Akademia pewności siebie – harmonogram

AKADEMIA PEWNOŚCI SIEBIE

harmonogram 

[ninja_tables id="231299" filter='APS' columns="kurs,nazwa,dnihidden,informacje,szczegy,zapisy,cenaz,poziom,lokalizacja,czastrwania,dnizaj,godziny,symbol"]

ZAPISY: