Kiedy zacząć się przygotowywać do egzaminu ósmoklasisty?

Kiedy zacząć się przygotowywać do egzaminu ósmoklasisty?

Optymalny czas rozpoczęcia przygotowań do egzaminu ósmoklasisty może różnić się w zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji ucznia. Jednak ogólnie rzecz biorąc, zaleca się rozpocząć przygotowania kilka miesięcy przed planowaną datą egzaminu.

Zapoznaj się z planem egzaminu ósmoklasisty

Przeczytaj uważnie harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2024, który dostępny jest na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej CKE lub zapytaj w swojej szkole. Zapisz sobie dokładne daty i godziny, w jakich odbywają się egzaminy z poszczególnych przedmiotów. Warto sobie zapisać te daty gdzieś w pokoju lub w kalendarzu w telefonie. Możesz też uruchomić sobie funkcję odliczania dni do egzaminu ósmoklasisty 2024.

Określ swoje cele

Zastanów się, jakie cele chciałbyś osiągnąć na egzaminie ósmoklasisty. Czy chcesz osiągnąć wysoki wynik ogólny, poprawić wyniki w konkretnych obszarach lub zdobyć wiedzę i umiejętności, które będą przydatne poza egzaminem? Określenie celów pomoże Ci lepiej zaplanować swoje przygotowania. Określając swoje cele powinieneś wziąć pod uwagę to, w czym jesteś dobry a także to, ile realnie możesz poświęcić czasu na przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.

Podczas określania celów możesz skorzystać z przykładowego arkusza egzaminu ósmoklasisty na stronie CKE i wykonać testy z matematyki, polskiego i angielskiego z poprzedniego roku. A następnie powiększyć otrzymane wyniki i np. 30%. Tu problemem może być wypowiedź pisemna z języka polskiego, ponieważ nie ma do tego odpowiedzi z klucza. Potrzebna jest profesjonalna ocena nauczyciela. Możesz też określić swoje cele przy okazji pisania takich pierwszych testów w szkole lub na zewnętrznym kursie przygotowującym do egzaminu ósmoklasisty. Dzięki temu będziesz mieć komplet wyników i informacji zwrotnych.

Zakres materiału

Sprawdź, jakie są zakresy materiału na egzaminie ósmoklasisty z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego i wymagane umiejętności, aby zrozumieć, jak wiele czasu będzie potrzebne na naukę. Taki sylabus z pewnością też udostępnią Ci nauczyciele od tych przedmiotów w szkole. Takie informacje pozwolą Ci również określić którym zagadnieniom będziesz musiał poświęcić więcej czasu a którym mniej ze względu na to, w czym jesteś lepszy a co przychodzi Ci z trudnością.

Lektury

Sprawdź jakie lektury koniecznie musisz przeczytać, aby zdać egzamin ósmoklasisty w 2024 w latach kolejnych. Zrób ich listę i przy każdej z nich zapisz ile stron liczy każda pozycja. Następnie określ ile czasu zajmie Ci przeczytanie każdej z nich. Jeśli trudno Ci to określić zacznij od pierwszej z nich i zrób eksperyment. Załóż, że ją przeczytasz w tydzień a następnie podziel liczbę stron na siedem dni i sprawdź, czy rzeczywiście uda Ci się zrealizować ten plan. Może się okazać, że nie jesteś w stanie czytać dziennie więcej niż 20 stron, albo, wręcz przeciwnie, będziesz zaskoczony, że średnio czytasz 50 stron. W ten sposób określisz swoje średnie tempo czytania. Dzięki temu przy każdej z lektur będziesz mógł zapisać ile czasu zajmie Ci ich przeczytanie i kiedy musisz zacząć je czytać, aby się wybić do daty egzaminu ósmoklasisty.

Określ swoje mocne i słabe strony

Przeanalizuj swoje możliwości i umiejętności z każdego przedmiotu (matematyki, języka angielskiego i języka polskiego). Zidentyfikuj obszary, w których czujesz się pewny, oraz te, które wymagają większego przygotowania do sprawdzianu ósmoklasisty.
Wydrukuj zakresy programowe do egzaminu z każdego przedmiotu i zaznacz przy każdym z nich trzema różnymi kolorami stopień opanowania materiału:

– kolorem zielonym to, co jest już dla Ciebie łatwe,
– pomarańczowym to, co trzeba powtórzyć i

– czerwonym to, co wymaga najwięcej czasu i pracy.

Dodatkowo zapisz sobie, które zagadnienia jesteś w stanie opanować sam a przy których potrzebujesz pomocy z zewnątrz. Możesz nawet poprosić o pomoc korepetytora przy powtórce materiału z konkretnego działu z matematyki, angielskiego czy polskiego.

