Czy matura z polskiego musi być wyzwaniem?

Aby zostać studentem, każdy obowiązkowo musi przystąpić i zdać egzamin maturalny na poziomie podstawowym, uzyskując minimum 30%. Jeśli chodzi o język polski, to abiturient jest zobligowany do podejścia do egzaminu pisemnego, jak i ustnego (mowa oczywiście o czasie poza pandemią).

MATURA PISEMNA ? POZIOM PODSTAWOWY

Matura pisemna z języka polskiego, to egzamin, który zdaje każdy po liceum czy technikum. Zdawaliśmy go my, zdawali go nasi rodzice i dziadkowie, będą zdawać go nasze dzieci. Arkusz maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z 2 części (za obie możemy zdobyć łącznie 70 punktów):

? 1 część obejmuje czytanie ze zrozumieniem, tu znajdziemy dwa teksty teoretyczne, najczęściej z obszaru literatury, kultury czy języka, do których mamy po 6-7 zadań, za całość możemy uzyskać łącznie 20 punktów.

Tu ważna uwaga ? nawet jeśli zdobylibyśmy maksymalną liczbę punktów, to nie da nam to upragnionego świadectwa dojrzałości, bowiem konieczne jest napisanie wypracowania.

? 2 część to dłuższa forma pisemna, za którą możemy zdobyć maksymalnie 50 punktów. Tu możemy wybrać jeden z dwóch tematów ? pierwszy obejmuje przeważnie fragment tekstu epickiego lub dramatycznego, drugi dotyczy analizy i interpretacji wiersza.

Przed przystąpieniem do matury z polskiego, jak i innych przedmiotów, warto przejrzeć arkusze maturalne z wcześniejszych lat, nie tylko tych właściwych, ale również próbnych. Wiele wydawnictw popularno-naukowych przeprowadza w szkołach próbne matury, a potem je udostępnia bezpłatnie w sieci.

Trening czyni mistrza, dlatego dobrze rozwiązywać samodzielnie arkusze, a potem je sprawdzać z kluczem rozwiązań. Trudniej jest z wypracowaniem, ale można napisać je i poprosić swoją polonistkę czy polonistę, by sprawdzili nam naszą pracę. Takie ćwiczenia i praktyki na pewno wpłyną na to, że matura nie będzie dla nas taka straszna.

MATURA PISEMNA ? POZIOM ROZSZERZONY

Sam przymiotnik ?rozszerzony? może już budzić poczucie strachu i grozy ale ?nie taki diabeł straszny, jak go malują?. Pamiętajmy, że matury rozszerzonej (póki co) nie da się nie zdać, wystarczy do niej przystąpić. Po drugie, często ta matura jest łatwiejsza, ponieważ nie ma w arkuszu czytania ze zrozumieniem, które sprawia maturzystom ogromny problem, a tylko wypracowanie, które musi mieć minimum 300 słów. Do tego mamy mniejsze szansę na kontakt z nielubianymi i niechcianymi lekturami ogwiazdkowanymi, ponieważ tu to my decydujemy, do jakich tekstów się odwołujemy lub występują teksty, których prawdopodobnie nigdy wcześniej nie spotkaliśmy na swojej szkolnej drodze. Mamy wówczas większe pole do popisu niż na maturze podstawowej.

MATURA USTNA Z POLSKIEGO

Po zmianie w procedurze przeprowadzania egzaminu ustnego z języka polskiego, wydaje się on być nieco łatwiejszy. Oczywiście jest tu pewne ?ale? ? dużo zależy od tego, na kiedy mamy wyznaczony termin ustnej matury. Zmiana polega na tym, że każdego dnia obowiązuje zbiór 210 tematów, które powtarzają się każdego dnia. Istnieje więc szansa, że wylosujemy ten sam temat, co kolega z dnia poprzedniego. Przeglądając, jakie zagadnienia pojawiały się, możemy nadrobić pewne zaległości lub po prostu sprawdzić, co możemy wylosować.

Trzeba mieć też świadomość, że matura to często kwestia szczęścia. Możemy czytać wszystkie lektury, odrabiać sumiennie prace domowe i pisać zadane wypracowania, a jednak pojawi się na maturze lektura, której akurat nie przerobiliśmy lub nie przeczytaliśmy albo temat nie przypadł nam do gustu. Najważniejsze, to nie myśleć zawczasu, że nie zdamy lub ograniczyć negatywne wizje na temat naszej matury z polskiego. Jest jeszcze jedna informacja, która znacząco może wpłynąć na podejście do matury z języka polskiego ? na wielu kierunkach wynik z niej nie jest brany w ogóle pod uwagę, ale trzeba ją zdać chociaż na minimum 30%, by zostać w przyszłości studentem.