Trening zastępowania agresji – old

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJII

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI

INFORMACJE OGÓLNE

Trening Zastępowania Agresji ART to program rozwijający kompetencje społeczne, dzięki którym uczestnicy będą potrafili poradzić sobie ze swoją agresją, zastępując zachowania agresywne innymi, nowymi, prospołecznymi. Trening pomaga wytworzyć nowych nawyk reagowania w sytuacji złości.

To tez idealny program dla tych osób, które są wycofane i unikają zachowań asertywnych.

Trening składa się z czterech komponentów:
– treningu kontroli złości,
– treningu umiejętności społecznych,
– wnioskowania moralnego,
– treningu empatii.

Jak sama nazwa wskazuje jest to trening, więc zakłada aktywny udział uczestników. Trening też oznacza, że uczestnik nabywa i rozwija konkretne umiejętności (w tym przypadku chodzi o umiejętności prospołeczne np. proszenie o pomoc, radzenie sobie z zakłopotaniem, umiejętność wyrażania uczuć, radzenie sobie z czyjąś złością itd.), które są formie gotowych scenariuszy.

Uczestnicy trenują w parach przed całą grupą umiejętności na podstawie realnych sytuacji ze swojego życia. 

Zajęcia prowadzone są w małych grupach 6-8-osobowych.

 

Dla osób, u których występują następujące zachowania:

 1. zachowania agresywne
 2. bierna agresja
 3. unikanie zachowań agresywnych
 4. impulsywność
 5. nadaktywność
 6. nieśmiałość
 7. wycofanie w kontaktach z ludźmi
 8. brak asertywności
 9. uległość

Korzyści dla uczestnika:

 1. znajomość alternatywnych wobec agresji sposobów zachowania i umiejętności ich stosowania
 2. kontrolowanie własnej impulsywności
 3. rozwój myślenia moralnego
 4. zmiana postaw antyspołecznych
 5. zmiana uczuć antyspołecznych
 6. zwiększenie samokontroli, samokierowania i umiejętności rozwiązywania problemów

OFERTA DLA KLAS

Organizujemy również kursy na terenie szkół w terminach ustalonych z daną klasą

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI

Złość, która przeradza się w agresję – zarówno słowną, jak i fizyczną – bardzo często wynika z braku umiejętności radzenia sobie z własnymi uczuciami i emocjami. Agresja jest najprostszym ewolucyjnym sposobem na przedstawienie swoich racji, pokazanie własnej siły i wartości. Nie jest to jednak metoda tolerowana, ponieważ przynosi krzywdę innym. Dlatego tak ważna jest umiejętność kontroli złości, a także przekierowywania negatywnych emocji na inne tory.

Przygotowany przez nas Trening Zastępowania Agresji ART to propozycja młodzieży i dorosłych nieradzących sobie z własnymi, trudnymi emocjami i impulsywnymi zachowaniami. Dzięki zastępowaniu zachowań agresywnych innymi, prospołecznymi, dziecko może poprawić swoje relacje z rówieśnikami i dorosłymi, co z pewnością wpłynie pozytywnie także na jego pewność siebie. Kurs zastępowania agresji obejmuje także trening wnioskowania moralnego oraz empatii. Małe grupy ? od 6 do 8 osób ? gwarantują to, że trener poświęci swoją uwagę każdemu obecnemu na warsztatach. Uczestnicy poprawią swoje umiejętności społeczne, zapanują nad zachowaniami agresywnymi i impulsywnymi. Szkolenie z zastępowania agresji gwarantuje zwiększenie samokontroli oraz poprawia umiejętność rozwiązywania problemów.

ZAPISY: