Akademia Efektywnego Uczenia

HARMONOGRAM

INFORMACJE

Umiejętność zarządzania czasem jest bardzo ważna na każdym etapie edukacji. Dzieci i młodzież w swoim wolnym czasie wolą zajmować się tym, co kochają, tym samym odkładając obowiązki szkolne na później. Tymczasem nie jest istotne to, jak długo ktoś się uczy, ale czy robi to efektywnie. Dzięki profesjonalnym technikom efektywnego uczenia się można przyswoić ogrom wiedzy w krótkim czasie! Udział w naszych warsztatach daje możliwość odnalezienia najlepszych dla siebie metod uczenia się, dzięki czemu cały proces staje się o wiele przyjemniejszy i mniej czasochłonny.

Szkolenie z efektywnego uczenia się skierowane jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Zajęcia prowadzone w grupach od 6 do 12 osób przygotowane zostały w taki sposób, aby przekazać młodzieży nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim nowe umiejętności do wykorzystania w praktyce. Warsztaty efektywnego uczenia się obejmują wobec tego nie tylko techniki pamięciowe, techniki koncentracji oraz trening kreatywności, ale także ćwiczenie odpowiedniej organizacji miejsca pracy, zarządzanie swoim czasem, jak i radzenie sobie ze stresem.

 

Kurs efektywnego uczenia się sprzyja poprawie poczucia pewności siebie, poprawia pamięć, pokazuje, jak systematycznie uczyć się do testów i sprawdzianów. Dziecko dowie się, jak szybko i efektywnie opanować materiał, jak też nauczyć się panować nad swoim stresem podczas odpowiedzi przy tablicy. Akademia efektywnego uczenia się przyniesie wiele korzyści dzieciom i młodzieży w każdym wieku! Uczenie się w sposób efektywny to umiejętność, którą uczestnicy będą mogli też wykorzystywać już w dorosłym życiu.

 1. Zarządzanie czasem i zarządzanie sobą w czasie

– pokazujemy różne techniki zarządzania czasem, ale też dużo rozmawiamy o tym jakie są nasze priorytety oraz jak pogodzić wszystkie nasze cele i wartości, tak abyśmy mieli na wszystko czas

– często w tym temacie pojawia się też motywacja do efektywnej nauki, którą najczęściej jest czas wolny

 1. Radzenie sobie ze stresem

– mówimy o tym jakie są objawy stresu, co charakterystycznego dzieje się wtedy z naszym ciałem, myślami i emocjami oraz zachowaniem.

– następnie szukamy sposobów naradzenie sobie ze stresem, które będą bezpieczne i w porządku zarówno dla nas jak i dla naszego otoczenia

 1. Techniki efektywnego uczenia się

– notatki, mapy myśli

– sprawdzamy styl uczenia się uczestników warsztatów i szukamy sposobów na odpowiednie techniki dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków

 1. Organizacja miejsca pracy

– o czym warto pamiętać w organizacji miejsca pracy, aby uczyło nam się „lepiej” i szybciej

 1. Motywacja

– każdy z uczestników ma okazję znaleźć swoją własną motywację do efektywnej nauki

 1. Elementy treningu kreatywności

– można je doskonale wykorzystać w nauce, np. przy mapach myśli, ale też pisaniu wypracowań

– wychodzenie poza schemat często też pomaga przy „blokadzie” podczas nauki

 1. Techniki pamięciowe

– technika historyjek, technika wieszaków liczbowych, technika komnat, rymowanki, sprytne notatki, mapy myśli

NAJWIĘKSZE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • wzmocnienie poczucia pewności siebie jako ucznia
 • większa pewność siebie podczas odpowiedzi w klasie
 • większa efektywność w organizacji obowiązków szkolnych
 • więcej czasu dla siebie
 • szybsze opanowanie materiału przed testami
 • odrabianie lekcji na czas
 • lepsza pamięć w szkole i w domu
 • systematyczna nauka do testów i sprawdzianów

Organizujemy również warsztaty na terenie szkół w terminach ustalonych z daną klasą na terenie całej Polski. Akademia dla całej klasy (od 20 do 30 osób, w podziale na 2 grupy) – 449 zł od osoby. W celu realizacji pełnego programu oferujemy od 10 do 16 godzin zajęć.

W grupie od 6 do 12 osób:

15 godzin zegarowych zajęć – 649 zł/osobę

INFORMACJE WKRÓTCE

FAQ

1. JAK MOGĘ ZAPISAĆ DZIECKO NA WARSZTATY?

Na kurs można zapisać się poprzez stronę internetową, telefonicznie 730-125-606 lub mailowo biuro@okno.edu.pl. Po zapisie zostaje przesłane Państwu potwierdzenie drogą mailową. Prosimy zwrócić uwagę czy nasz mail nie wpadł do folderu „OFERTY” lub „SPAM”.

2. KTO PROWADZI WARSZTATY?

Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli szkół państwowych i prywatnych oraz przez trenerów danych przedmiotów. Wszyscy prowadzący są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do pracy z grupą.

3. JAK PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA?

Spotkania prowadzone są w formie warsztatowej, wykorzystując potencjał jednostki oraz siłę grupy. Pracujemy zgodnie z cyklem Davida Kolba, uwzględniając praktyczne ćwiczenia w grupach jak i indywidualne.

4. CZY SĄ PRZERWY W TRAKCIE WARSZTATÓW?

Tak, w trakcie zajęć są przerwy. Na warsztatach powyżej dwóch godzin i dłuższych trwają one około 10-15 minut. W trakcie przerw dzieci pozostają w budynku, w którym prowadzone są zajęcia.

5. CO DZIECKO MA ZEBRAĆ ZE SOBĄ NA WARSZTATY?

Prosimy zabrać buty na zmianę, jedzenie i picie.

6. W JAKI SPOSÓB MOGĘ DOKONAĆ PŁATNOŚCI ZA WARSZTATY?

Link do płatności podawany jest w mailu potwierdzającym zapis.

7. CO W PRZYPADKU REZYGNACJI W TRAKCIE JEGO TRWANIA?

Rezygnację można złożyć mailowo na adres biuro@okno.edu.pl. Po przyjęciu rezygnacji dokonujemy zwrotu nadpłaconej kwoty – płacą Państwo tylko za spotkania zrealizowane do dnia rezygnacji.

8. CZY OTRZYMAM INFORMACJĘ ZWROTNĄ OD TRENERA ?

Można uzyskać informację zwrotną telefonicznie , mailowo lub osobiście po zajęciach.

ZAPISY: