CZY MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO MATURY Z LEGITYMACJĄ SZKOLNĄ ZAMIAST DOWODU OSOBISTEGO?

Aby przystąpić do egzaminu maturalnego należy ukończyć szkołę średnią. Jednak, żeby w dniu matury zostać dopuszczonym do faktycznego napisania jej należy spełnić jeszcze kilka warunków dotyczących wnoszonych na salę przedmiotów. Zdający nie może mieć przy sobie żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. W przypadku niektórych egzaminów ma prawo posiadać linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty lub naukowy (dopuszczany na maturze w formule 2023 z chemii i fizyki) oraz lupę. Natomiast niezmiennie od wielu lat zdający musi mieć przy sobie długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz dokument tożsamości. Bez okazania dokumentu tożsamości nie można zostać wpuszczonym na salę. Czy jednak dowód osobisty można zastąpić innym dokumentem? Czy zdający zostanie wpuszczony na salę z legitymacją szkolną?

Czym jest dokument tożsamości?

Dokument tożsamości to dokument urzędowy stwierdzający tożsamość osoby i potwierdzający jej obywatelstwo. Podstawowymi dokumentami tożsamości są dowód osobisty i paszport. Specjalnymi dokumentami tożsamości są książeczka żeglarska i karta tożsamości (dokument wojskowy). Wniosek z tego taki, że wszystkie pozostałe dokumenty ze zdjęciem, nie są dokumentami tożsamości. Wyjątkiem od tej reguły są jedynie dokumenty potwierdzające tożsamość cudzoziemca przebywającego na terenie Polski.

Czym jest zatem legitymacja szkolna?

Wszelkie legitymacje (szkolne, studenckie, służbowe) oraz podobne dokumenty ze zdjęciem uznaje się za dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości, a nie jej stwierdzenie. Dokumenty te, mimo że zawierają dane tożsamości posiadacza, nie potwierdzają tożsamości a jedynie wykazują, że osoba posiadająca posiada uprawnienia charakterystyczne dla danego dokumentu. Kierując się skojarzeniami można łatwo odróżnić, który dokument potwierdza naszą tożsamość. Zadajmy sobie wtedy pytanie – czy ten dokument umożliwi nam przekroczenie granicy? Kiedy podczas kontroli na lotnisku okażemy ważny paszport lub dowód osobisty zostaniemy przepuszczeni, pokazując legitymację szkolną narazimy się raczej na wyśmianie.

Czy można przystąpić do matury z legitymacją szkolną?

Nie, nie można. W przypadku posłużenia się legitymacją szkolną, zdający nie zostanie wpuszczony na salę. Według polskiego prawa legitymacja szkolna nie jest dokumentem tożsamości, nie upoważnia więc osoby do wejścia na salę i przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Co może grozić w przypadku przystąpienia do matury z legitymacją?

Często przy pytaniu o dopuszczenie do egzaminu maturalnego z legitymacją szkolną można usłyszeć, że nie będzie z tym problemu. Pojawiają się argumenty takie jak: „mojego kolegę kiedyś dopuścili z legitymacją” albo „przecież chodziłeś do tej szkoły przez 4 lata, więc będą wiedzieli, że to ty”. Nie ma jednak nigdy pewności, że taki wybryk wyjdzie zdającemu na dobre. Jeśli komisja będzie działać zgodnie z prawem osoba, która będzie chciała wejść na salę egzaminacyjną z legitymacją szkolną, zwyczajnie nie zostanie przepuszczona. Jeżeli jednak wejdzie na salę, sprawy się komplikują. Dochodzi wtedy bowiem do złamania regulaminu egzaminu maturalnego. Taka sytuacja może okazać się podstawą do unieważnienia matury ze względu na uchybienia formalne. Należy pamiętać, że w komisji zasiadają nie tylko nauczyciele pracujący w szkole, w której przeprowadzana jest matura, ale także nauczyciel z innej szkoły nadzorujący prawidłowy przebieg egzaminu. Lepiej zatem będzie przestrzegać wytycznych i zadbać o przyniesienie na maturę dowodu osobistego lub paszportu.