TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJII

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI

INFORMACJE OGÓLNE

Trening Zastępowania Agresji ART to program rozwijający kompetencje społeczne, dzięki którym uczestnicy będą potrafili poradzić sobie ze swoją agresją, zastępując zachowania agresywne innymi, nowymi, prospołecznymi. Trening pomaga wytworzyć nowych nawyk reagowania w sytuacji złości.

To tez idealny program dla tych osób, które są wycofane i unikają zachowań asertywnych.

Trening składa się z czterech komponentów:
– treningu kontroli złości,
– treningu umiejętności społecznych,
– wnioskowania moralnego,
– treningu empatii.

Jak sama nazwa wskazuje jest to trening, więc zakłada aktywny udział uczestników. Trening też oznacza, że uczestnik nabywa i rozwija konkretne umiejętności (w tym przypadku chodzi o umiejętności prospołeczne np. proszenie o pomoc, radzenie sobie z zakłopotaniem, umiejętność wyrażania uczuć, radzenie sobie z czyjąś złością itd.), które są formie gotowych scenariuszy.

Uczestnicy trenują w parach przed całą grupą umiejętności na podstawie realnych sytuacji ze swojego życia. 

Zajęcia prowadzone są w małych grupach 6-8-osobowych.

 

Dla osób, u których występują następujące zachowania:

 1. zachowania agresywne
 2. bierna agresja
 3. unikanie zachowań agresywnych
 4. impulsywność
 5. nadaktywność
 6. nieśmiałość
 7. wycofanie w kontaktach z ludźmi
 8. brak asertywności
 9. uległość

Korzyści dla uczestnika:

 1. znajomość alternatywnych wobec agresji sposobów zachowania i umiejętności ich stosowania
 2. kontrolowanie własnej impulsywności
 3. rozwój myślenia moralnego
 4. zmiana postaw antyspołecznych
 5. zmiana uczuć antyspołecznych
 6. zwiększenie samokontroli, samokierowania i umiejętności rozwiązywania problemów

OFERTA DLA KLAS

Organizujemy również kursy na terenie szkół w terminach ustalonych z daną klasą

ZAPISY: