Zadania wielokrotnego wyboru typu A/B oraz C/D.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty z matematyki obejmują różne typy zadań. Jednym z nich są te wielokrotnego wyboru. Próbne testy lub przykładowe arkusze egzaminacyjne do egzaminu ósmoklasisty mogą zawierać w jednym teście od 2 do 5 takich zadań.
Poniżej podajemy kilka wskazówek na temat tego, na co zwrócić uwagę rozwiązując te zadania wraz z kilkoma zadaniami tego typu. Odpowiedzi do zadań znajdują się na samym dole.

• Maksymalna liczba punktów za zadania tego typu to 1. Nie ma punktów ujemnych. Więc jeżeli nawet zaznaczysz złą odpowiedź, to po prostu nie dostaniesz żadnych punktów.

• Zadanie składa się z dwóch części, w każdej z których masz wybrać jedną właściwą odpowiedź. W części pierwszej A lub B oraz w części drugiej C lub D.

• W karcie odpowiedzi musisz zaznaczyć jedną pośród odpowiedzi AC, AD, BC lub BD w zależności od tego jaki wynik dostaniesz.

• Zanim przeniesiesz odpowiedź na kartę odpowiedzi, zaznacz swoją odpowiedź na arkuszu.

• Nie próbuj zgadnąć odpowiedź, tylko rozwiąż zadanie w brudnopisie i zaznacz właściwą odpowiedź.

• WAŻNE!!! Brudnopisy nie są sprawdzane, więc MUSISZ przenieść swoją odpowiedź na kartę odpowiedzi