Integracja grup i klas

integracja grup i klas

INFORMACJE

Integracja klasy ma na celu poprawienie jakości komunikacji i współpracy w klasie/grupie.

Warsztaty integracyjne to przede wszystkim stworzenie bezstresowej atmosfery i klimatu zabawy, ponieważ tylko dzięki temu członkowie grupy mogą poczuć się swobodnie i bezpiecznie.

Warsztaty integracyjne dla klas to też wzajemne poznanie się, odnalezienie osób podobnych do siebie, określenie swojego miejsca w zespole, komfortowej pozycji, z której można obserwować innych i podejmować działania, kiedy jesteśmy na to gotowi.

Zazwyczaj taki warsztat integrujący klasę trwa 3h, choć czasem trwa i 5h. Czasem jest to cykl spotkań np. co tydzień, dzięki czemu można zobaczyć jak zmienia się dynamika pracy takiego zespołu między warsztatami. Im dłuższy warsztat lub im więcej spotkań tym, poza ćwiczeniami integrującymi, mamy dodatkowo czas na aktywności, które rozwijają współpracę w grupie i komunikację.

PODCZAS WARSZTATU BĘDZIEMY:

  • bawić się
  • lepiej poznawać innych
  • wspólnie określać zasady pracy na warsztacie i w późniejszej pracy
  • uczyć się jasno określać nasze oczekiwania i potrzeby
  • uczyć się mówić innym, kiedy przekraczają nasze granice
  • uczyć się aktywnie słuchać
  • osiągać cele poprzez gry i zabawy

ZAPISY: