Egzamin ósmoklasisty – jak wybrać kurs przygotowujący?

Egzamin ósmoklasisty – jak wybrać kurs przygotowujący?

Egzamin ósmoklasisty – jak wybrać kurs przygotowujący?

Nauczyciele już od początku czwartej klasy jak mantrę powtarzają, że regularna nauka jest podstawą sukcesu na egzaminie ósmoklasisty na zakończenie szkoły. Niektórzy uczniowie biorą sobie to do serca i dbają o sumienne przygotowywanie do zajęć, inni puszczają te wskazania mimo uszu i zostawiają naukę w formie zmasowanego ataku na ostanie tygodnie przed egzaminem ósmoklasisty. Może się wydarzyć, że mimo największych starań nie jesteśmy w stanie solidnie przećwiczyć jakichś zagadnień, może nie wszystko wydaje się zrozumiałe, wystarczająco szczegółowo omówione na lekcji, niezbyt precyzyjnie przeanalizowane w podręczniku. Warto znaleźć przestrzeń, w której będzie można zadać pytania, poukładać w głowie chaotycznie nieraz przyswajany materiał, wymienić się doświadczeniami z innymi ósmoklasistami. Idealnie w te potrzeby wpisuje się kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty, ale jak wybrać kurs, który spełni nasze potrzeby?
Warto przejrzeć oferty pod kątem kilku kluczowych kryteriów.

Zrób bezpłatny test z egzaminu ósmoklasisty i oszacuj swoje umiejętności

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – JAKI WYBRAĆ?

  1. Nie ma wątpliwości, że dobry kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty, czy to z języka polskiego, czy matematyki, czy angielskiego to przede wszystkim kompetentna kadra. Nie do przecenienia są doświadczeni prowadzący, którzy w swojej praktyce zawodowej spotykają się na co dzień z uczniami, realizują podstawę programową z przedmiotu, w którym są specjalistami, śledzą informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, uczestniczą w szkoleniach w zakresie przygotowywania do egzaminu ósmoklasisty. Nie ma ważniejszego atutu niż kompetentny, czynny zawodowo nauczyciel.

Jeśli kurs, w którym udział rozważacie, prowadzony jest przez wykwalifikowanego praktyka ? nie ma się co zastanawiać nad alternatywnym wyborem. Ludzie z pasją, zacięciem do pracy dydaktycznej, pasjonaci, nauczyciele z powołania ? oni znakomicie mają opanowaną i treść, i formę spotkań z kursantami. Trzeba pamiętać, że praca dydaktyka to operacja na żywym organizmie, wymaga elastyczności, otwartości, umiejętności rozpoznawania potrzeb i dostosowywania metod w zależności od specyfiki grupy. Doświadczony prowadzący posiada wszystkie powyżej wymienione umiejętności i cechy, dlatego jest najistotniejszym elementem w tej piramidzie potrzeb i zalet efektywnego nauczania.

2. Materiały proponowane uczestnikom kursów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty są niezwykle istotnym elementem dopełniającym czy wręcz współtworzącym dobre zajęcia. Podczas spotkań omawia się wiele kwestii, wykonuje sporo ćwiczeń, więc warto bazować na repetytoriach ósmoklasisty merytorycznie spójnych, atrakcyjnych, zgodnych z podstawą programową, obejmujących całość wymaganych na egzaminie ósmoklasisty zagadnień.
Warto też wybierać kursy, gdzie mamy szansę pracować na materiałach unikatowych, takich których nie mamy szansy spotkać na innych kursach czy w szkole. Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty organizowane przez Pracownię z Oknem na Świat bazują na takich właśnie materiałach i testach napisanych przez metodyków placówki,

3. Wspominane zostało powyżej kilkukrotnie, że bazą, wokół której nadbudowuje się kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty, są zagadnienia z podstawy programowej. Nawet najatrakcyjniejsze zajęcia, ale nierealizujące wymaganych na egzaminie ósmoklasisty treści, nie będzie efektywny, a przez to zaowocuje jedynie przykrą oraz frustrującą stratą czasu i pieniędzy.

4. Atrakcyjne, aktywne metody pracy to kolejny wyznacznik dobrego kursu. Sprawdzajmy, czy zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, czy atmosfera sprzyja rozwojowi, czy prowadzący odchodzą od wykładów i akademickiego teoretyzowania. Ruch, śmiech, zabawa, radosne współzawodnictwo ? to elementy gwarantujące wzrost efektywności uczenia się i większą otwartość, chęć do pracy. Od dawna wiadomo, że właśnie taka forma pracy niweluje stres, wyzwala pozytywne emocji i przez to wielokrotnie zwiększa efektywność uczenia się.

5. Czynniki takie jak liczebność grup i częstotliwość spotkań również należy brać pod uwagę podczas selekcji kursów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty. Warto już we wrześniu rozpocząć naukę, warto spotykać się regularnie o porze, którą uczestnik indywidualnie może wybrać pod kątem swoich indywidualnych preferencji. Ponadto grupy kilkuosobowe, a więc znacznie mniejsze niż klasowe, do których przyzwyczajony się uczeń, sprzyjają indywidualizacji i personalizacji procesu nauczania i uczenia się. Najbardziej optymalne grupy liczą do 10 uczestników w zespole.

Warto poświęcić nieco czasu i energii na solidny research i wyłowić z morza propozycji najlepsze oferty kursów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty. Ten trud zaowocuje wielokroć i doprowadzając do słusznych wyborów, zapewni poczucie satysfakcji i świadomość, że znalazło się dopasowany do swoich potrzeb produkt.

Blog - Egzamin ósmoklasisty Blog Marty Hendzel Panel - egzamin ósmoklasisty

Twój koszyk

Zamknij