PRACOWNIA EGZAMINACYJNA

Pracownia EGZAMINACYJNA

INFORMACJE OGÓLNE

Wspieramy dzieci i młodzież w przygotowaniach do testów i egzaminów państwowych, które są obowiązkowe jak i tych zewnętrznych, w których udział jest dobrowolny.

Kładziemy duży nacisk na praktyczne przygotowanie uczestników naszych kursów, dlatego staramy się wykonywać jak najwięcej zadań egzaminacyjnych. Wiemy, że znajomość technik egzaminacyjnych jest tak samo ważna jak wiedza i umiejętności z danego obszaru. Ale to nie wszystko. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu mamy pewność, że niezbędne jest również odpowiednie podejście do ucznia, akceptacja jego możliwości i motywowanie do działania w bezpiecznej atmosferze.

Pracownia EGZAMINACYJNA

KURSY

Oferujemy kursy przygotowujące do:

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
OLIMPIAD I KONKURSÓW MATEMATYCZNYCH
TESTU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO LICEUM DWUJĘZYCZNEGO
TESTU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH DO KLASY 7 DWUJĘZYCZNEJ

ZAPISY: