fbpx

Informujemy, że kursy z matematyki na Mokotowie oraz Saskiej Kępie podlegają podziałowi na grupy zaawansowania. Poziom można dobrać samodzielnie, bądź po rozwiązaniu specjalnie przygotowanego testu online.

NOWOŚĆ KURSY TEMATYCZNE!!!

KURS Z MATEMATYKI – ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ Z TREŚCIĄ

KURS Z JĘZYKA POLSKIEGO – PISANIE FORM WYPOWIEDZI

PRÓBNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI

ZBIORY ZADAŃ Z MATEMATYKI

rozwiązania krok po kroku  

zrób samodzielnie w domu  

cena 39,99 zł 

Już 1.03 będzie dostępny zbiór zadań – Geometria płaska!

INFORMACJE OGÓLNE

  • Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy sprawdzian kompetencji, który jest przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na koniec 8-letniej szkoły powszechnej.
  • Przedmioty ? język polski, matematyka i język obcy do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski.
  • Do 30 września trzeba podać pisemną informację, z jakiego języka obcego będziemy zdawać egzamin.
  • Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.
  • Pierwszego dnia jest egzamin z języka polskiego (120 minut), drugiego dnia z matematyki (100 minut), trzeciego dnia z języka obcego (90 minut).
  • Od 2022 roku dodatkowo będzie trzeba wybrać jeden z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
  • Wynik egzaminu ósmoklasisty nie będzie wpływał na ukończenie szkoły, ale będzie uwzględniany podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
  • Na egzamin można jedynie przynieść przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.
  • Z egzaminu zwolnieniu są laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych i laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (finalista to ten, który ma przynajmniej 60% z 3 etapu
  • Egzamin odbędzie się: 21.04.2020 r. – język polski, 22.04.2020 r. – matematyka, 23.04.2020 r. – język obcy

 

I. KURS ÓSMOKLASISTY 

Zajęcia przygotowujące do tego egzaminu odbywają się w formie warsztatowej. Dzięki zadaniom w grupach, materiał jest szybko przyswajany. Natomiast podczas pracy indywidualnej uczestnicy mogą sprawdzić, czy przyswojony materiał umieją zastosować wykonując ćwiczenia egzaminacyjne.

Główne założenia kursu:

 • utrwalenie materiału szkolnego
 • uzupełnienie luk
 • oswojenie z nową formą testów
 • uspokojenie dzieci i dodanie otuchy
 • rozwiniecie umiejętności zarządzania czasem i
 • koncentracji na zadaniu
 • rozwinięcie umiejętności opanowania stresu
 • podczas testu i wzmocnienie pewności siebie

 

Zobacz harmonogram zajęć

1. KURS ÓSMOKLASISTY – JĘZYK POLSKI – PISANIE FORM WYPOWIEDZI

 

Dlaczego warto?

1. Wiele osób błędnie uważa, że pisania wypracowań nie można się nauczyć, że wymaga ono wrodzonego talentu. To nieprawda. Nawet najbardziej ścisły umysł może pisać poprawnie wszystkie formy wypowiedzi znajdujące się w programie. Często problemy wynikają z braku wiedzy lub niezrozumienia kryteriów oceniania.

2. W nauce szkolnej brakuje czasu na sprawdzanie prac pisemnych. Uczniowie nie zawsze mają szansę na skorygowanie błędów, utrwalają więc złe nawyki.

3. Pisanie różnych form wypowiedzi stanowi umiejętność przydatną nie tylko przy okazji egzaminu ósmoklasisty, lecz także w szkole średniej, podczas studiów oraz w dalszym życiu zawodowym.

 

Największe korzyści:

 • warsztatowy charakter, dużo praktycznych ćwiczeń
 • omówienie wszystkich form wypowiedzi krok po krok
 • tworzenie bazy przydatnego słownictwa
 • pokazanie przydatnych trików, które pomogą zrobić dobre wrażenie na czytającym
 • omówienie typowych błędów i pokazanie sposobów ich unikania
 • poznanie kryteriów egzaminacyjnych i nauka samooceny własnej pracy
 • informacja zwrotna po każdej pracy domowej

 

 

II. ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ Z TREŚCIĄ

 

Dlaczego warto?

1. Wbrew pozorom często zadania z matematyki wymagają czytania ze zrozumieniem. Źle zinterpretowana treść zadania prowadzi do złych założeń, a co za tym idzie, złego rozwiązania.
2. W podręcznikach szkolnych często zadania z treścią są dość schematyczne i tylko zadania z tzw. ?gwiazdką? zawierają więcej treści i wykraczają poza schemat zadań, do których dzieci są przyzwyczajone. Na egzaminie te zadania niekoniecznie będą równie schematyczne, jak w podręczniku, a dodatkowym czynnikiem jest stres.

Największe korzyści:
– warsztatowy charakter zajęć, dużo praktycznych ćwiczeń
– omówienie wszystkich typów zadań z treścią krok po kroku
– pokazanie przydatnych trików, które pomogą zrobić dobre wrażenie na egzaminatorze
– omówienie najczęściej powtarzanych błędów i pokazanie sposobów jak ich uniknąć
– poznanie kryteriów egzaminacyjnych i nauka samooceny własnej pracy
– informacja zwrotna po każdej pracy domowej

 

III. ZBIORY ZADAŃ Z MATEMATYKI

 

Jeżeli Państwa dziecko:

? potrafi samodzielnie pracować i opanować materiał,
? chce poćwiczyć przed egzaminem,
? potrzebuje dokładnego wytłumaczenia rozwiązania poszczególnych zadań
to te zestawy zadań spełnią oczekiwania!

Co dwa tygodnie na naszej stronie będą się pojawiały zestawy zadań z rozwiązaniami do samodzielnej nauki przez dzieci (lub ze wsparciem rodzica), do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Są to zbiory tematyczne. Każdy zbiór będzie zawierał 20 zadań z rozwiązaniami krok po kroku z danego tematu:

1. Liczby naturalne wymierne i niewymierne. Liczby całkowite. NWW i NWD.
2. Ułamki zwykłe i dziesiętne.
3. Procenty.
4. Potęgi i pierwiastki.
5. Wyrażenia algebraiczne.
6. Równania. Proporcjonalność prosta.
7. Geometria płaska (proste kąty i odcinki, trójkąty).
8. Geometria płaska (czworokąty, wielokąty, koła i okręgi).
9. Oś liczbowa oraz układ współrzędnych.
10. Geometria przestrzenna.
11. Statystyka opisowa i rachunek prawdopodobieństwa.
12. Zadania tekstowe w kontekście realistycznym.
Zadania autorskie opracowane przez zespół Pracowni z Oknem na Świat zgodnie z wymaganiami CKE

 

IV. PRÓBNY EGZAMIN Z MATEMATYKI I JĘZYKA POLSKIEGO

 

To trwające dwie godziny zegarowe spotkanie, które ma zapoznać uczestnika z procedurą egzaminu ósmoklasisty. Próbny egzamin przeprowadzany jest przez CERTYFIKOWANEGO EGZAMINATORA.

Największe korzyści:
– uczestnik dowie się  jak przygotować się do egzaminu
– uczestnik otrzyma komplet informacji, co jest ważne i konieczne podczas egzaminu
– otrzyma wynik testu
– uczestnik zapozna się z formułą testu, co pomoże opanować stres na egzaminie w kwietniu

 

Zobacz harmonogram zajęć

1. Długość kursu ? są dwa rodzaje kursów:
? 40 godzin lekcyjnych na jeden przedmiot ? 30 godzin zegarowych
? 32 godziny lekcyjne na jeden przedmiot ? 24 godziny zegarowe
– 26,5 godziny lekcyjne na jeden przedmiot – 20 godzin zegarowych

2. Możliwość zapisu na jeden przedmiot

3. Grupy i ceny:
grupa 11-15-osobowa
? od 799 zł ? 40 godzin lekcyjnych
grupa 6-10-osobowa
? od 1198 zł ? 40 godzin lekcyjnych
? od 949 zł ? 32 godziny lekcyjne
– od 849 zł – 26,5 godzin lekcyjnych
grupa 4-5-osobowa na życzenie klienta
? 1098 zł ? 32 godziny lekcyjne
? 1499 zł? 40 godzin lekcyjnych
grupa 3-osobowa na życzenia klienta
? 1299 zł za osobę ? 32 godziny lekcyjne
? 1899 zł za osobę ? 40 godzin lekcyjnych
grupa 2-osobowa na życzenia klienta
? 1699 zł za osobę ? 32 godziny lekcyjne
? 2499 zł za osobę ? 40 godzin lekcyjnych
zajęcia indywidualne na życzenia klienta
? 2880 zł ? 32 godziny lekcyjne
? 3600 zł ? 40 godzin lekcyjnych

4. Możliwa płatność ratalna

5. Promocje:
? klienci Pracowni ? 50 zł mniej (nie dotyczy kursów startujących w październiku i kursów szytych na miarę na życzenie klienta)
? przy zapisie dwóch osób każda z osób płaci o 50 zł mniej (nie dotyczy kursów startujących we wrześniu i kursów szytych na miarę na życzenie klienta)

KURSY ROCZNE ? HARMONOGRAM

[advanced_iframe use_shortcode_attributes_only="true" src="//okno.edu.pl/egzamin-osmoklasisty-harmonogram/" width="100vw" height="100vh" id="advanced_iframe" onload_show_element_only="#harm" change_iframe_links="a" change_iframe_links_target="_blank" ]

KURSY TEMATYCZNE ? HARMONOGRAM

[advanced_iframe use_shortcode_attributes_only="true" src="//okno.edu.pl/test-8kl2/" width="100%" height="500" id="advanced_iframe"]

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak mogę zapisać dziecko na kurs?

Na kurs można zapisać się poprzez stronę internetową, telefonicznie 730-125-606 lub mailowo biuro@okno.edu.pl. Po zapisie zostaje przesłane Państwu potwierdzenie drogą mailową. Prosimy zwrócić uwagę czy nasz mail nie wpadł do folderu ?OFERTY? lub ?SPAM?.

2. Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli szkół państwowych i prywatnych oraz przez trenerów danych przedmiotów. Wszyscy prowadzący są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do pracy z grupą.

3. jakich materiałÓW UŻYWAMY?

Pracujemy z wykorzystaniem testów z CKE, naszych materiałów i testów autorskich oraz testów z repetytoriów. Nasze materiały są zgodne z podstawą programową. Na wszystkich kursach realizujemy ten sam program i każdy uczeń otrzymuje taki sam komplet materiałów z danego przedmiotu.

4. Co dziecko ma zebrać ze sobą na zajęcia?

Prosimy o zabranie piórnika, zeszytu w kratkę (zajęcia z matematyki) i ewentualnie notatnik na słówka z języka angielskiego. Dodatkowo prosimy zabrać buty na zmianę, jedzenie i picie.

5. Jak jest prowadzony kurs?

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu zgodnie z podstawą programową. Na pierwszych zajęciach przeprowadzamy test, który pokazuje nam poziom dzieci, tempo pracy i daje informacje, w których działach są ewentualne braki. W trakcie kursu przeprowadzamy ok. 6-10 testów, a po każdych zajęciach dzieci otrzymują pracę domową.

6. Czy są przerwy w trakcie zajęć?

Tak, w trakcie zajęć są przerwy. Przy kursach dwugodzinnych i dłuższych trwają one około 5-10 minut.
W trakcie przerw dzieci pozostają w budynku, w którym prowadzone są zajęcia. 

7. W jaki sposób mogę dokonać płatności za kurs?

Link do płatności podawany jest w mailu potwierdzającym zapis. Istnieje możliwość płatności w ratach. 

8. Co w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania?

Rezygnację można złożyć mailowo na adres biuro@okno.edu.pl. Po przyjęciu rezygnacji dokonujemy zwrotu nadpłaconej kwoty ? płacą Państwo tylko za zajęcia zrealizowane do dnia rezygnacji.

9. Czy otrzymam informację od nauczyciela o postępach dziecka?

Tak, osoby prowadzące zajęcia przesyłają indywidualne raporty podsumowujące postępy i pracę dzieci. Jeżeli dziecko ma znaczne trudności z materiałem, trener lub koordynator kursów kontaktuje się z Państwem. Dzieci zawsze otrzymują testy po ich sprawdzeniu, więc w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić wynik.

?Moja córka uczestniczyła w kilku kursach prowadzonych w Pracowni z Oknem na Świat, m.in. w kursie do egzaminu ósmoklasisty, kiedy była jeszcze w klasie 7. Zajęcia prowadzone są w bardzo interesujący sposób, nauczyciele potrafią zaciekawić dzieci do tego stopnia, że uczestnicy z przyjemnością się uczą, a wiedza wpada sama do głów. Córka była zadowolona ze wszystkich zajęć, jednak z największą przyjemnością uczestniczyła w lekcjach matematyki prowadzonych przez Panią Anastazję. W najbliższym czasie planujemy kontynuację nauki w Pracowni. Pracownię polecam wszystkim, zarówno bardzo zdolnym uczniom w celu rozwijania zainteresowań, jak i uczniom, którzy chcą wyrównać braki. Naprawdę warto.?

Monika Rutkiewicz 

?Już od początków mojej edukacji w szkole podstawowej uczęszczałem na zajęcia z języka angielskiego, które prowadziła Pani Marta Hendzel. Na zajęciach miałam możliwość nauki poprzez zabawę, mogłam poznawać język w gronie przyjaciół i w następnych latach mogłam liczyć na pomoc w przygotowaniach do egzaminów Cambridge, które za każdym razem zdawałam powyżej oczekiwań. Potem kontynuowałam naukę angielskiego, ale też zdecydowałam się na lekcje dodatkowe z innych przedmiotów szkolnych takich jak matematyka, język niemiecki czy nauki ścisłe. Każdy z prowadzących wspierał mnie w nauce i sumiennie śledził moje postępy. W każdej sytuacji mogłam liczyć na nauczycieli, którzy także po zajęciach mogli mi pomóc, sprawdzić pracę domową lub porozmawiać. Zarówno Pani Marcie jak i całej pracowni zawdzięczam wkład w moje sukcesy w edukacji jak i w pasji.”

Weronika Borowska, YouTube: Veronica Marie

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

PRZEDMIOTY

MATEMATYKA
JĘZYK POLSKI
Kompleksowe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.


Szczegóły Zapisz


JĘZYK ANGIELSKI

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.


Szczegóły Zapisz


?Bycie kandydatem w rękach specjalistów Pracowni to prawdziwa przyjemność. Prowadzący potrafił wysłuchać potrzeb, odpowiedzieć na każde pytanie i dobrze tłumaczyć zagadnienia. Ważne, że był w stanie córkę wyciszyć i spokojnie przejść do realizacji celu, czyli pozytywnie zdanego egzaminu.?

Mama Ani

?Już od początków mojej edukacji w szkole podstawowej uczęszczałem na zajęcia z języka angielskiego, które prowadziła Pani Marta Hendzel. Na zajęciach miałam możliwość nauki poprzez zabawę, mogłam poznawać język w gronie przyjaciół i w następnych latach mogłam liczyć na pomoc w przygotowaniach do egzaminów Cambridge, które za każdym razem zdawałam powyżej oczekiwań. Potem kontynuowałam naukę angielskiego, ale też zdecydowałam się na lekcje dodatkowe z innych przedmiotów szkolnych takich jak matematyka, język niemiecki czy nauki ścisłe. Każdy z prowadzących wspierał mnie w nauce i sumiennie śledził moje postępy. W każdej sytuacji mogłam liczyć na nauczycieli, którzy także po zajęciach mogli mi pomóc, sprawdzić pracę domową lub porozmawiać. Zarówno Pani Marcie jak i całej pracowni zawdzięczam wkład w moje sukcesy w edukacji jak i w pasji.”

Weronika Borowska, YouTube: Veronica Marie

ZAPISY: