Akademia asertywnoŚci

AKADEMIA ASERTYWNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

20-godzinny trening asertywności podzielony na 4 spotkania po 4h lub 8 po 2h.

Celem treningu jest wzmocnienie poczucia wartości i rozwinięcie asertywnej postawy u dzieci i młodzieży w kontaktach z innymi.
Przygotowujemy młodych tak, aby potrafili prosić, mówić o swoich potrzebach i odmawiać bez tłumaczenia się i bez poczucia winy. Program przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej, 3 gimnazjum i 1 liceum.

Kurs obejmuje:

 1. kim jestem i jakie mam prawa
 2. emocje i potrzeby – empatia dla siebie i innych
 3. asertywne odmawianie, dziękowanie, przyjmowanie pozytywnej informacji zwrotnej, przyjmowanie
 4. negatywnej informacji zwrotnej
 5. pojęcie asertywności i przyczyny jej braku
 6. aktywne słuchanie: parafraza, potwierdzanie, dopytywanie
 7. komunikowanie swoich potrzeb
 8. radzenie sobie w sytuacjach, kiedy doznajemy przemocy
 9. jak radzić sobie w sytuacjach, kiedy ktoś dorosły przekracza nasze granice intymne
 10. wyrażanie własnego zdania
 11. jak nie ulegać maunipulacji innych i samemu nie manipulować
 12. umiejętność proszenia innych o pomoc lub przysługę
 13. odmawianie bez poczucia winy i usprawiedliwiania się
 14. asertywność a uległość i agresywność
 15. asertywność a poczucie własnej wartości

Największe korzyści dla uczestnika:

 1. większa łatwość w mówieniu o swoich emocjach i potrzebach
 2. przećwiczone strategie na asertywne proszenie, dziękowanie, odmawianie, przyjmowanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
 3. łatwiejsze i odważniejsze wyrażanie własnego zdania
 4. łatwiejsze dbanie o siebie w sytuacjach przemocy i naruszenia granic intymnych
 5. większa pewność siebie w kontaktach z innymi
 6. większa łatwość w proszeniu innych

OFERTA DLA KLAS

Organizujemy również kursy na terenie szkół w terminach ustalonych z daną klasą.

Akademia dla całej klasy (od 20 do 30 osób, w podziale na 2 grupy) – 449 zł od osoby

ZAPISY: