Akademia asertywnoŚci

AKADEMIA ASERTYWNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

20-godzinny trening asertywności podzielony na 4-5 spotkań.

Celem treningu jest wzmocnienie poczucia wartości i rozwinięcie asertywnej postawy u dzieci i młodzieży w kontaktach z innymi.
Przygotowujemy młodych tak, aby potrafili prosić, mówić o swoich potrzebach i odmawiać bez tłumaczenia się i bez poczucia winy. Program przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej1 i  2 liceum.

Kurs obejmuje:

 1. kim jestem i jakie mam prawa
 2. emocje i potrzeby – empatia dla siebie i innych
 3. asertywne odmawianie i dziękowanie
 4. przyjmowanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
 5. pojęcie asertywności i przyczyny jej braku
 6. aktywne słuchanie: parafraza, potwierdzanie, dopytywanie
 7. komunikowanie swoich potrzeb
 8. radzenie sobie w sytuacjach, kiedy doznajemy przemocy oraz kiedy ktoś dorosły przekracza nasze granic
  9. wyrażanie własnego zdania bez obaw i lęku
  10. jak nie ulegać manipulacji innych i samemu nie manipulować
  11. umiejętność proszenia innych o pomoc lub przysługę
  12. odmawianie bez poczucia winy i usprawiedliwiania się
  13. asertywność a uległość i agresywność
  14. asertywność a poczucie własnej wartości

Największe korzyści dla uczestnika:

 1. większa swoboda mówienia o swoich emocjach i potrzebach
 2. przećwiczenie strategi asertywnego proszenia, dziękowania, odmawiania, przyjmowania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
 3. odważniejsze wyrażanie własnego zdania
 4. umiejętność dbania o siebie w sytuacjach przemocy i naruszenia granic
 5. większa pewność siebie w kontaktach z innymi
 6. łatwość wyrażania prośby

OFERTA DLA KLAS

Organizujemy również kursy na terenie szkół w terminach ustalonych z daną klasą.

Akademia dla całej klasy (od 20 do 30 osób, w podziale na 2 grupy) – 449 zł od osoby

ZAPISY: