integracja grup i klas

INFORMACJE

Integracja klasy ma na celu poprawić jakość komunikacji i współpracy w klasie/grupie.

Integracja to przede wszystkim stworzenie bezstresowej atmosfery i klimatu zabawy, ponieważ tylko dzięki temu członkowie grupy mogą poczuć się swobodnie i bezpiecznie.

Integracja to też wzajemne poznanie się, odnalezienie osób podobnych do siebie, określenie swojego miejsca w zespole, komfortowej pozycji z której można obserwować innych i podejmować działania, kiedy jesteśmy na to gotowi.

Na życzenie klas prowadzimy warsztaty na terenie szkoły lub poza nią na terenie Polski.

Uczestniczymy również w wyjazdach integracyjnych.

SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM i LICEUM

PODCZAS WARSZTATU BĘDZIEMY:

  1. bawić się
  2. lepiej poznawać innych
  3. wspólnie określać zasady pracy na warsztacie i w późniejszej pracy
  4. uczyć się jasno określać nasze oczekiwania i potrzeby
  5. uczyć się mówić innym, kiedy przekraczają nasze granice
  6. uczyć się aktywnie słuchać
  7. osiągać cele poprzez gry i zabawy

Warsztat dla całej klasy do 20 osób:

Warsztat 3-godzinny – 1299 zł – cena dla całej klasy

Warsztat 5-godzinny– 1499 zł – cena dla całej klasy

Warsztat 7-godzinny – 1699 zł – cena dla całej klasy

 

Warsztat dla całej klasy powyżej 20 osób:

Warsztat 3-godzinny – 1599 zł – cena dla całej klasy

Warsztat 5-godzinny – 1799 zł – cena dla całej klasy

Warsztat 7-godzinny – 1999 zł – cena dla całej klasy

 

ZAPISY: