Test poziomujący

Test poziomujący

Matematyka (Mokotów / Saska Kępa)

Informujemy, że kursy z matematyki na Mokotowie oraz Saskiej Kępie podlegają podziałowi na grupy zaawansowania. Poziom można dobrać samodzielnie (na własną odpowiedzialność), bądź po rozwiązaniu specjalnie przygotowanego testu online.

OPIS POZIOMÓW

Jest to grupa dla dzieci, które w szkole radzą sobie z matematyką słabo lub niezbyt dobrze.

Jeżeli twoje dziecko:

– ma w szkole głównie oceny dostateczne z matematyki,

– poświęca niezbyt dużo czasu na naukę,

– ma spore zaległości,

– nie jest w stanie, samodzielnie lub z pomocą rodziców, opanować materiału zgodnego z podstawą programową,

– brakuje mu czasu oraz motywacji do nauki,

to jest to grupa dla niego.

Celem kursu na poziomie podstawowym jest uzupełnienie oraz utrwalenie wiadomości od podstaw zgodnie z zakresem programowym Egzaminu Ósmoklasisty. Na tym poziomie większy nacisk zostanie położony na rozumienie treści zadań, szczególnie tekstowych, oraz poprawne zapisywanie rozwiązań. Pochodzimy indywidualnie do każdego uczestnika. Zadbamy o to, aby każdy uczestnik zajęć czuł się pewnie podczas egzaminu.

Jest to grupa dla dzieci, które w szkole radzą sobie z matematyką dobrze lub bardzo dobrze.

Jeżeli twoje dziecko:

– ma w szkole oceny dobre lub bardzo dobre z matematyki,

– poświęca wystarczająco dużo czasu na naukę,

– nie ma większych braków merytorycznych lub ma niewielkie problemy z pojedynczymi zagadnieniami,

– brak mu czasu na samodzielne przygotowanie się do egzaminu,

– chce zdobyć jak najwięcej punktów na egzaminie

to jest to grupa dla niego.

Celem kursu na poziomie rozszerzonym jest powtórzenie materiału ?w pigułce?. Największy nacisk zostanie położony na wyjaśnienie najtrudniejszych zagadnień zgodnie z zakresem programowym Egzaminu Ósmoklasisty. Podchodzimy indywidualne do każdego z uczestników. Osoby, przyswajające wiedzę szybciej, będą dostawały dodatkowe zadania, dostosowane do ich poziomu umiejętności.

Kursy są prowadzone w oparciu o autorskie programy, opracowane zgodnie z wymaganiami CKE oraz dostępne na rynku materiały różnych wydawnictw.