Egzamin ósmoklasisty – m

Egzamin ósmoklasisty

HARMONOGRAM

Kursy z matematyki na Mokotowie oraz Saskiej Kępie podlegają podziałowi na grupy zaawansowania.

ROZPOCZNIJ TEST POZIOMUJĄCY

[ninja_tables id="231299" filter='E8KLO']

Informacje

RODZAJE KURSÓW

 

KURSY PEŁNE

Są to kursy trwające 30h, jedynie kursy rozpoczynające się na wiosnę trwają 20h. Program kursów pełnych przygotowujących do egzaminu pokrywa całą podstawę programową. Takie kursy ruszają co miesiąc począwszy od września.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KURSU

 • utrwalenie materiału szkolnego,
 • oswojenie z formą testów,
 • uspokojenie młodzieży i dodanie im otuchy przed egzaminem,
 • rozwinięcie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu.

MATERIAŁY

Uczestnicy otrzymują komplet autorskich materiałów stworzonych przez naszych metodyków na podstawie arkuszy egzaminacyjnych oraz podstawy programowej CKE. Materiał został podzielony na działy. Każdy dział składa się ze wstępu teoretycznego oraz praktycznych zadań, co ułatwia powtarzanie materiału.

WARSZTATOWA FORMA PRACY

Zajęcia przygotowujące do tego egzaminu odbywają się w formie warsztatowej. Łączymy teorię z zadaniami praktycznymi, również z arkuszy egzaminacyjnych. Zajęcia przeplatane są aktywnymi przerwami od nauki, które pobudzają koncentrację. Dzięki pracy w grupach, materiał jest szybko przyswajany. Natomiast podczas pracy indywidualnej uczestnicy sprawdzają postępy wykonując ćwiczenia egzaminacyjne.

POZIOMOWANIE

Poziomowaniu podlegają wyłącznie kursy z matematyki prowadzone stacjonarnie na Mokotowie i Saskiej Kępie. Zakres materiału omawianego na kursie podstawowym i zaawansowanym jest taki sam. Natomiast w grupach zaawansowanych praca przebiega szybciej, co pozwala na wplecenie dodatkowych zagadnień oraz przerobienie wspólnie większej ilości zadań. Z kolei w grupach podstawowych stawiamy na przedstawienie materiału w tempie dopasowanym do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika.

TEST POZIOMUJĄCY

Następnie z listy należy wybrać grupę o odpowiednim poziomie zaawansowania.

 

KURSY ROZSZERZAJĄCE

JĘZYK POLSKI ? PISANIE FORM WYPOWIEDZI

Wychodzimy z założenia, że pisania wypracowań można się nauczyć, a problemy wynikają z braku wiedzy, lub niezrozumienia kryteriów oceniania. Pisanie form wypowiedzi stanowi umiejętność przydatną nie tylko przy okazji egzaminu ósmoklasisty, lecz także w szkole średniej, podczas studiów oraz w dalszym życiu zawodowym.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KURSU:

 • omówienie wszystkich form wypowiedzi (obecnie rozprawki i opowiadania) krok po kroku,
 • tworzenie bazy przydatnego słownictwa,
 • omówienie typowych błędów i pokazanie sposobów ich unikania,
 • poznanie kryteriów egzaminacyjnych i nauka oceny własnej pracy,
 • informacja zwrotna od trenera po każdej pracy domowej.

 

MATEMATYKA ? ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ Z TREŚCIĄ

Zadania z matematyki wymagają czytania ze zrozumieniem. W podręcznikach szkolnych często zadania z treścią są dość schematyczne i tylko zadania z tzw. ?gwiazdką? zawierają więcej treści i wykraczają poza schemat zadań, do których dzieci są przyzwyczajone. Zadania na egzaminie mogą być sformułowane inaczej niż typowe ćwiczenia z podręcznika.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KURSU:

 • nauka języka matematycznego,
 • omówienie typowych błędów i pokazanie sposobów ich unikania,
 • poznanie kryteriów egzaminacyjnych i nauka oceny własnej pracy,
 • informacja zwrotna od trenera po każdej pracy domowej.

 

EGZAMIN PRÓBNY

Próbny egzamin przeprowadzany jest przez certyfikowanych egzaminatorów OKE.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

 • zapoznanie się ze sposobem przeprowadzenia egzaminu,
 • weryfikacja wiedzy i umiejętności egzaminacyjnych,
 • lista rzeczy, które należy wziąć na egzamin,
 • uzyskanie informacji jak wynik prezentował się na tle grupy,
 • możliwość osobistego wglądu w oceniony arkusz.

MATERIAŁY DODATKOWE

1. Liczby naturalne wymierne i niewymierne. Liczby całkowite. NWW i NWD. ? KUP

2. Ułamki zwykłe i dziesiętne. ? KUP

3. Procenty. ? KUP

4. Potęgi i pierwiastki. ? KUP

5. Wyrażenia algebraiczne. ? KUP

6. Równania. Proporcjonalność prosta. ? KUP

7. Geometria płaska (proste kąty i odcinki, trójkąty). ? KUP

Zestaw wszystkich zbiorów (140 zadań) ? KUP

O EGZAMINIE

Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy pisemny sprawdzian z języka polskiego, matematyki i języka obcego. A od 2023 również z jednego z 5 dodatkowych przedmiotów. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 • Pierwszego dnia ? egzamin z języka polskiego (120 minut)
 • Drugiego dnia ? egzamin z matematyki (100 minut)
 • Trzeciego dnia ? egzamin z języka obcego (90 minut).

Z egzaminu zwolnieni są laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych i laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

 

ZAPISY: