Informacje:

Lokalizacja: Mokotów
Termin: od 2024.04.20 soboty (10h) – 09:00 – 11:00

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY DLA 7 KLAS – MOKOTÓW – 2024.04.20 soboty ( 10h ) – 09:00-12:00 – MATEMATYKA – 599 zł

599.00 

11 w magazynie

Wszystkie kursy pełne, bez względu na liczbę godzin, są tak przygotowane, aby realizowany materiał pokrywał się całkowicie z podstawę programową dla danego przedmiotu.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KURSU:

utrwalenie materiału szkolnego,
uzupełnienie luk w wiedzy,
oswojenie z formą testów,
uspokojenie młodzieży i dodanie im otuchy przed egzaminem,
rozwinięcie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu,
rozwinięcie umiejętności opanowania stresu podczas testu i wzmocnienie pewności siebie.

MATERIAŁY W CENIE KURSU

Uczestnicy otrzymują komplet autorskich materiałów stworzonych przez naszych metodyków na podstawie arkuszy egzaminacyjnych oraz podstawy programowej CKE.
Materiał został podzielony na działy ułatwiające rozłożenie nauki i utrwalenie wiedzy. Tematy zostały ułożone w takiej kolejności, jak te omawiane w szkole. Każdy dział składa się ze wstępu teoretycznego oraz praktycznych zadań, co ułatwia powtarzanie materiału.

WARSZTATOWA FORMA PRACY

Zajęcia przygotowujące do tego egzaminu odbywają się w formie warsztatowej. Odbiega ona od formy pracy na lekcji w szkole, pozwalając kursantom na większe zaangażowanie się i skuteczniejsze zapamiętywanie. Łączymy teorię z zadaniami praktycznymi, również z arkuszy egzaminacyjnych. Zajęcia przeplatane są aktywnymi przerwami od nauki, które pobudzają koncentrację. Dzięki pracy w grupach, materiał jest szybko przyswajany. Natomiast podczas pracy indywidualnej uczestnicy sprawdzają postępy wykonując ćwiczenia egzaminacyjne.

Skontaktuj się z nami

tel: 730 125 606biuro@okno.edu.pl