TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJII

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI

INFORMACJE OGÓLNE

Trening Zastępowania Agresji ART to program rozwijający kompetencje społeczne, dzięki którym uczestnicy będą potrafili poradzić sobie ze swoją agresja, zastępując zachowania agresywne innymi, nowymi prospołecznymi.

To tez idealny program dla tych osób, które są wycofane i unikają zachowań asertywnych.

Trening składa się z czterech komponentów:
– treningu kontroli złości,
– treningu umiejętności społecznych,
– wnioskowania moralnego i
– treningu empatii.

Jak sama nazwa wskazuje jest to trening, więc zakłada aktywny udział uczestników. Trening też oznacza, że uczestnik nabywa i rozwija konkretne umiejętności (w tym przypadku chodzi o umiejętności prospołeczne np. proszenie o pomoc, radzenie sobie z zakłopotaniem, umiejętność wyrażania uczuć itd.).

Na pierwszych zajęciach uczestnicy wypełniają kwestionariusz, na podstawie którego będziemy wiedzieli, na które umiejętności w danej grupie zwrócić uwagę.

Uczestnicy trenują w parach przed całą grupą czyli prezentują daną umiejętność np. przy trenowaniu umiejętności wyrażania uczuć (np. złości) uczestnik może przytoczyć sytuację z życia, gdzie był na kogoś zły i będzie chciał przetrenować przed grupą swoje zachowanie/ sposób komunikacji.

 

Zajęcia prowadzone są w małych grupach 6-8-osobowych.

 

Dla osób, u których występują następujące zachowania:

 1. zachowania agresywne
 2. bierna agresja
 3. unikanie zachowań agresywnych
 4. impulsywność
 5. nadaktywność
 6. nieśmiałość
 7. wycofanie w kontaktach z ludźmi
 8. brak asertywności
 9. uległość

Korzyści dla uczestnika:

 1. znajomość alternatywnych wobec agresji sposobów zachowania i umiejętności ich stosowania
 2. kontrolowanie własnej impulsywności
 3. rozwój myślenia moralnego
 4. zmiana postaw antyspołecznych
 5. zmiana uczuć antyspołecznych
 6. zwiększenie samokontroli, samokierowania i umiejętności rozwiązywania problemów

OFERTA DLA KLAS

Organizujemy również kursy na terenie szkół w terminach ustalonych z daną klasą

ZAPISY: