Akademia efektywnego uczenia

Akademia Efektywnego Uczenia

HARMONOGRAM

[ninja_tables id="231299" filter='AEU' columns="kurs,nazwa,dnihidden,informacje,szczegy,zapisy,cenaz,poziom,lokalizacja,czastrwania,dnizaj,godziny,symbol"]

INFORMACJE

Warsztaty z efektywnego uczenia się mają dwa główne cele. Po pierwsze zmotywowanie uczestników do efektywności. Spowodowanie, żeby widzieli korzyści ze skutecznego uczenia się. A po drugie danie narzędzi, sposobów na to, żeby się efektywniej uczyć i lepiej organizować swój czas. I choć umiejętność efektywnego uczenie się kojarzy się głównie ze szkołą my dzielimy się z dziećmi szerszą perspektywę pokazując, że efektywność to sposób na całe życie. Warsztaty efektywnego uczenia się obejmują więc nie tylko techniki pamięciowe, radzenie sobie ze stresem czy kreatywną organizację czasu, techniki skutecznego uczenia się, ale także ćwiczenia na planowanie tego, co poza szkołą i tego, co w przyszłości.

Kurs efektywnego uczenia się podnosi poczucie pewności siebie, poprawia pamięć, pokazuje, jak systematycznie uczyć się do testów i sprawdzianów. Dziecko dowie się, jak szybko i efektywnie opanować materiał, jak też nauczyć się panować nad swoim stresem . Akademia efektywnego uczenia się przyniesie wiele korzyści dzieciom i młodzieży w każdym wieku! Uczenie się w sposób efektywny to umiejętność, którą uczestnicy będą mogli też wykorzystywać już w dorosłym życiu.

DLA KOGO?

Dla osób, które:

 • chcą mieć lepsze oceny
 • chcą być lepiej zorganizowani
 • którym na ocenach zależy mniej, ale chcą mieć więcej czasu na hobby
 • chcą być bardziej efektywne ? w szkole i w życiu
 • potrzebują konkretnych sposobów na szybsze uczenie się
 • potrzebują znaleźć motywacje do szybszej nauki i organizacji

PROGRAM

 1. Motywacja i swój styl uczenia się
  W tym module naszym głównym celem jest wzbudzenie motywacji u uczestników, bez tego dalsze wprowadzenie narzędzi i technik będzie mało skuteczne. Pytania wyjściowe to: Co zyskasz, jak będziesz się szybciej uczyć? Na co będziesz mógł poświęcić czas, który ci zostanie, jak będziesz się sprawniej uczył?

Tu też uczestnicy określają swój styl uczenia się. Mówią o swoich preferencjach, sposobach na ulubiony sposób uczenia się.

 1. Techniki pamięciowe

Wprowadzamy 2-3 techniki (historyjka, komnaty, wieszaki), ale najważniejsze jest to, co daje sam trening pamięci. Dzięki niemu uczestnicy szybciej kojarzą i tworzą swoje własne sposoby na szybsze zapamiętywanie korzystając z poznanych na zajęciach zasad. Dzieci zaczynają rozumieć, co pomaga w efektywnym zapamiętywaniu.

 1. Zarządzanie i organizacja czasu

Punktem wyjścia w tym module jest zadanie praktyczne, w którym dzieci mają do wykonania konkretne zadania. Sposób wykonania tych zadań pokazuje nam jak na co dzień dzieci organizują swój czas, czy korzystają z jakichś narzędzi choćby listy, czy ustalają priorytety, czy łącza zadania w paczki. Dajemy dzieciom kilka konkretnych narzędzi m.in. pomodoro, Technika ABCD,  strategia Vonneguta, planowanie tygodnia itd., planowanie nauki do testów.

Przyglądamy się też wspólnie temu, ile czasu uczestnicy przeznaczają na dany obszar w życiu: szkoła i nauka, ludzie, czas dla siebie, czas na sport itd.. Naszym celem jest to, żeby dzieci myślały o zarządzaniu sobą w czasie nie tylko w kontekście szkoły, ale też całego życia. Tu też pracujemy nad marzeniami i pokazujemy, że możliwe jest przejście od marzeń do celów.

 1. Radzenie sobie ze stresem

Pracujemy nad tym, żeby dzieci rozumiały, że ich reakcja na sytuacje dla nich trudne jest połączeniem myśli, symptomów ciała i emocji. Dopiero wtedy rozpoczynamy pracę nad każdym z tych obszarów. Uczymy technik na redukcję napięcia w ciele, tworzymy nowe myśli. Przestawiamy myślenie na takie, które mówi, że stres jest jedynie reakcją na to, co się wydarza i, że każdy inaczej reaguje na tę samą sytuację.

 1. Efektywne uczenie ? konkretne sposoby na szybsze uczenie się
  Punktem wyjścia są praktyczne ćwiczenia na sprawniejsze uczenie się. Dzieci w parach czy małych grupach pracują z podręcznikami np. z historii czy przyrody i mają za zadanie nauczenie się treści. Następnie wspólnie usprawniamy te pomysły biorąc pod uwagę preferencje uczenia się. Robimy m. in. mapę myśli, kolorowe notatki, śmieszną opowieść, rymowanki, plakat, kartki samoprzylepne czy nagrywanie na dyktafon.

Mówimy też o miejscu pracy, o tym jak można sobie to miejsce zorganizować, żeby dopasować do potrzeb każdego uczestnika.

NAJWIĘKSZE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 1. Większa motywacja do tego, aby się szybciej i efektywniej uczyć
 2. Większy spokój i poczucie bezpieczeństwa
 3. Sprawniejsza organizacja czasu i więcej czasu na swoje zainteresowania
 4. Większa umiejętność szybszego uczenia się, lepsze oceny
 5. Szybsze opanowanie materiału przed testami
 6. Szybsze zapamiętywanie

Organizujemy również warsztaty z efektywnego uczenia się dla klas szkół podstawowych i średnich na terenie całej Polski.

 

Warsztaty z efektywnego uczenia się mają dwa główne cele. Po pierwsze zmotywowanie uczestników do efektywności. Spowodowanie, żeby widzieli korzyści ze skutecznego uczenia się. A po drugie danie narzędzi, sposobów na to, żeby się efektywniej uczyć i lepiej organizować swój czas. I choć umiejętność efektywnego uczenia się kojarzy się głównie ze szkołą my dzielimy się z dziećmi szerszą perspektywę pokazując, że efektywność to sposób na całe życie. Warsztaty efektywnego uczenia się obejmują więc nie tylko techniki pamięciowe, radzenie sobie ze stresem czy kreatywną organizację czasu, techniki skutecznego uczenia się, ale także ćwiczenia na planowanie tego, co poza szkołą i tego, co w przyszłości.

Kurs efektywnego uczenia się podnosi poczucie pewności siebie, poprawia pamięć, pokazuje, jak systematycznie uczyć się do testów i sprawdzianów.

DLA KOGO?

Dla osób, które:

 • chcą mieć lepsze oceny
 • chcą być lepiej zorganizowani
 • którym na ocenach zależy mniej, ale chcą mieć więcej czasu na hobby
 • chcą być bardziej efektywne ? w szkole i wżyciu
 • potrzebują konkretnych sposobów na szybsze uczenie się
 • potrzebują znaleźć motywacje do szybszej nauki i organizacji

PROGRAM

 1. Motywacja i swój styl uczenia się
 2. Techniki pamięciowe
 3. Zarządzanie i organizacja czasu
 4. Radzenie sobie ze stresem
 5. Efektywne uczenie ? konkretne sposoby na szybsze uczenie się

NAJWIĘKSZE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 1. Większa motywacja do tego, aby się szybciej i efektywniej uczyć
 2. Większy spokój i poczucie bezpieczeństwa
 3. Sprawniejsza organizacja czasu i więcej czasu na swoje zainteresowania
 4. Większa umiejętność szybszego uczenia się, lepsze oceny
 5. Szybsze opanowanie materiału przed testami
 6. Szybsze zapamiętywanie

Organizujemy również warsztaty z efektywnego uczenia się dla klas szkół podstawowych i średnich na terenie całej Polski.

ZAPISY: