Trening zastępowania agresji

Trening Zastępowania Agresji

HARMONOGRAM

Aktualnie nie prowadzimy wybranych zajęć. Zapraszamy do zapoznania się z warsztatami – Trening umiejętności społecznych.

INFORMACJE

Złość, która przeradza się w agresję ? zarówno słowną, jak i fizyczną ? bardzo często wynika z braku umiejętności radzenia sobie z własnymi uczuciami i emocjami. Agresja jest najprostszym ewolucyjnym sposobem na przedstawienie swoich racji, pokazanie własnej siły i wartości. Nie jest to jednak metoda tolerowana, ponieważ przynosi krzywdę innym. Dlatego tak ważna jest umiejętność kontroli złości, a także przekierowywania negatywnych emocji na inne tory.

 

Przygotowany przez nas Trening Zastępowania Agresji ART to propozycja młodzieży i dorosłych nieradzących sobie z własnymi, trudnymi emocjami i impulsywnymi zachowaniami. Dzięki zastępowaniu zachowań agresywnych innymi, prospołecznymi, dziecko może poprawić swoje relacje z rówieśnikami i dorosłymi, co z pewnością wpłynie pozytywnie także na jego pewność siebie. To tez idealny program dla tych osób, które są wycofane i unikają zachowań asertywnych. Małe grupy ? od 6 do 8 osób ? gwarantują to, że trener poświęci swoją uwagę każdemu obecnemu na warsztatach. Uczestnicy poprawią swoje umiejętności społeczne, zapanują nad zachowaniami agresywnymi i impulsywnymi. Szkolenie z zastępowania agresji gwarantuje zwiększenie samokontroli oraz poprawia umiejętność rozwiązywania problemów.

 

Trening przeznaczony jest dla osób, u których pojawiają się zachowania:

 1.    zachowania agresywne
 2.     bierna agresja
 3.     unikanie zachowań agresywnych
 4.     impulsywność
 5.     nadaktywność
 6.     nieśmiałość
 7.     wycofanie w kontaktach z ludźmi
 8.     brak asertywności
 9.     uległość
     

Podczas Treningu zastępowania agresji realizowane są cztery komponenty:

? trening kontroli złości: polega na zastosowaniu sekwencji : bodziec- zachowanie-następstwo w celu zidentyfikowania wyzwalaczy złości. Celem tego komponentu jest nauka zatrzymania powstałego pobudzenia w wyniku złości lub gniewu, aby dać sobie możliwość refleksji nad wyborem adekwatnego zachowania i z wypracowanie alternatywnych sposobów zachowania w sytuacja prowokujących agresję

? trening umiejętności społecznych: polega na zastosowaniu w postaci gotowych scenariuszy umiejętności prospołecznych zastępujących zachowania agresywne

? wnioskowanie moralnego: głównym tematem są wartości, błędy w myśleniu i konfrontacja się z dylematami moralnymi

? trening empatii: omawianie zagadnień związanych z budowaniem relacji, zaufaniu, wzajemnym szacunku, aktywnym słuchaniu

NAJWIĘKSZE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • znajomość alternatywnych wobec agresji sposobów zachowania i umiejętności ich stosowania
 • kontrolowanie własnej impulsywności
 • rozwój myślenia moralnego
 • zmiana postaw antyspołecznych
 • zmiana uczuć antyspołecznych
 • zwiększenie samokontroli, samokierowania i umiejętności rozwiązywania problemów

Organizujemy również warsztaty na terenie szkół w terminach ustalonych z daną klasą na terenie całej Polski. Maksymalnie może wziąć udział 10 osób w jednej grupie. W celu realizacji pełnego programu oferujemy od 10 do 16 godzin zajęć.

W grupie od 6 do 10 osób:

16 godzin zegarowych zajęć ? 799 zł/osobę

INFORMACJE WKRÓTCE

FAQ

1. JAK MOGĘ ZAPISAĆ DZIECKO NA WARSZTATY?

Na kurs można zapisać się poprzez stronę internetową, telefonicznie 730-125-606 lub mailowo biuro@okno.edu.pl. Po zapisie zostaje przesłane Państwu potwierdzenie drogą mailową. Prosimy zwrócić uwagę czy nasz mail nie wpadł do folderu ?OFERTY? lub ?SPAM?.

2. KTO PROWADZI WARSZTATY?

Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli szkół państwowych i prywatnych oraz przez trenerów danych przedmiotów. Wszyscy prowadzący są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do pracy z grupą.

3. JAK PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA?

Spotkania prowadzone są w formie warsztatowej, wykorzystując potencjał jednostki oraz siłę grupy. Pracujemy zgodnie z cyklem Davida Kolba, uwzględniając praktyczne ćwiczenia w grupach jak i indywidualne.

4. CZY SĄ PRZERWY W TRAKCIE WARSZTATÓW?

Tak, w trakcie zajęć są przerwy. Na warsztatach powyżej dwóch godzin i dłuższych trwają one około 10-15 minut. W trakcie przerw dzieci pozostają w budynku, w którym prowadzone są zajęcia.

5. CO DZIECKO MA ZEBRAĆ ZE SOBĄ NA WARSZTATY?

Prosimy zabrać buty na zmianę, jedzenie i picie.

6. W JAKI SPOSÓB MOGĘ DOKONAĆ PŁATNOŚCI ZA WARSZTATY?

Link do płatności podawany jest w mailu potwierdzającym zapis.

7. CO W PRZYPADKU REZYGNACJI W TRAKCIE JEGO TRWANIA?

Rezygnację można złożyć mailowo na adres biuro@okno.edu.pl. Po przyjęciu rezygnacji dokonujemy zwrotu nadpłaconej kwoty ? płacą Państwo tylko za spotkania zrealizowane do dnia rezygnacji.

8. CZY OTRZYMAM INFORMACJĘ ZWROTNĄ OD TRENERA ?

Można uzyskać informację zwrotną telefonicznie , mailowo lub osobiście po zajęciach.

ZAPISY: