TPJ – harmonogram

TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

harmonogram 

[ninja_tables id="231299" filter='TPJ' columns="nazwa,dnihidden,informacje,szczegy,zapisy,cenaz,lokalizacja,czastrwania,dnizaj,godziny,symbol"]

ZAPISY: