AKADEMIA EFEKTYWNEGO UCZENIA

AKADEMIA EFEKTYWNEGO UCZENIA się

INFORMACJE OGÓLNE

Akademia efektywnego uczenia się to program rozwijający umiejętności niezbędne do tego, aby odnieść sukces w szkole.  Celem warsztatów jest nabycie umiejętności w kilku obszarach:

– zarządzanie czasem i zarządzanie sobą w czasie – pokazujemy różne techniki zarządzania czasem, ale też dużo rozmawiamy o tym jakie są nasze priorytety oraz jak pogodzić wszystkie nasze cele i wartości, tak abyśmy mieli na wszystko czas. Często w tym temacie pojawia się też motywacja do efektywnej nauki, którą najczęściej jest czas wolny
– radzenie sobie ze stresem – mówimy o tym jakie są objawy stresu, co charakterystycznego dzieje się wtedy z naszym ciałem, myślami i emocjami oraz zachowaniem. Następnie szukamy sposobów naradzenie sobie ze stresem, które będą bezpieczne i w porządku zarówno dla nas jak i dla naszego otoczenia
– techniki efektywnego uczenia się – notatki, mapy myśli, sprawdzamy styl uczenia się uczestników warsztatów i szukamy sposobów na odpowiednie techniki dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków
– organizacja miejsca pracy – o czym warto pamiętać w organizacji miejsca pracy, aby uczyło nam się „lepiej” i szybciej
– motywacja – każdy z uczestników ma okazję znaleźć swoją własną motywację do efektywnej nauki
– elementy treningu kreatywności – można je doskonale wykorzystać w nauce, np. przy mapach myśli, ale też pisaniu wypracowań.Wychodzenie poza schemat często też pomaga przy „blokadzie” podczas nauki.

Program przeznaczony jest dla uczniów 4-8 szkoły podstawowej,1 i 2 liceum.

Kurs obejmuje:

 1. efektywne uczenie się
 2. techniki pamięciowe
 3. organizację miejsca pracy
 4. zarządzanie swoim czasem
 5. radzenie sobie ze stresem
 6. techniki koncentracji
 7. trening kreatywności

Największe korzyści dla uczestnika:

 1. wzmocnienie poczucia pewności siebie jako ucznia
 2. większa pewność siebie podczas odpowiedzi w klasie
 3. większa efektywność w organizacji obowiązków szkolnych
 4. więcej czasu dla siebie
 5. szybsze opanowanie materiału przed testami
 6. odrabianie lekcji na czas
 7. lepsza pamięć w szkole i w domu
  8. systematyczna nauka do testów i sprawdzianów

Organizujemy również kursy na terenie szkół w terminach ustalonych z daną klasą.

Akademia dla całej klasy (od 20 do 30 osób, w podziale na 2 grupy) – 449 zł od osoby

 

“Syn jest zadowolony z warsztatów. Podobała mu się aktywna forma uczestnictwa i wykonywane ćwiczenia. Za szczególnie przydatne uznał techniki robienia notatek na dużych arkuszach papieru i matrycę Eisenhowera – umożliwiający planowanie czynności do wykonania. Podobały mu się poznane mnemotechniki, ćwiczenia na spostrzegawczość i gra “Drakula powstał z grobu” – mająca na celu umiejętność zdobycia potrzebnych informacji. Chętnie też skorzysta z technik efektywnego uczenia się dla poszczególnych przedmiotów, zwłaszcza ze sposobów nauki języka obcego np. zapisywanie trzech zdań z każdym nowym słówkiem. Po warsztatach syn potrafi wymienić pożeracze swojego czasu oraz zaplanować konieczne do wykonania zadania stosując różnego kalendarze.”

Beata Owczarek

„Już od początków mojej edukacji w szkole podstawowej uczęszczałem na zajęcia z języka angielskiego, które prowadziła Pani Marta Hendzel. Na zajęciach miałam możliwość nauki poprzez zabawę, mogłam poznawać język w gronie przyjaciół i w następnych latach mogłam liczyć na pomoc w przygotowaniach do egzaminów Cambridge, które za każdym razem zdawałam powyżej oczekiwań. Potem kontynuowałam naukę angielskiego, ale też zdecydowałam się na lekcje dodatkowe z innych przedmiotów szkolnych takich jak matematyka, język niemiecki czy nauki ścisłe. Każdy z prowadzących wspierał mnie w nauce i sumiennie śledził moje postępy. W każdej sytuacji mogłam liczyć na nauczycieli, którzy także po zajęciach mogli mi pomóc, sprawdzić pracę domową lub porozmawiać. Zarówno Pani Marcie jak i całej pracowni zawdzięczam wkład w moje sukcesy w edukacji jak i w pasji.”

Weronika Borowska, YouTube: Veronica Marie

ZAPISY: