6 zadań Z ROZWIĄZANIAMI z egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Zadania na egzaminie ósmoklasisty z matematyki obejmują różnego typu zadania. Jednym z nich są zadania otwarte. Próbne testy lub przykładowe arkusze egzaminacyjne do egzaminu ósmoklasisty z matematyki mogą zawierać w jednym teście od 2 do 5 takich zadań. Poniżej podajemy kilka wskazówek na temat tego, na co zwrócić uwagę rozwiązując te zadania wraz z kilkoma zadaniami tego typu. Odpowiedzi wraz z całymi rozwiązaniami do zadań znajdują się na poniżej zadań. Powodzenia!

Wskazówki:

  1. Maksymalna liczba punktów za zadania tego typu to 2, 3 lub 4 punkty w zależności od trudności zadania.
  2. Nie ma punktów ujemnych, więc jeżeli nawet zaznaczysz złą odpowiedź, to po prostu nie dostaniesz żadnych punktów.
  3. Za prawidłowe rozwiązanie całego zadania dostaniesz maksymalną liczbę punktów napisaną w nawiasach obok zadania.
  4. Najpierw rozwiąż zadanie w brudnopisie.
  5. Jeżeli zadanie wymaga wykonania rysunku, musisz go narysować. Brak poprawnego rysunku może skutkować obniżeniem punktacji za zadanie.
  6. Przepisując rozwiązanie we właściwe miejsce pamiętaj, aby dokładnie opisać swój tok rozumowania.
  7. Nie wystarczy napisać same obliczenia. Postaraj się, aby każdy wynik został przez Ciebie opisany.
  8. Pamiętaj o napisaniu odpowiedzi w miejscu do tego przeznaczonym lub na końcu obliczeń. Brak odpowiedzi może skutkować obniżoną punktacją.
  9. Odpowiedzi nie musisz przenosić na kartę odpowiedzi, ale muszą być one starannie zapisane w miejscu przeznaczonym na rozwiązanie zadania.
  10. Pamiętaj!!! Zapisy w brudnopisie nie są sprawdzane!!!

Odpowiedzi do zadań:

Zadanie 17

Zauważamy, że prostopadłościan ma dwie kwadratowe ściany i cztery prostokątne. Ma on zatem 8 krawędzi o długości 5 cm i 4 krawędzie o długości 3 cm. Suma długości wszystkich krawędzi tego prostopadłościanu jest zatem równa 8 ? 5 + 4 ? 3 = 40 + 12 = 52 (cm). Odpowiedź: Suma długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu jest równa 52 cm.

Zadanie 18

Jeśli Ania wzięłaby tylko jeden kamień z drugiego stosu, to Jarek w kolejnym ruchu może wziąć: ? 1 kamień z drugiego stosu i zostanie po 1 kamieniu na obu stosach ?> Ania musi wziąć ? 1 kamień z dowolnego stosu ?> ostatni kamień zostaje dla Jarka i to on wygrywa, ? 1 kamień z pierwszego stosu ?> Ania bierze dwa kamienie z drugiego stosu i to ona wygrywa, ? 2 kamienie z drugiego stosu ?> Ania bierze kamień z pierwszego stosu i to ona wygrywa. Jeśli Ania wzięłaby jedyny kamień z pierwszego stosu, to Jarek w kolejnym ruchu może wziąć: ? 3 kamienie z drugiego stosu i to on wygrywa, ? 2 kamienie z drugiego stosu ?> Ania bierze ostatni kamień z drugiego stosu i to ona wygrywa, ? 1 kamień z drugiego stosu ?> Ania bierze 2 kamienie z drugiego stosu i to ona wygrywa, ? 1 kamień z drugiego stosu ?> Ania bierze 1 kamień z drugiego stosu ?> ostatni kamień zostaje dla Jarka i to on wygrywa. W każdym z powyższych przypadków wygrana Ani jest uzależniona od ruchu Jarka. Jeśli Ania wzięłaby trzy kamienie z drugiego stosu, to Jarek weźmie kamień z pierwszego stosu i to on wygrywa. Pozostaje jedna możliwość ? Ania musi wziąć 2 kamienie z drugiego stosu, po czym Jarek 1 kamień z dowolnego ze stosów. Wówczas ostatni kamień zostanie dla Ani i to ona wygrywa. Tylko w tym przypadku wygrana Ani nie jest uzależniona od ruchu Jarka.

///

Wszystkie zadania pochodzą ze strony cke.gov.pl.

Nie dałeś rady rozwiązać zadań? Zapisz się na nasz kurs, bo podobne, ale zapewne trudniejsze zadania będą na egzaminie ósmoklasisty już w kwietniu. Nie zostało dużo czasu!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat egzaminu ósmoklasisty lub samych kursów skontaktuj się z nami:

e-mail: biuro@okno.edu.pl tel.: 730 125 606, 730 125 129