Rozważ czas na naukę

Biorąc pod uwagę zakres materiału do egzaminu ósmoklasisty i swoje obowiązki szkolne, określ, ile czasu dziennie lub tygodniowo możesz poświęcić na naukę i rozwiązywanie arkuszy do egzaminu ósmoklasisty. Zwróć uwagę na inne zajęcia, które wykonujesz, takie jak zajęcia dodatkowe czy praca domowa, aby stworzyć optymalny harmonogram nauki. To nic innego jak zarządzanie swoimi obowiązkami w czasie.
Możesz to robić na różne sposoby. Jednym z nich jest zajmowanie się danego dnia tylko jednym przedmiotem np. we wtorki matematyką, w środy polskim a w czwartki angielskim. Nie mówimy tu o odrabianiu lekcji, bo te wymagają regularnej pracy każdego dnia. Mowa o nauce i robieniu arkuszy do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, polskiego czy angielskiego. To pozwoli na systematyczną pracę oraz regularne sprawdzanie wyników robiąc przykładowe testy i arkusze ze strony CKE czy z różnych repetytoriów.
Warto zapisywać sobie swoje wyniki i sprawdzać jak idą postępy w nauce.

Jest jeszcze jedna istotna rzecz, o której warto pamiętać.
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z polskiego, matematyki czy angielskiego jest bardzo ważne, ale musisz tak planować swój czas w ósmej klasie, abyś miał czas również na odpoczynek, aktywność fizyczną, spotkania ze znajomymi i rodziną a także na hobby i zainteresowania. Jeśli będziesz koncentrować się tylko na szkole z czasem możesz się wypalić i stracić motywację do pracy.

Zadbaj o regularność

Względnie wcześnie rozpocznij regularną naukę, aby mieć możliwość systematycznego przyswajania wiedzy, bo krótkie, regularne sesje nauki są bardziej skuteczne niż długie maratony nauki przed egzaminem. I choć każdy wie, że w tym jest dużo prawdy to i tak spora część osób zaczyna przygotowania do sprawdzianu ósmoklasisty znacznie za późno serwując sobie ogromny stres i napięcie na ostatniej prostej. Jeśli jesteś taką osoba to zadbaj przynajmniej o wsparcie z zewnątrz. Możesz iść na kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty grupowy stacjonarnie lub online albo skorzystać z pomocy korepetytora, który skoncentruje się tylko na Tobie i Twoich potrzebach.

Skonsultuj się z nauczycielem

Porozmawiaj z nauczycielem szkolnym lub osobą, która prowadzi kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, polskiego czy angielskiego, aby uzyskać porady dotyczące przygotowań. Nauczyciel. Który uczy Cię od lat z łatwością określi to, na czym powinieneś się skupić w przygotowaniach do egzaminu z danego przedmiotu. Może zasugerować dodatkowe materiały do egzaminu ósmoklasisty i udzielić wskazówek. A jeśli jest to nauczyciel, z którym pracujesz indywidualnie będzie mógł dostosować swoje lekcje w celu skoncentrowania się na kluczowych obszarach.

Warto też przy okazji pisania testów czy wypracowań podchodzić do nauczyciela z prośbą o dodatkową informację zwrotną. Często nauczyciel sprawdzając dużo prac nie ma czasu na pisanie obszernych komentarzy na każdej z nich. Ale kiedy do niego indywidualnie podejdziesz z pewnością coś jeszcze podpowie.

Ważne jest, aby znaleźć równowagę między wczesnym rozpoczęciem nauki do testu ósmoklasisty w 2024 roku i w kolejnych a zapewnieniem sobie wystarczającej przerwy i relaksu. Pamiętaj, że przygotowania do egzaminu ósmoklasisty to proces, a regularność, konsekwencja i systematyczność są kluczowe. Daj sobie odpowiednio dużo czasu na opanowanie materiału, a także na powtórki i praktykę zadań egzaminacyjnych.

Pamiętaj, że każdy uczeń jest inny, więc dostosuj swoje przygotowania do swoich indywidualnych potrzeb. Niektórzy uczniowie mogą potrzebować więcej czasu na naukę i powtórki, podczas gdy inni mogą być w stanie skupić się na intensywnych przygotowaniach na krótszy okres czasu. Najważniejsze jest, aby być konsekwentnym i skoncentrowanym na swoich celach.

Blog - Egzamin ósmoklasisty Blog Marty Hendzel

Twój koszyk

Zamknij