Matura – harmonogram

EGZAMIN MATURALNY

harmonogram 

[ninja_tables id="231299" filter='MATURA' columns="nazwa,dnihidden,informacje,szczegy,zapisy,cenaz,poziom,przedmiot,lokalizacja,czastrwania,dnizaj,godziny,symbol"]

ZAPISY: