadzące zajęcia przesyłają indywidualne raporty podsumowujące postępy i pracę dzieci. Jeżeli dziecko ma znaczne trudności z materiałem, trener lub koordynator kursów kontaktuje się z Państwem. Dzieci zawsze otrzymują testy po ich sprawdzeniu, więc w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić wynik.

ZAPISY: